Digitala kränkningar mot lärare ska studeras

Ska förebyggas. Lärare och skolledare kan utsättas för nätmobbning, till exempel i form av uthängning på sociala medier. Nu vill forskarna bakom en ny studie hitta metoder för att förebygga problemet.

Foto: Maskot / TT

Nätmobbning mot lärare ska studeras

Uthängning i sociala medier, hotfulla mail eller arga sms som kommer efter arbetstid. Det är exempel på digitala kränkningar som lärare och skolledare kan utsättas för. Nu vill forskarna bakom en ny studie hitta metoder för att förebygga problemet.

Rebecka Cowen Forssell är doktor i Urbana studier vid Malmö Universitet, och projektledare för den nya studien. Det var under hennes tid som doktorand som hon först kom i kontakt med ämnet, berättar hon.

– I min avhandling uppmärksammade jag nätmobbning generellt på arbetsmarknaden, och då kom jag i kontakt med lärare och skolledare. En av avhandlingens slutsatser är att de är en viktig grupp att studera.

Nätmobbning och digitala kränkningar kan innebära sådant som aggressivt formulerad e-post, hotfulla sms efter arbetstid eller uthängning i Facebookgrupper. Rebecka Cowen Forssell säger att problemen har utvecklats när samhället har blivit allt mer digitaliserat. Inte minst för lärare och skolledare, som kan motta kränkningar från både elever och föräldrar.

– Många lärare och skolledare har en ansträngd arbetsmiljö, och problemet med digitala kränkningar är en del av den.

Outforskat ämne

Både Arbetsmiljöverket och Lärarförbundet har uppmärksammat problematiken, men det finns inga siffror på exakt hur vanligt det är.

– Det finns forskning om elevers utsatthet för nätmobbning, men väldigt lite om utsattheten bland lärare och skolledare.

Bristen på kunskap gäller inte bara skolans värld, fortsätter hon.

– Det är ett helt nytt fält för hela arbetslivet. Det finns inga etablerade metoder för att förebygga den här sortens digitala kränkningar.

Men det hoppas alltså Rebecka Cowen Forssell råda bot på. Hennes studie kommer inte bara att ge ökad kunskap om ämnet. Hon vill också ta fram en eller flera konkreta metoder för att förebygga problemet.

– Metoden eller metoderna kommer sedan att paketeras på ett sätt så att skolor enkelt kan använda sig av dem. Det kommer att finnas fritt tillgängligt att ladda ner. Vi vill att det här ska bli en del av arbetsplatsers systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi vill att det här ska bli en del av arbetsplatsers systematiska arbetsmiljöarbete.

Ett komplext problem

Eftersom fenomenet med digitala kränkningar är komplext, kommer forskarna att studera det utifrån tre olika perspektiv.

Ett perspektiv är det organisatoriska; hur verksamheten är organiserad.

– Ett antagande är att onödig administration kan leda till att lärarna inte har tid till det pedagogiska arbetet. Om arbetet är organiserat på ett sätt som inte är tillfredsställande, så möts lärare och skolledare av fler klagomål från elever och föräldrar. Det kan bidra till förekomsten av digitala trakasserier.

Ett annat perspektiv som forskarna kommer att studera är det sociala klimatet på arbetsplatsen. De vill se hur mycket stöd som medarbetare har av varandra och av ledningen.

Slutligen kommer de också att titta på den digitala arbetsmiljön.

– Det är intressant att studera vilka plattformar den digitala kommunikationen sker på. E-post, sociala medier och digitala plattformar skapar alla olika normer för kommunikation.

Intervjuer och fokusgrupper

Forskarna kommer att göra 25 – 30 djupintervjuer med lärare, skolledare, elever och föräldrar. Dessutom ska de göra gruppintervjuer med åtta fokusgrupper.

– Vi har valt att göra den här studien kvalitativ, för att få fördjupad kunskap. Det behövs för att kunna arbeta förebyggande.

Studien drar igång inom kort, och beräknas pågå i tre år. Rebecka Cowen Forssell ser fram emot att komma igång.

– Det här är ett relevant forskningsområde, som det ska bli spännande att studera.

Text: Anna Wettergård, 14 januari 2020

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...