Ledningsteamet som stöttar rektorn

6 september 2021 Lästid: 7 min
Tre kvinnor står utomhus bredvid varandra och tittar mot kameran.
Ett team som kompletterar varandra. På bilden Amelie Nygren, kvalitetsutvecklare, Malin Videkorp, rektor, och Pernilla Kristoffersson, biträdande rektor. Intendent Marielle Ekdahl är den fjärde i ledningsteamet.

Foto: Johan Nilsson / TT

En rektor samt tre experter på de områden som ingår i rektors ansvar – så ser ledningsteamen på Pysslingens förskolor ut. Rektor Malin Videkorp ser bara fördelar med den strukturen. Chefernas närvaro och tillgänglighet ökar, och hon själv får ordentligt utrymme att ägna sig åt arbetsmiljöarbetet på förskolorna.

Porträtt av Malin Videkorp. rektor på Landborgens förskola i HelsingborgMalin Videkorp är sedan ett år tillbaka rektor för fyra av Pysslingens förskolor i Helsingborg.

Hon är en del av ett ledningsteam där vissa av rektorsuppgifterna är delegerade till specialister: en biträdande rektor, en intendent med ekonomisk bakgrund som sköter ekonomi och intag av barn, och en kvalitetsutvecklare med djupare pedagogisk bakgrund.

På varje enskild förskola finns en platsansvarig som sköter allt löpande och som ansvarar för kommunikationen med ledningsteamet.

På förskolorna finns också skyddsombuden, som träffas en gång i månaden tillsammans med Malin Videkorp som är arbetsmiljöansvarig. Fokus under året har varit att minska en arbetsbelastning som tidigare upplevdes som hög. Lösningen var att strukturera om det pedagogiska arbetet:

– Med utgångspunkt från läroplanen har vi 38 mål att arbeta med. Tidigare gjorde vi allt samtidigt, vilket gav en hög arbetsbelastning. Nu jobbar vi med färre mål åt gången, under kortare perioder. Det skapar ett större lugn hos personalen.

Ledningsteamet gör arbetssituationen hållbar

Till Pysslingen kom Malin Videkorp från en kommunal tjänst som biträdande rektor. Ansvaret låg hos en områdeschef medan två biträdande rektorer delade på sju förskolor. Här fick hon alltså sköta alla uppgifter själv på ”sina” förskolor.

– Skillnaden mellan att arbeta med ledningsteam och på det mer traditionella sättet är enorm. Det är en komplex uppgift att vara rektor. Man har ett otroligt stort ansvar för så många olika delar i verksamheten och kan inte vara expert på allt.

Som hon ser det har övergången från förskolechefer till rektorer fört med sig mycket ansvar och skyldigheter in i rektorsrollen, samtidigt som ekonomiska åtstramningar har inneburit att rektorer som regel har ansvar för flera förskolor. Uppdraget blir tungt.

Särskilt mot den bakgrunden anser hon att ledningsteamet gör hennes egen yrkesroll hållbar. Stressen minskar och utrymmet för att arbeta strategiskt och långsiktigt ökar, vilket i sig får till resultat att antalet bränder att släcka blir färre. En god spiral, alltså.

Nu behöver jag inte springa på alla bollar.

– I min tidigare tjänst hade jag varken tid eller möjlighet att arbeta med arbetsmiljön eller utveckla verksamheten på det viset jag gör nu, när mitt team fångar upp saker innan de når mig. Jag behöver inte springa på alla bollar, som att fixa vikarier eller prata med arga föräldrar när någonting har hänt.

Träffar personalen i arbetsvardagen

Malin Videkorp har ansvar för omkring 80 anställda. Tre av hennes förskolor ligger nära varandra i centrala Helsingborg, en av förskolorna ligger lite längre ifrån de övriga. På varje förskola finns ett kontor inrättat för att cheferna i ledningsteamet ska sitta där och arbeta. De väljer själva var de behöver vara, och de har inga andra arbetsplatser. Personalen träffar alltså ledningsteamet i arbetsvardagen, och ledningsteamet lär känna verksamheterna i grunden.

Olivia Nordström-Tostes är platsansvarig på Landborgens förskola.

Olivia Nordström-Tostes– Känner vi att vi är inne i en period då vi skulle behöva stöttning är alltid någon i ledningsteamet på plats. Det är en oerhörd fördel, säger hon.

Här finns 18 anställda och drygt 100 barn. Olivia Nordström-Tostes har ett antal timmar avsatta varje vecka för uppgiften som platsansvarig. Hon är länken mellan förskolan och ledningsteamet, och hon är den som löser alla praktiska problem som kan uppstå under en arbetsvecka. Det gör hon med kollegornas hjälp, poängterar hon:

Olika kompetenser i ledningen

– Alla tar ett större ansvar, vi blir mer insatta och engagerade med det här arbetssättet. Man kanske kunde tänka att det skulle bli rörigt – vi har fem olika instanser att vända oss till. Men det är tvärtom skönt. Vi får tillgång till olika ledningskompetenser, och vi tycker det är fantastiskt roligt få att jobba så här.

Annika ÅgrenLärarförbundets skyddsombud på samma förskola, Annika Ågren, håller med. Hon känner att hennes arbete som skyddsombud blir uppmärksammat, och välkomnar särskilt ett starkare fokus på psykosocial arbetsmiljö – varje termin inleds med en medarbetarenkät där stress och mående får stort utrymme. Vissa saker kan lösas på en gång, annat ligger sedan till grund för en strategisk plan på varje förskola.

Var fjärde vecka träffas alla skyddsombuden tillsammans med rektorn Malin Videkorp. Tanken är att förskolorna ska stötta varandra i arbetsmiljöarbetet och att skapa förutsättningar för likvärdighet.

– Vi har ungefär samma problem och vi träffas och pratar om det. Covid 19 har bidragit till ytterligare samarbete omkring säkerhetsåtgärder, vi har verkligen jättebra samverkan, säger Annika Ågren.

Vill bli ännu mer samspelta

Samtidigt är hon av åsikten att det är ganska många kockar i ledningsteamet.

– De är några stycken. Ibland kanske inte all information går fram mellan dem, då kan det bli lite rörigt. Men för det mesta är de lätta att nå, de är tillgängliga och de bidrar alltid till att lösa de problem som finns.

Vi tycker att vi är väldigt bra lagspelare.

Utmaningen med inbördes information ser även Malin Videkorp: När något oförutsett dyker upp kan det bli så att en teammedlem vill lösa det hela snabbt, utan att först förankra i teamet. Det har i sådana situationer hänt att olika besked gått ut från olika medlemmar i teamet.

– I det här yrket är vi ju lösningsfokuserade, vi vill hjälpa till på en gång. Men det kan verkligen bli en stressfaktor för medarbetarna när vi inte är samspelta. Vi jobbar med det. Och jag tycker att vi är väldigt bra lagspelare. Det måste man vara i ett ledningsteam.

Två kvinnor sitter vid en sandlåda, med två barn i förgrunden.

Det är bra att ledningsteamet har sina arbetsplatser ute på förskolorna, tycker skyddsombudet Annika Ågren och platsansvariga Olivia Nordström-Tostes på Landborgens förskola. 

5 Fördelar med ledningsteam

  1. Arbetsbelastningen minskar för var och en.
  2. Möjlighet att fördjupa sig och utveckla det egna ansvarsområdet.
  3. Färre ”bränder att släcka”.
  4. Ökat utrymme för att arbeta mer strategiskt och långsiktigt.
  5. Cheferna i teamet blir mer tillgängliga för medarbetarna.

Ledningsteam hos Pysslingen – Så funkar det

Förskolerektorn leder ett team med fyra personer.

Rektor är ytterst ansvarig, men delegerar en del uppgifter till intendent, kvalitetsutvecklare och biträdande rektor.

En platsansvarig på varje förskola är länken till ledningsteamet.

Medlemmarna i ledningsgruppen har sina arbetsplatser på förskolorna. De alternerar beroende på var behov av stöttning finns.

Rektorn har arbetsmiljöansvaret och har bland annat regelbundna gemensamma träffar med alla förskolornas skyddsombud.

Text: Marika Sivertsson