Caroline Glanz, fd huvudskyddsombud i Ekerö kommun, och Miia Borg, Hr-konsult i Ekerö kommun, står framför en storbildsskärm där Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning syns.

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning i Ekerö kommun. Huvudskyddsombudet Caroline Glanz och HR-konsulten Miia Borg är två av dem som tillsammans utbildat kommunens chefer och skyddsombud.

Foto: Mälaröarnas nyheter

Arbetsmiljöutbildningen - 3 sätt att gå vidare

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning används för fullt i kommun- och regionsektorn över hela landet. Många organisationer har nu nått de flesta chefer och skyddsombud. Men det kommer ju nya chefer, och nya skyddsombud. Hur fångar man upp dem? Läs om hur Karlskrona, Ekerö och Umeå löser det.

Karlskrona använder hemuppgifter

Helena Ottosson, hälsoutvecklare i Karlskrona kommun.Karlskrona började genomföra utbildningen hösten 2016, med flera parallella grupper.

– Vi har strävat efter att chefer och skyddsombud från samma arbetsplats ska gå tillsammans. Det är ett bra tillfälle att diskutera sin gemensamma vardag, säger Helena Ottosson, hälsoutvecklare på HR-avdelningen.

Hon ansvarar för arbetsmiljöutbildningen i kommunen, med stöd av ett par kollegor. De utbildar alltid i par med ett huvudskyddsombud från något av förbunden Lärarförbundet eller Kommunal.

Nu har de nått nästan alla chefer och skyddsombud i kommunen.

– Men det kommer hela tiden nya, så utbildningen behöver ges regelbundet även i fortsättningen, säger hon.

Sedan hösten 2018 erbjuds den därför en gång per termin. Numera tummar man på ambitionen att chefer och skyddsombud från samma arbetsplats ska gå tillsammans.

– Sen är det förstås en bonus om det går.

Samverkan på arbetsplatsen

För att ändå få igång ett gemensamt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna använder sig utbildarna av den hemuppgift som deltagarna får vid första utbildningstillfället.

Hemuppgiften handlar om att chefen och skyddsombudet arbetar med sin respektive roll i arbetsmiljöarbetet, bland annat genom att prata med den andra parten om dagsläget och förväntningar på arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

–  Jag brukar trycka på att de ska göra uppgiften tillsammans med sin chef eller sitt skyddsombud, även om en av dem har gått arbetsmiljöutbildningen vid ett tidigare tillfälle. Det blir en bra repetition för den som redan har gått utbildningen, och ett bra sätt att få igång dialogen om arbetsplatsens arbetsmiljöfrågor säger Helena Ottosson.

Ekerö startade nätverk

Miia Borg, HR-konsult i Ekerö kommun.I Ekerö är man också inne på andra varvet med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Sedan hösten 2017 har man kört utbildningen sex gånger.

– Vi har sagt från början att det är bra om chefer och skyddsombud kan gå samtidigt. Men vi har inte haft det som krav. Ganska ofta kan bara chefen eller bara skyddsombudet från en arbetsplats, säger Miia Borg, HR-konsult i Ekerö kommun.

Utbildningen är en bra introduktion i arbetsmiljöarbete, men också en möjlighet att få tips och inspiration från andra enheter, menar hon.

Miia Borg räknar med att fortsätta köra utbildningen en eller två gånger per år för de nya cheferna och skyddsombuden. Minst tio och högst 25 deltagare är lagom, tycker hon.

– Det är så mycket som bygger på dialog och utbyte av erfarenheter, så det är en lagom stor grupp.

Viktigt blanda chefer och skyddsombud

En blandning av chefer och skyddsombud bland deltagarna är viktig, menar hon – helst ungefär hälften av varje, menar Miia Borg.

– Chefer får höra hur skyddsombud tänker, och skyddsombuden hur cheferna tänker. Och det är ofta ganska skönt att se att man tänker ungefär likadant på båda sidor.

Det är också viktigt att utbildningen leds av personer från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Därför har Miia Borg haft en parhäst i ett huvudskyddsombud från Lärarförbundet.

– Det är absolut en framgångsfaktor att ha båda perspektiven. Det blir bättre dialog i gruppen, och mer trovärdigt. Skyddsombuden som är med kan identifiera sig med huvudskyddsombudet. Hon eller han kan berätta om sina egna erfarenheter.

Miia Borg har också tagit initiativ till ett nätverksmöte med andra kommuner i stockholmsområdet som använder sig av arbetsmiljöutbildningen. Till de mötena har alla som ansvarat för utbildningen varit inbjudna.

– Vi ville veta hur andra gör, och om de har anpassat materialet till sin egen organisation. Det var ett jättebra möte och vi fick många goda idéer. I vår bjuder vi in till ett nytt sånt möte.

Umeå gör egen variant

Björn Söderbäck, HR-strateg i Umeå kommun.I Umeå kommun har man jobbat lite annorlunda med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Där kommer nu chefer som har behov av det att få en grundläggande utbildning i arbetsmiljö, utspridd på fyra träffar under ett år.

– Vi kommer att använda oss av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, men också av eget material, berättar Björn Söderbäck, personalstrateg.

Han har varit med och tagit fram den egna utbildningen tillsammans med arbetsmiljöstrategen Ulrika Bertilsson. En grupp huvudskyddsombud kommer också att få vara med och utforma slutversionen.

Blandar med eget årshjul

Det egna materialet är kommunens årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete. Tanken är att göra utbildningen så matnyttig som möjligt genom att koppla den till den egna verksamheten och ge cheferna en chans att skapa ett praktiskt arbetsmiljöarbete direkt under processen. Cheferna får också med sig tips och råd om hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsträffar.  Skyddsombuden är välkomna att delta vid det första och sista tillfället.

Jessica Axelsson, huvudskyddsombud i Umeå kommun.Det här blir ett bra sätt att jobba med arbetsmiljöfrågor, tycker huvudskyddsombudet och sjuksköterskan Jessica Axelsson. Hon bevakar arbetsmiljöfrågorna för alla medarbetare inom vård och omsorg i Umeå kommun.

–  Vi har haft stor omsättning på chefer inom de här verksamheterna. De som är nya kan behöva en utbildning om arbetsmiljö som är anpassad för deras egen verksamhet, säger hon.

Jessica Axelsson uppskattar också att den egna utbildningen tas fram i samverkan med huvudskyddsombuden.

Text: Åsa Hammar, 19 mars 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt. I början av…

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?