Sjukvårdspersonal tar paus på en bänk utomhus

För många har rökningen varit ett sätt att ta paus från jobbet. Men det finns andra sätt att pausa på jobbet, och arbetsgivaren bör arbeta på att legitimera dem istället.

Foto: Maskot

Så hämtar sig din kropp när du slutar röka

För den som slutar röka återhämtar sig kroppen snabbt. Och en arbetsplats har allt att vinna på att bli rökfri. Här är överläkare Matz Larssons bästa tips till den som vill uppmuntra medarbetare att bli rökfria.

Rökningen må minska i samhället, men sju procent av svenskarna röker, och elva procent av all cancer är betingad av rökning.

– Det är inget negligerbart problem, utan det skapar en hel del ohälsa.

Det säger Matz Larsson, överläkare och docent, som har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att forska och föreläsa om tobaksavvänjning. Just nu arbetar han med ett projekt vid Lunds universitet, där företagshälsor får stöd i att följa upp sitt rökavvänjningsarbete

Han säger att för arbetsplatser finns det allt att vinna på att medarbetarna blir rökfria.

– Det bevarar hälsan för de anställda och leder till färre sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Dessutom sover man bättre utan nikotin i kroppen, vilket gör att man är piggare på jobbet.

Legitimera andra sorters pauser

Ytterligare en vinst med ett rökstopp är att ständiga rökpauser tar tid från arbetet, och kan skapa irritation i en arbetsgrupp.

– Det är ett vanligt irritationsmoment att rökarna ibland försvinner från arbetet. Det blir en bättre arbetsmiljö, rent psykologiskt, om man inte tillåter det.

Men hur gör man om medarbetarna ser rökningen som den enda chansen att komma ut och få en paus?

– Legitimera andra sorters pauser. Kanske kan man säga att rökning på arbetstid inte är okej, men att en kort yogapaus är det?

Skapa en policy om en rökfri arbetsplats

Och det finns sätt att stötta medarbetare att bli rökfria. Ett bra första steg är att – i samverkan – skapa en policy om en rökfri arbetsplats.

– När det blir svårare att röka så slutar många. Det första steget är att ta bort rökrum och så vidare, men det har väl de flesta gjort vid det här laget. Nästa steg är att inte alls tillåta rökning på arbetstid. Den som vill röka får helt enkelt stämpla ut och byta kläder först.

Matz Larsson tycker att det är viktigt att inkludera e-cigaretter i förbudet, eftersom det finns gifter även i den ångan.

Var tolerant mot abstinensbesvär

Samtidigt bör man vara förstående. För det är inte så lätt att sluta. Vissa slutar med en axelryckning men andra mår ganska dåligt initialt. Abstinensbesvären kan ta sig uttryck som oro och ängslan, svårigheter att koncentrera sig, rastlöshet, irritation och sömnsvårigheter.

– Var tolerant mot abstinensbesvär. Se det som en långsiktig investering att en medarbetare slutar röka.

Se det som en långsiktig investering att en medarbetare slutar röka

Man bör också erbjuda konkret stöd till den som vill sluta. Ett exempel är att arbetsgivaren erbjuder sig att bekosta läkemedel för rökavvänjning. Förutom nikotinplåster finns det både receptfria och receptbelagda läkemedel, som man kan få utskrivna via till exempel företagshälsovården.

Och företagshälsovården kan vara behjälpliga på fler sätt. De kan erbjuda rådgivande samtal, enskilt eller i grupp. De kan hjälpa till med beteendetips och med att skriva en sluta-röka-plan. De kan också erbjuda medarbetare till exempel ett lungfunktionstest för att visa effekterna av rökningen, vilket kan motivera dem att fimpa.

– En bra företagshälsovård kan göra mycket för att hjälpa till i arbetet med tobaksavvänjning, avslutar Matz Larsson.

  Text: Anna Wettergård / Mette Lagergren, 01 juni 2012

  Relaterade verktyg

  Senaste artiklar

  A, B och C minskar stressen i förskolan

  A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

  Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

  ”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

  Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

  Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

  Områden

  Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

  Var vill du börja?

  Läs mer om SAM

  SAM

  Verktyg

  Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

  Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

   Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

   För bättre digital arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

   Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Prehabguiden

   Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

  Så gör andra

  Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

  Vad säger forskningen?

  Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

  Vilken ny kunskap kan ni använda?