Mora lasarett: Krisen vändes med nytt lagarbete

14 mars 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

På Mora lasaretts avdelning 62 arbetar man numera i team.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och andra – alla får samma information vid ronden på morgonen.

Ronden går numera snabbt, för att läkarna tar reda på patienternas status innan ronden. Det sparar mycket tid för sjuksköterskorna.

Det nya arbetssättet har gjort att alla trivs bättre, och flera sjuksköterskor har tagit tillbaka sina uppsägningar.

tre personer i vårdkläder samtalar vid en anslagstavl
Navet för all information om patienterna – och samma information till alla. Sascha Wagner i förgrunden studerar den whiteboardtavla de numera använder vid ronden på avdelning 62.

Foto: Marco Glijnis, Kola Production

Sammanfattning av artikeln

På Mora lasaretts avdelning 62 arbetar man numera i team.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och andra – alla får samma information vid ronden på morgonen.

Ronden går numera snabbt, för att läkarna tar reda på patienternas status innan ronden. Det sparar mycket tid för sjuksköterskorna.

Det nya arbetssättet har gjort att alla trivs bättre, och flera sjuksköterskor har tagit tillbaka sina uppsägningar.

Avdelning 62 på Mora lasarett var i kris och sjuksköterskorna sade upp sig på löpande band. Överläkaren Sascha Wagner bestämde sig för att hjälpa till och insåg att hans egen yrkeskår behövde ändra sina arbetsrutiner. Nu samarbetar personalen som ett team och sjuksköterskorna upplever mindre stress.

Mora lasarett hade dragits med personalflykt ett bra tag – ett problem de delar med många andra sjukhus. Men lasarettet hade även en ledningskris, vilket förvärrade situationen. Hela ledningsstaben hade slutat och sjuksköterskorna flydde.

När överläkaren Sascha Wagner kom tillbaka från sin föräldraledighet under sommaren 2022, fick han höra att flera sjuksköterskor han kände hade sagt upp sig.

Röriga rondmöten

Sascha pratade med Anna-Karin Fillman, som är chef för medicinkliniken avdelning 62. Eftersom Sascha hade några dagars kompledigt framför sig, frågade han om han kunde rycka in och hjälpa till. Anna-Karin sa ja på stående fot. Sjuksköterskorna blev både överraskade och glada över idén och det bestämdes att Sascha skulle gå bredvid dem.

Sascha Wagner, överläkare

Det som chockerade mig mest var att vi läkare bidrog till deras stress

Sascha Wagner, överläkare på Mora lasarett

– Jag var inte beredd på det jag skulle möta. För det första var jag så imponerad över vilken otrolig kompetens som sjuksköterskorna besitter, som jag aldrig riktigt tänkt på. Men det som chockerade mig mest var insikten att vi läkare bidrog till deras stress, genom att vi inte deltog till hundra procent i avdelningens arbete. Jag hade haft uppfattningen att vi jobbade som ett team, men det gjorde vi ju inte alls!

Sascha Wagner syftar på rondmötena, som läkare och sjuksköterskor har varje dag. Där går man igenom patienterna och vad som ska planeras för dem under dagen.

– Mötena var ostrukturerade och röriga. Sjuksköterskorna satt som på nålar eftersom tiden bara rann iväg och de behövde veta vad som skulle göras med patienterna. Jag skämdes faktiskt över att jag inte sett det här tidigare, säger han.

Stressigt för sjuksköterskorna

Elisabeth Nykvist är skyddsombud på avdelning 62. Hon är också en av de sjuksköterskor som lämnade in sin uppsägning efter att ha jobbat i fem år, men som hon nu dragit tillbaka. Elisabeth beskriver hur rondmötena ofta tog en och en halv timme. Trots all tid man lade var det ändå svårt att få ihop en bra lägesbild.

– Provsvar som såg positiva ut kanske inte stämde med hur vi sjuksköterskor uppfattat patienten samma morgon, och det tog tid innan man bestämt vad som skulle göras. När mötet väl var slut, skulle vi sköterskor dessutom informera undersköterskorna om vad som beslutats. Och när läkarna sedan träffade patienterna, kunde ny information dyka upp som kanske krävde nya beslut. Det blev väldigt stressigt, berättar hon.

Precis detta insåg Sascha Wagner. Han funderade över sina iakttagelser, och återkopplade till Anna-Karin Fillman.

Tillsammans med sjuksköterskorna kom man fram till att de olika yrkeskategorierna borde jobba mer som ett team, för att tillvarata allas kunskaper och perspektiv på ett effektivare sätt. Patienternas status behövde också styras upp, med tydliga prioriteringar utifrån om patienten var ny, under behandling eller färdigbehandlad. Man bestämde sig också för att använda en whiteboardtavla som arbetsredskap.

Anna-Krin Fillman, avdelningschef på Mora lasarett

Personalen har blivit lyssnade på och fått påverka sin arbetssituation.

Anna-Karin Fillman, avdelningschef

– Tavlan blir en plattform som all personal kan samlas kring, där all information finns på ett ställe och hela tiden uppdateras, berättar Anna-Karin Fillman.

Läkarna fick ändra sina arbetsrutiner

Den största förändringen var dock att läkarna fick ändra på sina arbetsrutiner, och börja morgonen med att träffa sina patienter. Innan dess har de också hunnit kasta ett öga på whiteboardtavlan för att se vilken prioriteringsfärg patienterna har.

Därefter samlas man på sjuksköterskornas expedition för rondmöte, och alla berörda yrkeskategorier får vara med: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, samordnare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist liksom även städpersonal.  På mötet delar alla med sig av sin information, vilket gör att det som sjuksköterskor eller undersköterskor sedan skriver upp på tavlan är aktuellt och relevant.

– Mötet tar bara tjugo minuter, vilket vi först blev helt chockade över – vi tänkte att vi måste ha missat något, berättar skyddsombudet Elisabeth Nykvist.

– Men på dessa minuter har vi gått igenom alla patienter och vad alla behöver göra. Till exempel beställa röntgen, ta prover eller förbereda för en patients hemgång. Och att mötet går så fort är ju främst för att läkarna är förberedda på ett helt annat sätt.

Elisabeth Nykvist

Det var roligt att se hur en ganska liten förändring fick så stor effekt.

Elisabeth Nykvist, skyddsombud och sjuksköterska

Klockan tio är alltså rondmötet avklarat, och därefter kan sjuksköterskorna direkt börja ta itu med det man har beslutat. Skillnaden mot tidigare är enorm, menar Elisabeth Nykvist:

– Tidigare fick vi stressa jättemycket för att hinna någonting innan lunch. Ändå hann vi inte göra allt vi skulle, utan fick lasta över arbetsuppgifter på den sjuksköterska som började efter lunch. Det skapade frustration och stresskänslor hos oss alla.

Nu hinner de med det de ska, även om arbetet fortfarande är både tungt och stressigt.

– Det var roligt att se hur en ganska liten förändring fick så stor effekt, och det var också därför jag tog tillbaka min uppsägning.

Anna-Karin Fillman, Elisabeth Nykvist och Sascha Wagner vid anslagstavlan som de utgår ifrån vid ronden.

Rond på avdelning 62 på Mora lasarett. Det som tidigare tog över en timme avverkas nu på omkring 20 minuter, eftersom läkarna numera går igenom patienternas status i förväg. Foto: Marco Glijnis.

”Det är ju så här vi ska jobba!”

Bland läkarna var de först lite skeptiska till förändringsförslaget, eftersom det fanns en oro att deras arbetsbelastning skulle öka. Men så blev det inte. Idag är alla positiva och konstaterar att ”det är ju så här vi ska jobba”! Anna-Karin Fillman upplever en helt annan harmoni i arbetsgruppen nu än tidigare:

– Personalen har blivit lyssnade på och fått påverka sin arbetssituation. Nu finns en tydlig arbetsglädje igen, där man också fått inspiration till att fundera över andra förbättringar. Två sjuksköterskor tog tillbaka sina uppsägningar och vi har fått lättare att rekrytera ny personal. Ett par andra avdelningar här på Mora lasarett har tagit efter vår modell, och andra sjukhus har hört av sig och vill veta hur vi jobbar. Det känns fantastiskt roligt!

Sascha Wagner konstaterar att han från början inte alls hade någon tydlig plan med sitt initiativ att hjälpa sjuksköterskorna.

– Jag ville mest visa mitt stöd och försöka sätta mig in i hur deras arbetssituation var. Jag är väldigt glad och tacksam för lärdomen jag fick. Nu jobbar vi verkligen tillsammans som ett team, för patienternas bästa. Och det är ju därför vi är här!

Det här är Mora-modellen i korthet
  • Läkarna är mer involverade i patientarbetet på morgonen. De har träffat patienterna när rondmötet börjar, och hunnit kolla patienternas prioriteringsstatus.
  • Personalen jobbar i team och samarbetar på ett helt nytt sätt. På rondmötet deltar även andra yrkeskategorier, förutom läkare och sjuksköterskor. Detta betyder att berörd personal får samma information, samtidigt.
  • Det dagliga rondmötet utgår från en whiteboardtavla där all patientinformation samlas och uppdateras kontinuerligt av sjuksköterskor och undersköterskor. Tavlan blir som en arbetsplattform, och när mötet är slut vet alla vad de ska göra.
  • Tiden för ronden har kortats från 1,5 timme till 20 minuter, vilket innebär att sjuksköterskorna får mer tid för sitt arbete. Dagen blir mer strukturerad, och stressen har minskat.
Text: Pernilla Fredholm
Kontakt: [email protected]