Att gå kursen Första hjälpen till psykisk hälsa gör det lättare att stötta om någon mår dåligt, tycker Zanna Zachrisson Ström, undersköterska vid ett boende i Sala. Här tillsammans med kollegan Birgitta Ström.

Foto: Per Groth

"Nu har det blivit lättare att ingripa"

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och det finns ett stort behov av att hjälpa människor i kris. Nu finns en utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Sala kommun utbildar nästan en tredjedel av sina anställda.

Många svenskar har lärt sig första hjälpen-kurs med hjärt-lungräddning och vet vad de ska göra om de träffar på en svårt sjuk eller skadad person. Färre vet hur de ska agera när någon mår psykiskt väldigt dåligt.

– Även för mig som tidigare har arbetat inom psykiatrin och kriminalvården har det blivit lättare att ingripa, säger Zanna Zachrisson Ström, som gått kursen. Hon jobbar på ett särskilt boende för äldre i Sala.

– Alla anställda hos oss ska få gå kursen och det är jättebra. Man tänker inte på att många äldre mår psykiskt dåligt, säger hon.

Forskning visar att de som utbildas i första hjälpen vid psykisk ohälsa får färre negativa attityder mot dem som mår psykiskt dåligt och stöttar bättre.

Fungerar som HLR

Tanken är att första hjälpen vid psykisk ohälsa ska fungera precis som hjärt-lungräddning: Man ska kunna hålla någon uppe tills denne får professionell hjälp.

Att må psykiskt dåligt kan handla om att ha akut ångest, panikattacker eller självmordsplaner, men också om till exempel ätstörningar eller långvarig stress.

– Jag tror att alla skulle ha nytta av att gå en sådan här kurs. Det är mycket större risk att vi träffar någon som mår väldigt psykiskt dåligt än att vi behöver gripa in med hjärt-lungräddning, säger Marre Smeds, undersköterska på ett LSS-boende och en av Sala kommuns nitton instruktörer i kursen.

Hjärt-lungräddningen har sitt LABC-schema (livsfarligt läge, andning, blödning, chock) till hjälp för att bedöma läget och agera rätt om man stöter på en svårt sjuk eller skadad person. Första hjälpen till psykisk hälsa använder sig av BLEUS för omhändertagande av den som mår akut psykiskt dåligt. BLEUS består av fem steg:

 • Bedöm situationen och ta kontakt
 • Lyssna öppet och fördomsfritt
 • Erbjud stöd och information
 • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
 • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

700 kommunanställda ska utbildas

Sedan 2008 har staten och SKL en överenskommelse om att kommuner och regioner ska jobba för ökad tillgänglighet och jämlikhet inom området psykisk hälsa. Med överenskommelsen följer statliga medel. I Sala hade de bland annat använts till att finansiera utbildningssatsningen i Första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningarna sker under betald arbetstid.

Målet är att Sala kommun ska utbilda 700 av sina anställda inom verksamheter där man jobbar nära människor eller möter människor i kris, till exempel hemtjänsten, särskilt boende och vissa delar av socialtjänsten. Hittills har 110 av kommunens anställda gått kursen.

Känsligt ämne att prata om

Marre Smeds håller tillsammans med tre andra instruktörer första hjälpen-utbildningar för dem som jobbar på kommunens LSS-boenden. De är alltid två instruktörer på varje kurs.

– Det kan bli väldigt känsliga diskussioner. De flesta har någon gång stött på svår psykisk ohälsa. Så om någon behöver bryta och gå ut ett tag kan en av oss följa med och stötta, berättar hon.

Det handlar egentligen om att vara medmänniska.

Under kursen jobbar de hela tiden med BLEUS-verktyget för det akuta omhändertagandet. Instruktörerna följer en färdig manual för kursupplägget och har en färdig power point-presentation. De tolv kurstimmarna innehåller även grupparbeten, film och diskussionsforum.

– Jag har gått lite olika utbildningar och det här är nog den bästa kursen hittills. Inte bara för innehållet utan även för att instruktörerna var så kunniga och engagerade. Det är fortfarande väldigt tabubelagt att tala om sådant som depressioner och självmord och kursen ändrar på det, säger Zanna Zachrisson Ström.

Hjälper att se vem som mår dåligt

Marre Smeds håller med om att första hjälpen-kursen minskar rädsla och fördomar gentemot psykiskt sjuka.

Hon ser det också som värdefullt med många utbildade i arbetslivet.

– På en arbetsplats vågar man kanske inte ta tag i en kollega som mår dåligt. Utbildningen i första hjälpen till psykisk hälsa gör att man vågar fråga och vet hur man ska agera, säger Marre Smeds.

– Det handlar egentligen om att vara medmänniska. Om att lyssna och inte ta på sig för mycket själv, säger hon.

Text: Michael Nyhaga, 07 oktober 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...