Kvinna på kontor pratar i mobil och tittar på dator.

Digitalisering och OSA. Hur påverkas vi av det vi gör varje dag och vad gör digitaliseringen med vårt samhälle och våra arbetsliv? Nu startar forskning om hur det påverkar arbetsmiljön i kommuner.

Foto: Maskot/TT

Digital teknik och känslor på jobbet

Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka vilken betydelse digital teknik har för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I två kommuner ska medarbetare få bära ett armband som registrerar kroppsliga reaktioner under arbetsdagen.

– Tekniken ska lösa så många frågor i samhället, men det är människor som formar tekniken. Då kan man också utforma den med en medvetenhet om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det säger Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan på Karlstads universitet. Hon leder forskningsprojektet KomDig som hon utför tillsammans med Carin Håkansta och Poja Shams och som finansieras av AFA Försäkring.

Forskarna ska först undersöka om ledningen inom kommunal verksamhet beaktar de anställdas arbetsmiljö när digital teknik införs.

Porträtt på Ann Bergman. Foto Tommy Andersson– Vi vill ta reda på hur den digitala tekniken förändrar arbetets karaktär och hur det i sin tur påverkar mellanmänskliga relationer. Digitaliseringen knyter oss samman, men den kan också ha den andra konsekvensen – att den frikopplar oss från varandra.

De ska studera två kommuner, Torsby och Nacka. Där ska de välja ut två förvaltningar och gå igenom dokument och intervjua medarbetare som har makt över hur den digitala tekniken införs i förvaltningen. Det kan vara chefer, digitaliseringsstrateger och HR.

– Vi ska undersöka hur de förhållit sig till arbetsmiljön, vilka intentioner de haft och hur det gått till rent praktiskt, säger Ann Bergman.

Vill följa medarbetare

Nästa steg blir intervjuer med medarbetare i de utvalda förvaltningarna. Då ska forskarna ta reda på vilka konsekvenser digitaliseringen fått för arbetsmiljön.

Ann Bergman hoppas att de då även får möjlighet att skugga medarbetare inom till exempel hemtjänsten eller skolan för att få inblick i hur teknikutvecklingen omformar deras vardagliga jobb.

Ska mäta känslor

En av forskarna, Poja Shams, ska utveckla ett mätverktyg (GSR). Det kommer att se ut och fungera som ett aktivitetsarmband, och mäter ett antal kroppsliga reaktioner hos de anställda när de arbetar. När det händer något i kroppen, till exempel att man blir stressad, så skickar armbandet en signal till en mobil som den anställda också har med sig.

– Då kan personen med hjälp av emojis eller genom att prata in ett kort röstmeddelande på ett snabbt och enkelt sätt berätta om vad som skapar stressen.

Metoden ska alltså mäta upplevelser av starka känslotillstånd, till exempel om det är stressigt på jobbet.

kan visa så kallade hotspots, ansamlingar av starka känslotillstånd

– Registreringen kan visa så kallade hotspots, ansamlingar av starka känslotillstånd. Sen kan vi undersöka om det är kopplat till digitalisering eller beror på något annat i jobbet.

Nytt sätt att studera arbetsmiljö

GSR-armband har använts för medicinska ändamål tidigare, men enligt Ann Bergman aldrig för att studera arbetsmiljö och stress i realtid.

– Det ska bli jättespännande.

Finns det inte en risk att man som anställd kan känna sig övervakad av ett GSR-armband?

– Den data vi får in är avidentifierad och arbetsgivaren får inte heller tillgång till den, säger Ann Bergman.

När resultatet är klart ska forskarna presentera det för kommuner och fackliga organisationer, och tillsammans med dem komma fram till hur det kan användas.

(GSR = galvanic skin response)

Text: Anna Norrby, 27 januari 2020

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?