Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

21 augusti 2018 Lästid: 4 min
två kvinnor och en man sitter vid bord och går igenom texten på ett papper tillsammans.
Kan en stöttande chef förebygga en långtidssjukskrivning för stress eller smärta? Det ska en grupp forskare ta reda på.

Foto: Scandinav / TT

Ett träningsprogram för chefer kan bli ett nytt vapen i kampen mot de två vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Genom att ge arbetsledare nya färdigheter hoppas forskare vid Örebro universitet hjälpa dem som lider av stress och långvarig smärta.

– Stress- och smärtrelaterad ohälsa är svårt för dem som drabbas. Den stressrelaterade ohälsan växer och är en stor samhällsekonomisk belastning, säger Ida Flink, en av de forskare vid Örebro universitet som genomför studien.

I en tidigare studie lyckades forskarna förebygga långa sjukskrivningar genom KBT-inriktad träning i kommunikation och problemlösning för både chefer och medarbetare. Nu ska de se om det fungerar att enbart träna cheferna för att hjälpa dem som riskerar att bli långtidssjukskrivna.

Både medarbetare och chefer deltar

Runt 200 personer som lider av stress och/eller smärta och därför riskerar långvarig sjukskrivning tas med i studien. Det är deras chefer – cirka 60 stycken – som träningsinsatsen riktar in sig mot. Samtliga som är med i studien är landstingsanställda från arbetsplatser inom Region Örebro län.

För att kunna rikta in sig mot cheferna så behöver forskarna veta mer om vad cheferna behöver. Projektet börjar därför med att de intervjuas i grupp.

– Vi vill undersöka hur de ser på kommunikation, problemformuleringar samt vad de tänker att de behöver för att bättre kunna bemöta individer i riskzonen. Det kan påverka insatsen eftersom den är under uppbyggnad och vi har inte helt slagit fast vad som ska ingå, säger Ida Flink.

Cheferna delas upp i två grupper där den ena får öva kommunikation, problemlösning och tidsplanering. Den andra gruppen får en begränsad utbildning i form av en föreläsning om riskfaktorer och åtgärder vid sjukskrivning.

Träningen innebär bland annat att cheferna ska lära sig att se möjligheter.

Det är lätt att glömma att den som har ont också behöver bli sedd.

– Man fastnar lätt i problem och vad medarbetaren inte kan göra. Här fokuserar man på vad hen kan göra trots sina problem och på att hitta lösningar, säger Ida Flink.

Tränar på samtal

Den andra delen av utbildningspaketet består av så kallad validerande kommunikation.

Arbetsledarna tränas i att bekräfta att det är besvärligt för dem som har problem och stötta dem till att se framåt.

porträtt Ida Flink, forskare på Örebro universitet– Det är lätt att glömma att den som har ont till exempel också behöver bli sedd. Det kan minska oro, ilska och att man ältar sina problem, säger Ida Flink.

Cheferna får träna dessa färdigheter i rollspel men också tillsammans med medarbetarna.

Resultatet av träningsinsatsen mäts sedan hos både medarbetarna och cheferna. Hos medarbetarna mäts effekten genom att forskarna hämtar in uppgifter om sjukskrivning från Försäkringskassan. Dessutom svarar de på frågor om den egna hälsan före och efter cheferna fått sin träning.

För att avgöra om chefernas förmåga att kommunicera och lösa problem blivit bättre filmar projektgruppen när de samtalar med personer som låtsas vara medarbetare och ha problem med stress eller långvarig smärta. Det görs både före och efter utbildningsinsatsen. Filmerna analyseras sedan av forskarna.

Cheferna får också uppge hur stressade de känner sig och hur pass väl de trivs på jobbet före och efter träningspaketet.

Minskar chefernas stress

Vad man kan då säga till de stressade chefer som tycker att en utbildning i problemlösning och kommunikation blir ännu en pålaga när man knappt hinner med det dagliga arbetet?

– Man kan tänka att man på sikt tjänar på det stressmässigt. Om man har medarbetare med problem så behöver de till exempel ofta komma och prata med en. Om man hittar strategier för att hantera samtalen så minskar den egna arbetsbelastningen, säger Ida Flink.

I utbildningsinsatsen ingår också träning i tidsplanering och att prioritera rätt. Den väntas också minska stressen hos cheferna.

Studien riktar in sig främst på smärta i rygg och nacke. Tidigare forskning har visat att sådan värk har en stark koppling till stress.

– Vi har sett att smärta och stress hänger ihop. Det är ofta samma personer som är stressade, har ont och har sömnsvårigheter.

Studien Motverka sjukskrivning Tidigt

Projekt
Motverka Sjukskrivning Tidigt (MOT): En randomiserad kontrollerad studie om effekten av ett arbetsplatsinriktat program för att förebygga stress- och smärtrelaterad sjukskrivning.

Forskare
Ida Flink, Steven J. Linton och Katja Boersma. Alla tre är psykologer och forskare vid Örebro universitet.

Organisation
Örebro universitet.

Tidsperiod
Forskningsprojektet med stöd av Forte startade sommaren 2018 och avslutas 2020.

Text: Michael Nyhaga