Sjukvårdspersonal en man en kvinna pekar och tittar på dator, IT i vården

Det finns många olika IT-system i vården som påverkar arbetsmiljön. Nu ska forskare se hur systemen bättre kan anpassas till slutanvändarna, framför allt sjuksköterskorna.

Foto: TT/Nyhetsbyrån

När män gör IT-system för vårdens kvinnor

En dåligt designad IT-miljö stressar. I vården drabbar det bland annat sjuksköterskor, som använder många digitala system, utvecklade av män. En studie ska nu se hur digitaliseringen påverkar sköterskornas arbetsmiljö och hjälpa landstingen införa bättre anpassade IT-system i vården.

Sjuksköterskor hanterar enorma mängder data i olika digitala system. Men de är inte med när systemen utvecklas.

– Tekniken görs av män och betraktas som manlig domän. Det får effekter när man pytsar ut den på kvinnodominerade arbetsplatser, som sjukvården, säger Minna Salminen-Karlsson, genusforskare på Uppsala universitet.

Hon ingår i en forskargrupp som undersöker genus och IT i sjukvården och hur systemen påverkar arbetsmiljön. Projektet ska ta fram ett beslutsstöd för när IT-lösningar ska upphandlas och införas i vården, särskilt de som berör sjuksköterskor. Digitala system som är bättre anpassade för slutanvändarna kan bidra till en bättre IT-arbetsmiljö och på sikt minska sjukfrånvaron bland personalen.

– Det är fokus på funktion och teknik när landstingen inför nya IT-system i dag. Arbetsmiljö och genus finns sällan med – de perspektiven måste kompletteras med, säger hon.

Under projektets tre år ska forskarna:

 • Observera sköterskor i deras IT-vardag.
 • Intervjua sjuksköterskor och undersköterskor inom kirurgi, barnsjukvård och onkologi.
 • Samla in data genom enkäter.
 • Intervjua patienter, anhöriga och beslutsfattare inom vården samt utvecklare av IT-system.

Många IT-system i vården

– Det vi hittills sett är att väldigt mycket av sjuksköterskornas tid och energi går åt till IT. De hanterar en mängd olika digitala system som inte alltid kommunicerar med varandra, kräver olika inloggningar och fungerar olika.

Kortklippt kvinna med glasögon tittar in i kamera, porträttPå större sjukhus kan det handla om tio-femton IT-system, även om alla inte används dagligen. Det är system för patientjournaler, för att hantera operationer, blanda mediciner, söka information, skriva ut patienter, rapportera avvikelser, beställa, hålla koll på mediciner. Sjuksköterskorna hanterar det mesta eftersom de har bredast arbetsuppgifter.

– Och även om det bara är tre-fyra system så kanske de inte fungerar optimalt för dig som sjuksköterska. Då blir det ett arbetsmiljöproblem, säger Minna Salminen-Karlsson.

Kreativ vårdpersonal

En sak som forskarna slagits av vid sina observationer är hur viktig telefonen fortfarande är.

– Sjuksköterskorna använder väldigt mycket telefon, särskilt när IT-systemen inte är uppdaterade, inte används av båda parter i en kommunikation eller inte fungerar som det är tänkt. Då hittar man ändå sätt att förmedla information, säger Minna Salminen-Karlsson.

Åsa Cajander projektleder studien och forskar om IT och arbete. Hon beskriver den mycket skiftande bilden av IT-system i vården eftersom landstingen bestämmer sina system själva. Exempelvis har Uppsala ett större journalsystem medan det finns många små i Skåne.

Mörkhårig Åsa Cajander ler in i kameran, porträttEftersom Sverige var tidigt ute med IT i vården finns också gamla omoderna system.

– Man måste bli bättre på att avveckla system, tycker hon, och fortsätter:

– Men framför allt behövs en gemensam infrastruktur så att de system vi har kan prata med varandra. Landsting och regioner behöver använda de standarder som finns. Och IT-människor måste ta ett större ansvar för arbetsmiljöfrågor. Utbildningarna behöver ta in mänskliga aspekter och inte enbart tekniska. Arbetsmiljöforskarna måste också titta mer på digitalisering.

Text: Jeanette Neij, 02 oktober 2017

Relaterade verktyg

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Återhämtning på schemat hos Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden har telefonsjuksköterskorna en ständig kö av rådvilla som behöver deras hjälp. Det finns inga naturliga raster att ta igen sig på. Men för tre år sedan införde…

Lyckad satsning på ökad chefstäthet

Västra Götalandsregionen har satsat på att minska antalet medarbetare per chef. Nu har cheferna mer tid för sina medarbetare och de hinner bättre med att utveckla verksamheten. Det visar en…

Gemensamt säkerhetsarbete bättre för alla

I Region Kalmar har man numera en gemensam enkät för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det har lett till ett nytt sätt att arbeta med säkerheten för både patienter och vårdpersonal. På…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?