Äldreboende innergård

När äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om önskade personalen inneslutna gårdar, så att boende kan gå in och ut som de vill. Pernilla Leckström och Jarmo Lahtinen är väldigt nöjda med processen.

Foto: Jarmo Lahtinen

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer även varma somrar.

När fem äldreboenden från sjuttiotalet skulle byggas om, använde man i Vänersborg en metod som kallas partnering. Det är en öppen dialog mellan byggherre och beställare, där man hela tiden kan lägga till, dra ifrån och finjustera.

– I vanliga fall måste man specificera sina krav redan innan bygget börjar, men här kan man ändra under resans gång.

Det säger Jarmo Lahtinen, utvecklingsledare på Vänersborgs kommun.

Tog vara på allas kompetens

Redan från början bestämde sig kommunen för att ta vara på allas kompetens. Man hade samråd med pensionärsråd, föreningar för funktionshindrade, kommunens städenhet, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och många andra. Men huvudpersonerna var personalen.

– Som chef är man på plats i några år, och sedan kanske man byter arbetsplats. Men personalen är oftast på plats mycket längre. De jobbar också närmast vårdtagaren och vet vad som behövs.

Det berättar Pernilla Leckström, enhetschef på ett av boendena. Hon fortsätter:

– Jag satte upp listor i personalrummet, där alla i personalen fick komma med önskemål inför ombyggnationen. Det kunde gälla både högt och lågt. Och när det sedan var dags för projekteringsmöten tog jag med mig listorna.

Men det slutade inte där. Personalen, såväl som referensgrupperna, var involverade under hela processen. Fackrepresentanter och skyddsombud godkände alla ritningar. Frivilliga ur personalen var med i arbetsgrupper som arbetade fram allt från möblemanget till kökets utformning, och dialogen var hela tiden öppen.

Högt och lågt

Bland de saker som personalen önskade fanns både småsaker som hur man placerar blandarna i duschen, och hur eluttagen sitter placerade i rummet för att personalen ska slippa sträcka sig. Men också större saker som taklyftar i varje rum och mjuka golv för att personalen ska slippa ryggproblem.

Och så det här med värmen.

– En av de grejer som återkom var att de ville ha en jämn temperatur. Så vi installerade bergvärme som ger värme på vintern och kyla på sommaren. Nu kan vi garantera en innetemperatur året runt på mellan 22 och 24 grader säger Jarmo Lahtinen.

– Det var perfekt 2018, när det var så varmt. Alla mådde jättegott inne på våra boenden, där det var svalt och skönt, säger Pernilla Leckström.

Ytterligare en sak som personalen önskade var inneslutna innegårdar. Nu kan boenden med demenssjukdom få röra sig fritt, även utomhus. Går de fel så kan de inte hamna någon annanstans än på grannavdelningen.

– Plötsligt kunde man börja ha aktiviteter och måltider utomhus. Det gjorde också jättemycket, både för de boende och för arbetsmiljön.

Nöjda brukare och medarbetare

Och metoden har haft effekt. Nöjdheten i brukarenkäter ligger numera skyhögt, och sjukskrivningstalen har gått ner från nio till fyra procent.

– Jag känner att vi har gjort något riktigt bra för våra äldre och för personalen, säger Jarmo Lahtinen.

– Jag tror att sjukskrivningstalen har mycket att göra med de mjuka golven, taklyftarna och att det har blivit lättare att komma åt olika utrymmen. Personalens problem med rygg och axlar har minskat jättemycket. Det säger Pernilla Leckström och fortsätter:

Det är en friskfaktor att ens kompetens tas till vara

– Dessutom har de fått vara delaktiga under hela processen vilket gör att de är stolta över resultatet. Det är en friskfaktor att ens kompetens tas till vara.

Petra Wahlberg är undersköterska och gruppledare på ett av boendena, och har varit med under hela byggprocessen. Hon håller med om att det är värdefullt att personalen blir delaktig och lyssnad på.

– Det har blivit jättefint här nu. Vi i personalen har fått vara med och påverka under hela processen. Det har helt klart gjort att man är mer nöjd och stolt och mår bättre. Jag är väldigt nöjd med hur det hela har gått till.

Ingen merkostnad

Pernilla Leckström tror inte att arbetssättet har inneburit någon merkostnad.

– Nej, snarare tvärtom. Vi har ju sparat pengar eftersom det har blivit rätt från början, och vi inte har behövt göra om nästan någonting. Den tid som har gått åt i arbetstid har vi fått igen många gånger om.

– Men det är klart att det tidvis har varit riktigt intensivt för mig som chef. Under projekteringstiden lade jag minst en heldag varje vecka på det här arbetet.

Deras bästa tips till andra som ska bygga om är att tänka till ordentligt i förväg.

– Tänk efter vilken verksamhet som ska bedrivas i huset. Var lyhörd och visa intresse för människors kompetens.

Text: Anna Wettergård, 16 juni 2020

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...