Luleå: så fick cheferna mer tid för bussförarna

22 augusti 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Luleå lokaltrafik hade problem med arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.

När en ny hr-chef kom till bolaget började hon jobba med arbetsmiljön.

Luleå lokaltrafik fick fler gruppchefer, och cheferna fick mer stöd med administration och it-frågor.

Nu finns tid för samtal med busschaufförerna, och gruppcheferna kan fånga upp mer vad som är viktigt för busschaufförerna.

Företaget har bland annat ordnat anpassade scheman för ensamstående föräldrar, och mer friskvård som massage och annat.

Sirpa Jacobsson, hr-chef, och Lisa Wallgren, skyddsombud och busschaufför på Luleå lokaltrafik, inne i en buss.
Nära ledarskap på Luleå lokaltrafik. Gruppchefen Mariann Alatalo har tid att prata med sina medarbetare. Skyddsombudet Lisa Wallgren uppskattar satsningarna på arbetsmiljön.

Foto: Lennart Käck

Sammanfattning av artikeln

Luleå lokaltrafik hade problem med arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.

När en ny hr-chef kom till bolaget började hon jobba med arbetsmiljön.

Luleå lokaltrafik fick fler gruppchefer, och cheferna fick mer stöd med administration och it-frågor.

Nu finns tid för samtal med busschaufförerna, och gruppcheferna kan fånga upp mer vad som är viktigt för busschaufförerna.

Företaget har bland annat ordnat anpassade scheman för ensamstående föräldrar, och mer friskvård som massage och annat.

När Luleå lokaltrafik anställde fler gruppchefer blev det mer tid för vardagliga samtal med bussförarna, och fler satsningar på arbetsmiljön. Idag säger nio av tio medarbetare att de trivs och känner stolthet över att jobba på bolaget.

När Sirpa Jacobsson 2017 kom till Luleå lokaltrafik som HR-chef fanns det en trafikchef på ca 150 anställda. Under lång tid hade bolaget skurit ner underhåll av både bussar och fastigheter men också antalet personer som jobbade med administration. Men i företagsstyrelsen tyckte man då att det inte längre var hållbart och tog beslut om att göra förändringar.

– Jag hade jobbat länge inom kommunens personalkontor. I kommunen hade man länge arbetat med frågan kring antal medarbetare som en chef bör ha. I den verksamheten har de sedan länge gjort förändringar för att få ner antalet anställda per chef. Jag förstod att vi var tvungna att göra så även här, säger Sirpa Jacobsson.

Mer ordning och reda

Det första de gjorde var att skapa ordning och reda i organisationen. Det fanns redan en verkstad med en person som ledde arbetet och nu blev han chef och fick en tydligare roll. Dessutom inrättade de en servicehall och anställde en chef för den.

Men de flesta anställda i bolaget utgörs av bussförare och de behövde mer tillgång till en chef.

– Det viktigaste av allt vi gjorde var att tillsätta gruppchefer för alla våra förare. Vi började med att anställa två och ytterligare två har kommit till, säger Sirpa Jacobsson.

Hon berättar att när de hade arbetsplatsträffar för alla anställda när hon började på bolaget, kunde det vara upprorisk stämning under mötena. Det var ett uttryck för att det inte fanns någon chef som hade tid att lyssna på de anställdas synpunkter och bekymmer.

Större närhet till chefen

Mariann Alatalo var en av de två gruppchefer som blev anställd först. Som gruppchef inom bolaget har hon och hennes tre chefskollegor inget personal- eller planeringsansvar.

Schemaläggning tas om hand av trafikledningen och ekonomin sköter den administrativa personalen. Däremot tar gruppchefen hand om medarbetar- och lönesamtal, arbetsplatsträffar och det som rör medarbetarnas arbetsmiljö.

Att vara förare är ett ensamarbete och deras arbetsplats är i bussen. Det gör det svårt att träffa kollegor och chefer. De tillfällen som finns för det är när förarna kommer på morgonen för att sätta sig i bussarna och vid lunch. Därför har gruppcheferna sina placeringar där.

Mariann Alatalo, gruppchef Luleå lokaltrafik

Jag sitter i A-garaget där förarna har sin lunchmatsal.

Mariann Alatalo, gruppchef på Luleå lokaltrafik

– Jag sitter i A-garaget där förarna har sin lunchmatsal. Det är ofta som jag kan få en pratstund med förarna då. Jag tycker att vi fångar upp frågor och sådant som händer förarna på ett bra sätt. Det kan vara jobbfrågor som vägarbeten liksom privata saker men också roliga händelser, säger Mariann Alatalo.

Svarar på larm och åker med i bussen

Som chef har hon också rollen som så kallad Tjänsteman i beredskap, på ett rullande schema bland gruppcheferna. Trygghet är den stora arbetsmiljöfrågan. Om en förare känner sig otrygg kan de kontakta trafikledningen fram till midnatt, och efter det Tjänstemannen i beredskap. Via en larmknapp i bussen kan de alltid larma ett vaktbolag.

– Vi gruppchefer åker också med förarna under deras turer, så kallad medåkning. Det ger en ökad förståelse för hur det är ute i trafiken, vilka deras arbetsuppgifter är. Det ger en möjlighet att sitta ner och prata en och en, säger Mariann Alatalo.

Lisa Wallgren, skyddsombud, har jobbat som bussförare på Luleå lokaltrafik i fyra år, och innan det var hon åtta år på ett annat företag.

Lisa Wallgren, skyddsombud på Luleå lokaltrafik

Här satsar de på förarna.

Lisa Wallgren, skyddsombud och busschaufför

– Jag tycker att Luleå lokaltrafik har ett väldigt bra arbetsmiljöarbete. Om jag jämför med andra bolag så är det skillnad. Här satsar de på förarna.

Fått pris för arbetsmiljön

Hon upplever att det finns en närhet till sin chef och de andra gruppcheferna. Men hon skulle vilja ha fler gruppmöten.

– Det skulle vara bra att kunna dryfta frågor vecka för vecka bland oss förare. Det skulle också skapa mer gemenskap. Nu finns det förare som man aldrig träffar.

Ett stort hinder för fler gruppmöten är att det är svårt att få loss förare eftersom de går på schema och lokaltrafiken behöver rulla. Men på de möten de får till två gånger per år är det numera lugnare stämning upplever Sirpa Jacobsson. Hon tycker att personalen framför mer konstruktiv kritik och hon tänker att det beror på att de har tillgång till chefer i vardagen som kan fånga upp problem och funderingar tidigare.

Idag finns det 220 anställda inklusive 50 timanställda i bolaget. I en nyligen gjord medarbetarenkät svarar nio av tio medarbetare att de är stolta över företaget och sitt arbete. Bussbolaget har också fått pris av Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, som Årets samhällsbärare i kategorin Arbetsmiljö.

Ingen vill gå tillbaka till hur det var tidigare med allt för många anställda per chef. När Sirpa Jacobsson träffar bussbolag och pratar om resultaten så undrar de hur Luleå lokaltrafik har gjort för att lyckas.

– Jag berättar att lösningen är enkel, det handlar om att skapa en bra arbetsmiljö och bra villkor som friskvård, lön och bra scheman. Det kostar pengar. Fast egentligen tror jag inte att det kostar mer om vi räknar in de kostnader för rekrytering och sjukskrivningar som vi hade förut, säger Sirpa Jacobsson.

Så skapade Luleå lokaltrafik ett nära ledarskap

Det här gjorde man för att förstärka ledarskapet på Luleå lokaltrafik:

Man renodlade och inrättade en chefsroll för den person som redan ledde arbetet i bolagets verkstad.

En servicehall startades och en chef anställdes också där.

Gruppchefer för förarna anställdes i etapper. Gruppcheferna har sina kontor i de lokaler där förarna rör sig varje dag för att ha en fysisk närhet.

Rekryteringen av bussförare flyttades från ett externt rekryteringsbolag till gruppcheferna, där en har huvudansvaret.

IT-funktionen och administrationen förstärktes med mer personal för att ge stöd till cheferna.

Fler satsningar på arbetsmiljön hos Luleå lokaltrafik

Mensautomat med mensskydd på toaletterna i alla rastlokaler och på de flesta toaletterna vid ändhållplatserna.

Scheman utan delade turer, och anpassat schema för ensamstående föräldrar med barn varannan vecka.

Friskvårdssatsningar som gratis bad i kommunens simhallar, eget gym, massagefåtöljer, massage när vinterväglaget är dåligt, friskvårdskort, arbetsskor, pingisbord.

En aktivitetskommitté ordnar personalfester under året.

Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet

Hur ska man veta att man lägger tid och resurser på rätt saker i arbetsmiljöarbetet? Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstöd Hitta rätt åtgärd!

  • Börja med att undersöka och analysera.
  • Sätt ord på vilka utmaningar ni har, och välj rätt åtgärd utifrån det.
  • Dokumentera och följ upp.

I dialogstödet finns exempel på frågor ni kan utgå ifrån, och hur ni kan gå tillväga för att komma igång med arbetet.

Klicka här för att utforska dialogstödet Hitta rätt åtgärd

Text: Teres Hallman
Kontakt: [email protected]