Här får vårdens chefer stöd genom pandemin

8 februari 2022 Lästid: 6 min
Iva-chefen på Södersjukhuset har fått chefsstöd under pandemin
Thorleif Rosander, vårdchef på Södersjukhuset, säger att det är viktigt att ta hand om chefer - för att de i sin tur ska kunna stötta medarbetare. Han har frigjort tid för att hans chefer ska få chefsstöd och handledning.

Foto: Tommy Jansson

Under pandemin har vårdens chefer haft ett stort ansvar för att verksamheterna ska fungera och för att medarbetarna ska må bra. Många chefer har därför behövt mer stöd än vanligt. I Region Stockholm får de stöd från bland annat företagshälsovården – både för medarbetarnas och deras egen hälsas skull.

Porträtt av Thorleif Rosander– Vi vill ge cheferna möjlighet att göra ett bra jobb.

Det säger Thorleif Rosander, vårdchef på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset.

Chefer är viktiga för medarbetarnas hälsa. De kan bland annat fånga upp sådana som visar tecken på ohälsa, och se till att de får hjälp innan det är för sent.

– Och vi har inte råd att tappa sjukvårdspersonal.

Men cheferna har det, i likhet med personalen, tufft just nu. Man har kämpat på länge med snabba omställningar, väldigt sjuka patienter, skyddsutrustning och hög sjukfrånvaro.

– Många chefer känner sig ständigt otillräckliga, och många har svårt att orka.

Under stora delar av pandemin har säger Thorleif Rosander därför tagit hjälp av det chefsstöd som Region Stockholm erbjuder genom företagshälsovården. Både för sig själv, och för de fem första linjens chefer som han ansvarar för.

– Cheferna ska ju hålla de också. Många chefer styrs av viljan att göra gott, och omtanken om andra – och då glömmer de ibland bort sig själva.

Prata av sig och lära sig tolka signaler

Själv har han fått individuellt chefsstöd under pandemin.

– Det har handlat om coachning i ledarskap, om hur jag kan vara ett stöd för mina medarbetare. Jag har också fått reflektera över bra saker som vi har åstadkommit under pandemin, att vi chefer har ställt upp för personalen så gott vi har kunnat.

De fem cheferna på intensivvårdsavdelningen har fått stöd både individuellt och i grupp.

– Det har varit fokus på hur de ska kunna leda en uttröttad grupp, och på hur de som chefer ska orka.

Det har varit prioriterat och det har det absolut varit värt

Cheferna har också fått lyssna på en föreläsning om tidiga tecken på ohälsa hos personalen.

Stödet har förändrats och systematiserats under pandemins gång, men Thorleif Rosander har hela tiden sett till att frigöra tid så att cheferna har kunnat ta del av det.

– Vi har bara fått lösa det så att det har funnits tid till detta. Det har varit prioriterat och det har det absolut varit värt.

Chefsstöd och coachning

Porträtt av Elisabeth StenbeckDen som levererar chefsstödet till regionen är bland andra företagshälsan Feelgood. Där är Elisabeth Stenbeck konsultchef, och jobbar med att samordna de tjänster som de erbjuder under pandemin.

– Vi har haft avtal med Region Stockholm länge, men samarbetet har utökats i och med pandemin. Vi samarbetar nära med regionledningskontoret, och anpassar och utvecklar vårt utbud utifrån de behov som finns.

Stödet riktar sig både till medarbetare och chefer. Stödet till chefer är bland annat:

  • Föreläsning/workshop för chefer, om att möta tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare.
  • Chefshandledning i grupp, upp till fem gånger. Det kan till exempel handla om att kunna stötta medarbetare som befinner sig i riskzonen för ohälsa, att bygga upp motståndskraft bland medarbetarna och om ta hand om sin egen hälsa som chef. Det kan också handla om organisationsfrågor som roller, mandat och så vidare.
  • Chefsstöd individuellt, upp till tio gånger, utifrån vad den enskilde chefen behöver stöd i.

– Vi tror att om chefen mår bra och får stöd i sin roll så mår medarbetarna också bra. Den som är stressad och ensam kan inte vara en lika bra chef, säger Elisabeth Stenbeck.

Företagshälsan Feelgood har erbjudit chefsstöd genom pandemin

Konsultchefen Elisabeth Stenbeck och psykologen Marianne Di Schiena på Feelgood, säger att det är viktigt att måna om chefen genom pandemin.

Kommer behöva fortgå

En av dem som har hållit i insatserna på Feelgood, och träffat många chefer, är psykologen Marianne Di Schiena.

– De som vänder sig till oss gör det oftast för att få hjälp att ta hand om sina medarbetare. Men vissa gör det också för sin egen skull; för att stärka sig själva.

Hon tror att regionens stöd till medarbetarna kommer att behöva fortsätta ett bra tag framöver, eftersom det finns höjd risk för ohälsa även lång tid efter en kris.

Porträtt av Marianne Di SchienaRisken för posttraumatisk stress är ett orosmoment, säger hon. Samtidigt hoppas hon att krisen kan leda till något positivt på lite längre sikt

– Att ta sig igenom en kris kan leda till att medarbetare och organisationer växer och utvecklas

Tips inför framtiden

Vårdchefen Thorleif Rosander tror också att trycket på vården kommer att fortsätta ett bra tag framöver, inte minst på grund av all den köställda vården. Han har ett par tips till chefer som vill stötta sina medarbetare:

– Var lyhörd för behov hos dina anställda, och var inte rädd för att ge uttryck för de behoven uppåt i organisationen.

Han har också ett tips till arbetsgivare:

– Använd den externa hjälp som finns att tillgå, och arbeta fram stödet tillsammans med cheferna.

Chefsstöd i Stockholm

I Stockholm får vårdens chefer stöd av bland annat företagshälsan Feelgood.

De erbjuds chefsstöd både individuellt och i grupp.

De erbjuds också en föreläsning om att fånga upp tidiga signaler på ohälsa bland medarbetarna.

Tips till chefer under en kris

  • Var närvarande. Chefens närvaro är extra viktigt under en kris.
  • Kommunicera regelbundet på ett tydligt och transparent sätt. Det bidrar till att skapa känslor av kontroll och trygghet för medarbetarna.
  • Var empatisk. Det är särskilt viktigt vid kriser. Det görs genom att lyssna, visa omtanke och förståelse.
  • Ta hand om dig själv, för att orka vara ett stöd till medarbetarna. Se till att ta hand om basbehoven såsom sömn, näring, fysisk aktivitet, återhämtning och se till att göra sådant som ger glädje i tillvaron.
  • Uppmärksamma det som är positivt. Lyft fram det som fungerat bra och det gruppen åstadkommit i krisen.
  • Skapa tid för reflektion, individuellt och/eller i arbetsgruppen. Vad har vi lärt oss? Vad har fungerat? Vilka svårigheter har funnits? Syftet är att få möjlighet att bearbeta erfarenheter, och att vara bättre rustade vid kommande tuffa perioder.

Ökad arbetsbelastning och stress under pandemin

Både under och efter coronapandemin finns en ökad risk att arbetsbelastningen blir alldeles för hög. Coronapandemin kan dessutom skapa oro och stress.

Stöd för att hantera ökad arbetsbelastning och stress finns i vårt verktyg Arbetsmiljö i tider av corona, och avsnittet om arbetsbelastning.

Där kan du även se en film, där stressforskare Marie Åsberg berättar om olika akuta reaktioner på stress och varför vi människor reagerar så olika, även på samma typ av händelse eller situation. 

Klicka här för att utforska mer av verktyget!

Text: Anna Wettergård