Digital arbetsmiljöutbildning – här är receptet

2 mars 2021 Lästid: 8 min
Daniel Carlsson står utomhus framför regionens hus.
Enklare än man kan tro. I Region Västernorrland har Daniel Carlsson på Regionhälsan och en kollega gjort små digitala anpassningar av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Foto: Mats Andersson

När pandemin slog till gick det inte längre att samlas på plats för att tillsammans gå Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Men det går utmärkt att köra den digitalt. I Region Västernorrland har de finslipat både teknik och pedagogik.

Niklas Westerlund är enhetschef på avdelning 94 vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Där arbetar även skyddsombudet Hans Söderblom som skötare sedan många år. De har tidigare gått olika arbetsmiljöutbildningar på varsitt håll.

Men under hösten 2020 beslutade ledningen att chefer och skyddsombud på rättspsyk skulle genomgå Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans.

Porträtt på enhetschefen.– Det var bra, nu fick vi gemensam kunskap och påfyllning i arbetsmiljöarbetet, säger Niklas Westerlund som i grunden är specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri.

Även IT-kompetensen fick ett lyft. För skyddsombudet Hans Söderblom var det första gången han gick en utbildning på nätet.

– Hasses digitala formtopp vände spikrakt uppåt på arbetsmiljöutbildningen, säger Niklas Westerlund och skjuter upp handen i luften så högt att den försvinner ur bild.

Porträtt på skyddsombudet Hans.Framför en annan skärm ler Hans Söderblom stort och himlar med ögonen.

– Jojo, fast jag hade i alla fall varit med på ett, eller kanske två, digitala möten tidigare.

Det här kompetens-skuttet har kommit till nytta även för deras arbetsplatsträffar. Vi återkommer till det.

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

I Region Västernorrland är det den inbyggda företagshälsovården, Regionhälsan, som håller i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Det är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som parterna står bakom. Den tar också upp vilka roller chefen och skyddsombudet har, och hur samverkan går till.

Arbetsmiljöutbildningen brukar äga rum fem-sex gånger om året för chefer och skyddsombud i regionens verksamheter. Men när pandemin kom gick det inte att samlas som vanligt.

Att bara pausa var inget alternativ för de två kursledarna Daniel Carlsson, ergonom och arbetsmiljöingenjör och hans kollega Niklas Jonsson, beteendevetare.

Små anpassningar som ger stor effekt

De har utgått från den vanliga versionen av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, men gjort små anpassningar för att det skulle fungera att genomföra den digitalt. Den består av sex delar fördelade på tre dagar, precis som annars. Här blev det varje tisdag i tre veckor.

Porträtt på Daniel Carlsson i blå jacka.– Det behövs ingen stor arbetsinsats för att gå över till digital plattform, utan går att i princip köra samma koncept som innan, säger kursledaren Daniel Carlsson.

Pedagogiken är en mix av korta genomgångar, samtal i smågrupper, filmer, egen reflektion och en hemuppgift.

Det finns en vits med att chefen och skyddsombudet genomför utbildningen tillsammans.

Ger ny energi till samverkan

– När chefen och skyddsombudet går tillsammans gör det att de förstår varandra mer. Det är också ett sätt att starta eller få ny energi i samverkan och arbetsmiljöarbetet på just deras arbetsplats.

För att göra det enkelt för deltagarna använder Regionhälsan en digital mötesplattform som redan är förinstallerad i regionens datorer.

I god tid innan kursen börjar får deltagarna ett mejl med noggranna instruktioner om hur de ska förbereda sig och logga in när det är dags. Alla ska sitta framför en dator och ha kameran på. En del deltar hemifrån medan andra är på sin arbetsplats.

En del deltar hemifrån medan andra är på sin arbetsplats.

När utbildningen startar är presentationen viktig.

– Då får vi tillfälle att testa deras teknik, och samtidigt får alla provprata lite så att de är varma i kläderna, säger Daniel Carlsson.

Fast ibland vill deltagare från samma arbetsplats hellre sitta tillsammans framför en gemensam skärm. Det brukar inte fungera så bra.

– När flera sitter tillsammans händer det att de stänger av micken och börjar ha egna smådiskussioner. Eller så pratar bara en av dem medan de andra hamnar i bakgrunden. Det avråder vi ifrån.

Månar om många tillfällen till dialog

Kursledarna lägger in många tillfällen till dialog och olika aktiviteter, och försöker skapa variation genom att turas om att prata. Annars kan det bli tråkigt att sitta framför skärmen och försöka koncentrera sig.

De delar ofta upp gruppen, som brukar bestå av 20 deltagare, i flera smågrupper som skickas in i egna digitala möten för att göra uppgifter och diskutera. Under pandemin har riskbedömningar varit en särskilt viktig fråga att prata om.

Bägge kursledarna hoppar in och ut i smågrupperna, ungefär som att gå runt mellan samtalsbord och hjälpa till. Smågrupperna varieras också, så att deltagarna får chans att prata med fler och få mer kunskapsutbyte.

Andra knep är små undersökningar i chatten, och att var och en får frågor direkt av kursledaren.

När chefen och skyddsombudet går tillsammans gör det att de förstår varandra mer.

Efter tre kursomgångar har kursledarna insett att det är viktigt med täta pauser.

– Vi ska vara mer noggranna med att ta paus efter 45 minuter, just för att man ska orka. Med en kvarts paus hinner man fika eller skotta snö. Och med täta pauser behöver deltagarna inte heller smygjobba under själva utbildningen.

Under våren glesar de även ut kursdagarna så att det går mer än en vecka mellan träffarna.

– Då får de mer tid till en hemuppgift som löper mellan första och sista träffen. Den är ett naturligt sätt att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten.

Samverkan som ett pågående samtal

Hans Söderblom och Niklas Westerlund på rättspsyk tycker visserligen att de var inkörda på att samverka tätt redan före kursen. Inte så mycket i form av regelrätta möten, utan mer som ett ständigt pågående samtal på plats och på mejl, eftersom Hans Söderblom arbetar treskift medan Niklas Westerlund arbetar dag.

Chefen Niklas och skyddsombudet Hans står tillsammans utomhus.

De fick ändå ut en hel del av att gå arbetsmiljöutbildningen.

– Mixen av nya och mer erfarna skyddsombud och chefer gav intressanta samtal, säger Niklas Westerlund.

De fick även upp ögonen för ett par olika checklistor för skyddsrond, som de inte kände till. De kommer nu tillsammans att enas om vilken som är lämpligast för verksamheten.

På rättspsyk vårdas personer som är dömda till vård och personalen måste vara beredda på snabba svängningar i arbetsmiljön som beror på de intagna. Hot och våld är en stor fråga för deras arbetsmiljö, och de försöker ligga steget före.

Många inom vård och omsorg har fått en mycket pressad arbetssituation under pandemin. Men för de här två var det inte svårt avsätta tre heldagar.

– Ganska många aktiviteter på avdelningen är inställda under corona, så det finns utrymme, i alla fall så länge alla är friska, säger Hans Söderblom.

Börjat med digitala APT

Och så var det arbetsplatsträffarna, APT, som de nu har genomfört digitalt tillsammans två gånger. Då har de delat upp arbetsgruppen i två mindre, så att alla ska komma till tals.

Hans Söderblom har inte bara fått högre digital kompetens tack vare att arbetsmiljöutbildningen var på distans. Han har även upptäckt var de kan hämta påfyllning för arbetsplatsträffar och samverkan.

– När jag klickar på ordet Verktyg på Suntarbetslivs hemsida finns det massor av användbart att läsa och göra tillsammans. Det var en aha-upplevelse.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

En gemensam bas för chefer och skyddsombud.

 • Anpassad för kommuner, regioner och kommunala företag
 • Partsgemensamt framtagen
 • Kostnadsfri
 • Utformad för chefer och skyddsombud att gå tillsammans

Här kan du läsa mer om arbetsmiljöutbildningen!

Regionhälsans tips för lyckad arbetsmiljöutbildning på distans

Behåll samma upplägg och innehåll som i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

 • Använd den mötesplattform som ofta redan finns installerad på datorerna, till exempel Teams eller Zoom.
 • Ge deltagarna tydliga instruktioner både inför och under utbildningen.
 • Försök efterlikna det fysiska mötet: Alla ska ha kameran på. Dela ofta in i små grupper för att få fart på samtalen.
 • Skapa engagemang, till exempel genom att rita upp en tankekarta, mindmap, utifrån vad deltagarna säger, eller genom snabba undersökningar med till exempel enkätverktyget Forms.
 • Det är en styrka att vara två ledare. Då kan den ena hålla koll på frågor, chatt och teknik.
 • Kör max 45 minuter och ta paus i 15 minuter varje timme. Ta en heltimmes lunch så att deltagarna hinner ut och lufta sig.
 • Ta hjälp av ert interna IT-stöd om ni är osäkra.

Se en film från arbetsmiljöutbildningen

En grundläggande del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och det första steget i ”SAM-hjulet”, är att löpande undersöka sin arbetsmiljö.

Det görs exempelvis genom skyddsronder, medarbetarenkäter och dialog på arbetsplatsträffar. Först när risker i arbetsmiljön är kända kan de bli rätt bedömda och åtgärdade.

Text: Anna Norrby