Porträtt på Viktoria Andersson, rehabkoordinator på Gävle Strands hälsocentral. Viktoria har en märk sjukhusblus på sig och står i en korridor på hälsocentralen, med ett par personer i bakgrunden.

Viktoria Andersson, rehabkoordinator, hjälper sjukskrivna patienter att komma tillbaka i arbete. Numera är hela hälsocentralen Gävle Strand involverad.

Foto: Ville Mähönen, Region Gävleborg

Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

En mer aktiv roll och tidigare kontakt med de sjukskrivna. Det är grunden i det nya arbetssätt som rehabkoordinatorerna på två hälsocentraler i Gävle har prövat, med lyckat resultat.

– Vår ambition har varit att skapa en annan modell för hur vi tar hand om de personer som söker hjälp hos oss, säger Viktoria Andersson.

Hon är rehabkoordinator på en av hälsocentralerna i Gävle och den som har hållit i projektet. Hälsocentralen Gävle Strand och Sätra hälsocentral i Gävle har under 2018 utvecklat rollen för sina rehabkoordinatorer. För det arbetet har de fått medel från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Rehabkoordinatorerna har tagit en mycket mer aktiv roll jämfört med tidigare. Under projektet har de prioriterat att stötta de patienter som har en anställning.

Hela hälsocentralen engagerad

Hela hälsocentralen är mer engagerad i arbetet med att på olika sätt systematiskt se till att patienterna får tidigt stöd av rehabkoordinatorerna.

 • Rehabkoordinatorerna får veta samma dag som patienten ringer till hälsocentralen, om patienten bokas för läkarbesök som gäller sjukskrivning. Det berättar rådgivningssköterskorna, som tar emot patientsamtalen, för dem.
 • Rådgivningssköterskorna har fått en särskild checklista för att fråga om patienternas arbetsförhållanden.
 • Rehabkoordinatorerna deltar ofta på det första läkarbesöket på hälsocentralen.
 • Rehabkoordinatorerna ordnar möten med patient, arbetsgivare och läkare. Ibland är också andra med, till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut eller psykolog.

Med på läkarbesöken

Mycket av det här arbetet är sådant som görs av rehabkoordinatorer också på andra vårdcentraler.

– Det som skiljer ut oss är nog att vi är med mer på läkarbesöken. Vissa läkare uppskattar det här otroligt mycket. De tycker att vi ställer frågor som de aldrig hade kommit på. Det finns förstås också de som är lite frågande inför vår närvaro.

Den fysiska närvaron av rehabkoordinatorerna under själva läkarbesöket gör det enklare att hämta in godkännande för att ta kontakt med patientens arbetsgivare och ordna ett möte med dem och patienten.

– Tidigare hade vi ofta bara kontakt med patienterna per telefon. Om vi då frågade om vi kunde göra något för att underlätta på arbetsplatsen, svarade de ofta ”Det sköter jag själv” eller ”Jag vill inte vara besvärlig och be om ett möte med min chef”.

Samarbete med vårdens arbetsplatser

Anställda inom vården ligger högt i sjukskrivningstal. Därför har rehabkoordinatorerna arbetat för att göra sin metod känd, bland annat för HR-avdelningar inom vårdverksamheter som Region Gävleborg bedriver. Syftet var att skapa kontakt och diskutera framtida samarbete.

Det nya arbetssättet har gett resultat. Sjukskrivningarna har minskat med tio procent på de två hälsocentralerna under år 2018, jämfört med året innan. Personalen tycker också att arbetsflödet kring sjukskrivningar fungerar bättre. Det visar en utvärdering av satsningen som Viktoria Andersson har gjort.

Nu finns planer på att införa arbetssättet på de övriga hälsocentralerna i regionen.

– Vi är långt ifrån klara. Men jag tycker vi är något på spåren. Och vi är definitivt till nytta för både läkare, patienter och arbetsgivare med det här nya arbetssättet, säger Viktoria Andersson.

Text: Åsa Hammar, 07 januari 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?