På äldreboendet Sandelska huset har ingen boende ännu fått covid-19. Under tiden förbereder de sig. Det har gjort oron hanterbar, menar verksamhetschefen Carina Jällrud, här med medarbetaren Monika Rivas.

Foto: Pontus Lundahl / TT

Så rustar de för att möta smittan

Prioriteringslistor, inköp av extra materiel, riskbedömningar och regelbundna temperaturmätningar. Äldreboendet Sandelska huset i Uppsala rustar för att möta coronaviruset.

Det nya coronaviruset slår hårdast mot våra äldsta. Trots att det sedan 1 april råder allmänt besöksförbud på äldreboenden är rädslan för smittan där fortsatt stor.

På äldreboendet Sandelska huset finns än så länge inga fall av coronasmittan. Fast de är medvetna om att den troligen kommer. Boendet har sex avdelningar, varav två demensavdelningar, med nio brukare på varje. När detta skrivs har två äldre haft misstänkt smitta. Den ena provtogs med negativt resultat och hos den andre avskrevs symptomen som allergi. Dessutom har en i personalen på eget initiativ testat sig efter en skidresa.

Prioriterar och riskbedömer

De boende får hjälp med att hålla kontakt med anhöriga via FaceTime och andra digitala lösningar där de kan se den som de talar med. Blommor och annat från anhöriga levereras vid bestämda tider utan att de anhöriga kommer in i byggnaden. De äldres kontaktpersoner i personalen rapporterar regelbundet till deras anhöriga om hur de mår och har det.

Men trots isoleringen behöver äldreboendet förbereda sig för utbrott av smitta. Ett sätt har varit att göra prioriteringslistor för vilka arbetsuppgifter som är nödvändiga vid ett utbrott av smitta.

– Vi ger dryck, mediciner och hjälper med hygien. Men det blir exempelvis inga läkemedelsgenomgångar då. Att vi kan luta oss mot prioriteringslistorna är en fördel om det blir en hård arbetsbelastning, säger Carina Jällrud, verksamhetschef för Sandelska huset.

De har också riskbedömt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Verksamhetschefen har tillsammans med skyddsombud och chefskollegor bland annat tittat vad som kan hända om många i personalen är sjuka samtidigt. Läkarna har gjort medicinska riskbedömningar av de enskilda brukarna.

– Det är en trygghet för oss att veta hur de tänkt när det gäller exempelvis intensivvård, säger Carina Jällrud.

Äldreboendet har beställt hem extra mat och läkemedel och köpt in vattendunkar för att förbereda sig för brister på det nödvändigaste. De har också ordnat så att de kan ge dropp, vilket de aldrig gör annars, och syrgas vid behov.

Vi säger genast till sjuksköterskorna om någon av de äldre får hosta eller feber. Då får de vara kvar på sina rum och vi ordnar med provtagning, berättar Monika Rivas, undersköterska som arbetat länge på äldreboendet.

Tar tempen på all personal

För att skydda de äldre har personalen på Sandelska huset minimerat sina aktiviteter på fritiden och ser till att begränsa sina kontakter, som de flesta i samhället under den rådande pandemin.

Sedan i mitten av mars tar de tempen på all personal inför varje arbetspass. Ingen börjar arbeta utan att passera tempstationen.

– Först gick vi ut med att man fick gå hem vid 37,5 graders temp. Men på grund av att främst fertila kvinnor kan ligga högre så höjde vi till 37,8, säger Monika Rivas.

De har också förberett att kunna stänga av demensavdelningarna med branddörr och ommöbleringar. Där vore det särskilt problematiskt att få in smitta.

För att skydda även personalen har de förstås skyddsutrustning. De är vana vid att använda handskar och rockar i vanliga fall, samt även munskydd vid utbrott av vinterkräksjuka. Visir är däremot helt nytt.

Munskydd har det tidigare varit brist på, men häromveckan fick de en stor leverans. Visir har de ett 50-tal som är inköpta från en leverantör. De tillverkar nu också egna visir på boendet.

– De täcker hela ansiktet och sidorna, och jag känner mig trygg med dem och den övriga utrustning vi har, säger Carina Jällrud.

Vårdförbundets fackliga representant på äldreboendet, Birgitta Jansson, känner sig också trygg med skyddsutrustningen. Utrustningen räcker till all personal för den vård som skulle behöva bedrivas idag, om coronasmittan kommer in på boendet, bedömer hon.

– Vi är ganska väl rustade och har så vi klarar oss i dagsläget för våra patienter, säger hon.

Vana från vinterkräksjukan

Under varje morgonmöte går personalen igenom rutiner och var skyddsutrustningen finns.

– Vi fick lite träning i hur det kan vara när vi hade två äldre med misstänkt smitta. Då gick vi in med full skyddsutrustning och enbart viss personal arbetade med dem, säger Monika Rivas.

Från vinterkräksjukan är de också vana vid att enbart viss personal arbetar med dem som är sjuka.

Ingen personal som tillhör en riskgrupp ska arbeta med patienter som smittats med det nya coronaviruset om det kan undvikas.

– Vi har pratat om det i personalgruppen och kommit fram till att de som är 60 plus eller har högt blodtryck eller diabetes förstås inte ska arbeta med smittade, säger Carina Jällrud.

Informerar mycket för att minska oron

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt. Eftersom de har nolltolerans för symptom på coronasmitta hade de fyra gånger högre sjukfrånvaro än normalt i mars.

– Det blev en markant skillnad. Man gick ju hem bara man hade lite huvudvärk, vilket vi inte brukar göra annars, säger Monika Rivas.

Tills vidare har de kunnat lösa personalbristen genom att ta in sommarvikarier som de rekryterat för sommaren. Många av dem kunde och ville komma in och jobba tidigare.

Det finns en oro bland personalen att föra in coronasmittan på boendet. Men att Sandelska husets äldreboende haft möjlighet att förbereda sig har ändå gjort oron hanterbar, menar Carina Jällrud.

Information är extremt viktigt.

– Vi har ju planerat för det stora hotet i veckor utan att få in det. Om man inte hinner planera blir förstås oron större, säger Carina Jällrud.

Hon betonar att det tidigt kom ut mycket information från regionens smittskyddsenhet, kommunen och företaget som äldreboendet tillhör. Carina Jällrud har också skickat ut flera brev till anhöriga om hur de hanterar situationen och pratar regelbundet om den på personalmöten.

– Information är extremt viktigt. Vi pratar med varandra hela tiden. Inför det man pratar om och planerar praktiskt för minskar oron, säger hon.

Text: Michael Nyhaga, 21 april 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...