Nätmobbning mot lärare ska studeras

14 januari 2020 Lästid: 3 min
Digitala kränkningar mot lärare ska studeras
Ska förebyggas. Lärare och skolledare kan utsättas för nätmobbning, till exempel i form av uthängning på sociala medier. Nu vill forskarna bakom en ny studie hitta metoder för att förebygga problemet.

Foto: Maskot / TT

Uthängning i sociala medier, hotfulla mail eller arga sms som kommer efter arbetstid. Det är exempel på digitala kränkningar som lärare och skolledare kan utsättas för. Nu vill forskarna bakom en ny studie hitta metoder för att förebygga problemet.

Rebecka Cowen Forssell är doktor i Urbana studier vid Malmö Universitet, och projektledare för den nya studien. Det var under hennes tid som doktorand som hon först kom i kontakt med ämnet, berättar hon.

– I min avhandling uppmärksammade jag nätmobbning generellt på arbetsmarknaden, och då kom jag i kontakt med lärare och skolledare. En av avhandlingens slutsatser är att de är en viktig grupp att studera.

Nätmobbning och digitala kränkningar kan innebära sådant som aggressivt formulerad e-post, hotfulla sms efter arbetstid eller uthängning i Facebookgrupper. Rebecka Cowen Forssell säger att problemen har utvecklats när samhället har blivit allt mer digitaliserat. Inte minst för lärare och skolledare, som kan motta kränkningar från både elever och föräldrar.

– Många lärare och skolledare har en ansträngd arbetsmiljö, och problemet med digitala kränkningar är en del av den.

Outforskat ämne

Både Arbetsmiljöverket och Lärarförbundet har uppmärksammat problematiken, men det finns inga siffror på exakt hur vanligt det är.

– Det finns forskning om elevers utsatthet för nätmobbning, men väldigt lite om utsattheten bland lärare och skolledare.

Bristen på kunskap gäller inte bara skolans värld, fortsätter hon.

– Det är ett helt nytt fält för hela arbetslivet. Det finns inga etablerade metoder för att förebygga den här sortens digitala kränkningar.

Men det hoppas alltså Rebecka Cowen Forssell råda bot på. Hennes studie kommer inte bara att ge ökad kunskap om ämnet. Hon vill också ta fram en eller flera konkreta metoder för att förebygga problemet.

– Metoden eller metoderna kommer sedan att paketeras på ett sätt så att skolor enkelt kan använda sig av dem. Det kommer att finnas fritt tillgängligt att ladda ner. Vi vill att det här ska bli en del av arbetsplatsers systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi vill att det här ska bli en del av arbetsplatsers systematiska arbetsmiljöarbete.

Ett komplext problem

Eftersom fenomenet med digitala kränkningar är komplext, kommer forskarna att studera det utifrån tre olika perspektiv.

Ett perspektiv är det organisatoriska; hur verksamheten är organiserad.

– Ett antagande är att onödig administration kan leda till att lärarna inte har tid till det pedagogiska arbetet. Om arbetet är organiserat på ett sätt som inte är tillfredsställande, så möts lärare och skolledare av fler klagomål från elever och föräldrar. Det kan bidra till förekomsten av digitala trakasserier.

Ett annat perspektiv som forskarna kommer att studera är det sociala klimatet på arbetsplatsen. De vill se hur mycket stöd som medarbetare har av varandra och av ledningen.

Slutligen kommer de också att titta på den digitala arbetsmiljön.

– Det är intressant att studera vilka plattformar den digitala kommunikationen sker på. E-post, sociala medier och digitala plattformar skapar alla olika normer för kommunikation.

Intervjuer och fokusgrupper

Forskarna kommer att göra 25 – 30 djupintervjuer med lärare, skolledare, elever och föräldrar. Dessutom ska de göra gruppintervjuer med åtta fokusgrupper.

– Vi har valt att göra den här studien kvalitativ, för att få fördjupad kunskap. Det behövs för att kunna arbeta förebyggande.

Studien drar igång inom kort, och beräknas pågå i tre år. Rebecka Cowen Forssell ser fram emot att komma igång.

– Det här är ett relevant forskningsområde, som det ska bli spännande att studera.

Kort om studien:

Projekt: digitala kränkningar och nätmobbning – en ny arbetsmiljörisk inom skolan

Projektledare: Rebecka Cowen Forssell. Med i forskarlaget finns också Sandra Jönsson och Hanne Berthelsen.

Finansiär: AFA Försäkring

Bedrivs vid: Malmö Universitet, centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Projekttid: Projektet pågår från 2020 till 2022

37 miljoner till forskning om digitalisering

AFA Försäkring satsar 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitalisering.

Syftet med forskningen är att öka förståelsen för digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn. Ett annat syfte är att tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen.

– Satsningen ska leda till konkreta förebyggande och främjande åtgärder som ger praktisk nytta. Det säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen och enheten Förebygga, på AFA Försäkring.

Text: Anna Wettergård