Carolina Windahl och Sofia Andersson använder Gröna Slingan för att bedöma arbetsmiljön dagligen.

Metoden Gröna Slingan hjälper Kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus att bedöma arbetsmiljön varje morgon. Skyddsombud Carolina Windahl och enhetschef Sofia Andersson är mycket nöjda med resultatet.

5 steg till friskare arbetsplats – med daglig bedömning

Grönt, gult eller rött? Varje morgon börjar Kirurgavdelning 6 i Västerås med att bedöma arbetsmiljön. Till sin hjälp har de skapat verktyget Gröna Slingan.
– Det här är ett sätt att göra systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen, säger enhetschef Sofia Andersson.

Mer delaktighet, snabbare lösningar och mindre risk att missnöje uppstår. Det är några resultat av att Kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus har börjat bedöma arbetsmiljön vid varje morgonmöte.

– Hur var gårdagens arbetsmiljö? Fanns risk för arbetsskada? Det frågar vi varje morgon och fyller i grönt, gult eller rött på en slinga, berättar enhetschef Sofia Andersson.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Men egentligen började det hela med ett kors – inte en slinga. Gröna Korset är ett verktyg som hjälper personalen att upptäcka patientrisker och vårdskador. Korset sitter på anslagstavlan och rymmer månadens alla dagar. Genom att göra en snabb och enkel riskbedömning varje dag som sedan följs upp får verksamheten in ett systematiskt dagligt förbättringsarbete.

– Vi använder metoden och märkte på en gång att den har samband med arbetsmiljön. Det finns sjukhus som använder korset även för att bedöma arbetsmiljön, men vi ville ha en separat modell. Sedan den 1 maj använder vi därför Gröna Slingan, säger Sofia Andersson.

Risk med att bedöma arbetsmiljön?

Avdelningens arbetsmiljögrupp hade filat på upplägget ett tag och var först tveksamma till att ha genomgång på morgonen.

Håll genomgången kort och spara diskussionen till veckomöte.

– Risken är att prat om dålig arbetsmiljö leder till trist stämning och långa diskussioner. Men nu testar vi så här med tydliga ramar. Än så länge fungerar det väldigt bra, säger Sofia Andersson.

Tricket är att hålla genomgången kort och spara diskussionerna till ett uppföljande veckomöte.

Redan flera förbättringar

Det nya sättet att bedöma arbetsmiljön har redan synliggjort risker och skador som lett till förbättringar. När en förflyttningsskada noterades blev avdelningen varse att många nyanställda undersköterskor inte hade gått utbildning i förflyttningsteknik.

– Vi fick syn på det och gjorde en handlingsplan. Nu har de anmält sig till utbildning, berättar Sofia Andersson.

Ett annat exempel gällde att medarbetare inte tog rast när det var mycket att göra. Under morgonsamlingen planeras nu för vem som ska gå på vilken rast så att det verkligen blir av. Större saker, som alltför få vårdplatser, har lyfts till klinikledningen.

Går fortare hitta lösningar

Carolina Windahl har jobbat på avdelningen i 15 år, är medlem i Kommunal och skyddsombud. Hon lovordar Gröna Slingan och tror att alla tycker att det är en bra metod.

– Den medvetandegör risker och leder till snabba lösningar. Arbetssättet minskar också risken för att missnöje uppstår när alla vet att arbetsmiljöfrågor tas upp varje morgon och sedan följs upp på torsdagsmötet, säger hon.

Utan daglig bedömning tycker hon att avvikelser lätt hamnar mellan stolar. Rapporteringen skjuts upp för att man inte anser sig hinna och sedan blir det ingen förändring.

– Men när man säger något högt i rummet på morgonmötet blir det viktigt att ta om hand. Folk blir mer engagerade och känner att de kan komma med idéer och påverka, säger Carolina Windahl, som också tycker att alla blivit mer lyhörda för varandras behov och tar bättre hand om varandra.

Gröna Slingan för att bedöma arbetsmiljön dagligen.

Text: Jeanette Neij, 21 maj 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...