Samverkan gav svalare somrar på boenden

16 juni 2020 Lästid: 5 min
Två personer står på innergården till ett äldreboende.
När äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om önskade personalen inneslutna gårdar, så att boende kan gå in och ut som de vill. Pernilla Leckström och Jarmo Lahtinen är väldigt nöjda med processen.

Foto: Jarmo Lahtinen

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer även varma somrar.

När fem äldreboenden från sjuttiotalet skulle byggas om, använde man i Vänersborg en metod som kallas partnering. Det är en öppen dialog mellan byggherre och beställare, där man hela tiden kan lägga till, dra ifrån och finjustera.

Jarmo Lahtinen– I vanliga fall måste man specificera sina krav redan innan bygget börjar, men här kan man ändra under resans gång.

Det säger Jarmo Lahtinen, utvecklingsledare på Vänersborgs kommun.

Tog vara på allas kompetens

Redan från början bestämde sig kommunen för att ta vara på allas kompetens. Man hade samråd med pensionärsråd, föreningar för funktionshindrade, kommunens städenhet, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och många andra. Men huvudpersonerna var personalen.

– Som chef är man på plats i några år, och sedan kanske man byter arbetsplats. Men personalen är oftast på plats mycket längre. De jobbar också närmast vårdtagaren och vet vad som behövs.

Pernilla LeckströmDet berättar Pernilla Leckström, enhetschef på ett av boendena. Hon fortsätter:

– Jag satte upp listor i personalrummet, där alla i personalen fick komma med önskemål inför ombyggnationen. Det kunde gälla både högt och lågt. Och när det sedan var dags för projekteringsmöten tog jag med mig listorna.

Men det slutade inte där. Personalen, såväl som referensgrupperna, var involverade under hela processen. Fackrepresentanter och skyddsombud godkände alla ritningar. Frivilliga ur personalen var med i arbetsgrupper som arbetade fram allt från möblemanget till kökets utformning, och dialogen var hela tiden öppen.

Högt och lågt

Bland de saker som personalen önskade fanns både småsaker som hur man placerar blandarna i duschen, och hur eluttagen sitter placerade i rummet för att personalen ska slippa sträcka sig. Men också större saker som taklyftar i varje rum och mjuka golv för att personalen ska slippa ryggproblem.

Och så det här med värmen.

– En av de grejer som återkom var att de ville ha en jämn temperatur. Så vi installerade bergvärme som ger värme på vintern och kyla på sommaren. Nu kan vi garantera en innetemperatur året runt på mellan 22 och 24 grader säger Jarmo Lahtinen.

– Det var perfekt 2018, när det var så varmt. Alla mådde jättegott inne på våra boenden, där det var svalt och skönt, säger Pernilla Leckström.

Ytterligare en sak som personalen önskade var inneslutna innegårdar. Nu kan boenden med demenssjukdom få röra sig fritt, även utomhus. Går de fel så kan de inte hamna någon annanstans än på grannavdelningen.

– Plötsligt kunde man börja ha aktiviteter och måltider utomhus. Det gjorde också jättemycket, både för de boende och för arbetsmiljön.

En innergård med både soliga och skuggiga partier där äldre kan sitta.

Nöjda brukare och medarbetare

Och metoden har haft effekt. Nöjdheten i brukarenkäter ligger numera skyhögt, och sjukskrivningstalen har gått ner från nio till fyra procent.

– Jag känner att vi har gjort något riktigt bra för våra äldre och för personalen, säger Jarmo Lahtinen.

– Jag tror att sjukskrivningstalen har mycket att göra med de mjuka golven, taklyftarna och att det har blivit lättare att komma åt olika utrymmen. Personalens problem med rygg och axlar har minskat jättemycket. Det säger Pernilla Leckström och fortsätter:

Det är en friskfaktor att ens kompetens tas till vara

– Dessutom har de fått vara delaktiga under hela processen vilket gör att de är stolta över resultatet. Det är en friskfaktor att ens kompetens tas till vara.

Petra WahlbergPetra Wahlberg är undersköterska och gruppledare på ett av boendena, och har varit med under hela byggprocessen. Hon håller med om att det är värdefullt att personalen blir delaktig och lyssnad på.

– Det har blivit jättefint här nu. Vi i personalen har fått vara med och påverka under hela processen. Det har helt klart gjort att man är mer nöjd och stolt och mår bättre. Jag är väldigt nöjd med hur det hela har gått till.

Ingen merkostnad

Pernilla Leckström tror inte att arbetssättet har inneburit någon merkostnad.

– Nej, snarare tvärtom. Vi har ju sparat pengar eftersom det har blivit rätt från början, och vi inte har behövt göra om nästan någonting. Den tid som har gått åt i arbetstid har vi fått igen många gånger om.

– Men det är klart att det tidvis har varit riktigt intensivt för mig som chef. Under projekteringstiden lade jag minst en heldag varje vecka på det här arbetet.

Deras bästa tips till andra som ska bygga om är att tänka till ordentligt i förväg.

– Tänk efter vilken verksamhet som ska bedrivas i huset. Var lyhörd och visa intresse för människors kompetens.

Verktyg och stöd

Om boendena:

Fem äldreboenden i Vänersborg byggdes för några år sedan om och moderniserades.

Ombyggnationen skedde i ett partneringsamarbete mellan socialförvaltningen, Skanska och Vänersborgsbostäder.

Personalen blev tidigt involverade och var med under hela processen.

Nu har sjukskrivningstalen gått ner och brukarnöjdheten ökat.

Sådant som kom fram i samråd och sedan genomfördes

 • Bergvärme som garanterar en jämn inomhustemperatur både på sommaren och vintern.
 • Väl tilltagen ventilation som har god genomströmning, utan att det drar.
 • Inneslutna innergårdar så att äldre dementa kan vara ute själva.
 • Digitala lås till allas rum, anslutna till en klocka på den boendes arm. Minskar konflikter som uppstår när dementa äldre går in på varandras rum.
 • Tvättmaskiner i alla rum så att personalen inte måste bära tvätt fram och tillbaka.
 • Mjuka golv för att minska ryggproblem.
 • Taklyftar i alla rum.
 • Blandare i duschen som sitter placerade så att man inte behöver sträcka sig förbi den boende för att stänga av och sätta på.
 • Handfat som är placerade så att man kan hjälpa den boende från två olika håll.
 • Eluttag som sitter lätt åtkomliga för personalen.
 • Solrum, bastu och gym som både personal och boende kan använda.
 • Tvåhandsfattning på fönstren som gör att äldre dementa inte kan öppna dem själva.
 • Belysning som går att reglera mellan 25 och 100 procent.

Text: Anna Wettergård