Lärares undervisning, planering och dokumentering är några av frågeställningarna som tas upp i Skol-OSA.

Foto: Marie Linnér, TT.

Skolor får nytt stöd i OSA-arbetet

Skolor och förskolor kan behöva särskilt stöd i arbetet med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Det är tanken bakom Skol-OSA, som företrädare för SKL och lärarfacken har tagit fram tillsammans.

– Vi vill få igång arbetet ute på arbetsplatserna genom att ge lärare och skolledare ett material som känns välbekant, säger Cyrene Martinsson Waern, Lärarförbundet.

En annan tanke är att visa att detta är något som parterna gemensamt står bakom.

– Vi gör det tydligt att både arbetstagar- och arbetsgivarsidan vill att man arbetar med de här frågorna.

Skol-OSA har arbetats fram av en arbetsgrupp med företrädare för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Bakgrunden till projektet var en överenskommelse i det senaste centrala avtalet om att försöka fördjupa Suntarbetslivs verktyg OSA-kompassen, med inriktning speciellt på skolan.

Materialet finns nu tillgängligt på alla tre organisationernas webbplatser.

Exempel från förskola och skola

Skol-OSA innehåller texter som utvecklar och förklarar paragraferna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Här finns råd, tips, tolkningar och länkar till bland annat Suntarbetsliv, Arbetsmiljöverket och Stressforskningsinstitutet.

Exemplen i Skol-OSA är ”branschanpassade”. Frågeställningarna är alltså genomgående hämtade från skolans och förskolans område. De tar upp frågor som rör exempelvis barn- och elevgrupper, undervisning, planering, dokumentering och förhållandet till skollagen och andra regler som är specifika för skolan.

– Tanken är att stödmaterialet ska bli ett bra redskap för att lokalt jobba med arbetsmiljön, säger Gunnar Sundqvist, SKL. Jag ser framför mig att man har det här materialet i beaktande när man kontinuerligt arbetar med den sociala arbetsmiljön, både i den lokala skyddskommittén och i samverkansgruppen på förvaltningsnivå.

Det finns många arbetsmiljöfrågor på skolans område, men arbetsbelastningen är den mest centrala, anser Gunnar Sundqvist.

– Den viktigaste frågan är då att på ett systematiskt och rationellt sätt försöka förebygga ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetsmiljöfrågorna ska inte skjutas nedåt i organisationen, till rektorer och förskolechefer, fortsätter han.

– De måste gå hela vägen upp till förvaltningscheferna, och även nämnden behöver ta ansvar på ett tydligt sätt.

Resurser är inte bara pengar

Balansen mellan krav och resurser är den viktigaste frågan för lärarna, instämmer Cyrene Martinsson Waern.

– Vi ser att många medarbetare går på knäna, säger hon. Lärare är så lojala med sina elever, och det gör att de slits.

Resurser behöver inte enbart betyda pengar, påpekar hon. Det kan vara metodik, som att man är två lärare i klassrummet, vilket kan ge både bättre arbetsmiljö och bättre resultat. Eller att det finns kringpersonal, exempelvis elevcoacher eller assistenter, som frigör tid så att lärarna kan fokusera på undervisning och kvalitetsfrågor.

SKL och lärarfacken hoppas nu att de lokala parterna ska använda materialet i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

– Vi hoppas att det ska bli ett levande dokument, inte en hyllvärmare, så att det leder till förändring genom diskussion och delaktighet, säger Cyrene Martinsson Waern. Man bör ställa frågan, vad behöver vi här hos oss för att det ska vara en frisk arbetsplats?

Text: Margareta Edling, 07 mars 2017

Senaste artiklar

Arbetsmiljöutbildningen – så gör andra

Nu används Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i många kommuner, landsting och regioner i landet. Och alla gör olika! Suntarbetsliv har samlat några röster för att höra hur det kan gå till att…

Trafiksäkerhet – en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet är ofta en förbisedd del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar hur viktigt det är och ger tips på vad man bör tänka på. Nästan…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Daniel Castillo forskare på Södertörns högskola

Arbetsdelning kan minska stressen

Måste en legitimerad sjuksköterska tvätta bilen? Måste en utbildad pedagog rulla in teven i klassrummet? Flera kommuner testar nu arbetsdelning...