Utnyttja intranätet för stöd i OSA-arbetet

26 mars 2019 Lästid: 2 min
Tre kollegor med laptops vid bord.
Arbetsplatsträffar är bra som diskussionsforum för frågor kring arbetsmiljö. Underlätta för chefer och skyddsombud genom att samla underlag med tips, råd och länkar på intranätet.

Foto: Adobe Stock

Hur har vi det på jobbet och i arbetsgruppen? Använd arbetsplatsträffar för att prata organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Utbildningsförvaltningen i Partille kommun har nu APT-hjälp på intranätet för förskolors och skolors lokala OSA-arbete. Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen ingår i materialet.

– Vi har en sida med konkreta tips och idéer för hur man kan ta tag i OSA på en arbetsplatsträff. Vi ville göra det enkelt och tydligt för chefer och skyddsombud att använda, säger Anna Lundkvist, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

Bakgrunden är att medarbetarenkäten 2017 visade bekymmersamma resultat i frågor som arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter. I december 2017 bildades därför en partsgemensam grupp som skulle jobba med frågorna.

Ansiktsporträtt Anna Lundkvist.

– Våren 2018 bestämde gruppen våra två mantran: systematik och att innehållsmässigt ha med den icke-fysiska arbetsmiljön. Vi kan inte bara gå runt och mäta sådant som rätt stolshöjd, utan det handlar om subtila och svårfångade processer och beteendemönster, berättar Anna Lundkvist.

Det är viktigt att ha ett kvalitetssäkrat material.

Tips på intranätet

Materialet som utbildningsförvaltningen nu tipsar om på kommunens intranät är till stor del filmer och övningar från Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen. Beroende på vad arbetsplatsen behöver jobba med kan man även klicka vidare på intranätet direkt till OSA-ämnena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

– Vi har även temasidor, exempelvis om återhämtning. Där har vi rubriker och länkar direkt till OSA-kollens avsnitt om återhämtning. Vi har medvetet valt Suntarbetslivs material eftersom det är genomarbetat, forskningsbaserat och partsgemensamt. Det är viktigt att ha ett kvalitetssäkrat material.

Systematiskt OSA-arbete

Hösten 2018 höll utbildningsförvaltningen i Partille en kick-off för OSA-arbetet med chefer och skyddsombud. Då lanserades också APT-materialet. Tanken är nu att arbetsplatsträffarna ska bli ett givet forum för chefer och skyddsombud att jobba systematiskt med OSA-frågor.

– Enkäterna visade att medarbetarna upplevde att arbetsplatsträffarna inte alltid hade så mycket substans. Medarbetare kände sig inte engagerade. APT kan falla platt om det inte finns ett tema. Förutsättningarna för att det ska bli bra APT ökar om det finns förberett material, menar Anna Lundkvist.

– Och det ska inte hänga på enskilda chefers och skyddsombuds intresse om frågorna tas upp.


Läs också: Skolan som sätter OSA högt på agendan

Artiklar: Forskning

Mer stöd för OSA

Förutom OSA-kollen, som riktar sig till individer och arbetsgruppen, ingår ytterligare två verktyg i Suntarbetslivs OSA-paket:

  • OSA-utbildningen – riktar sig främst till organisationer som vill höja kunskapsnivån om OSA-frågor hos chefer och skyddsombud och inspirera till vidare OSA-arbete på arbetsplatsen.
  • OSA-kompassen – riktar sig till individer som vill lära sig mer om vad Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter innehåller.

Text: Jeanette Neij