Fortbilda era chefer – så gör ni en plan

5 oktober 2021 Lästid: 4 min
två kvinnor sitter brevid varandra mdd en liten dator respektive anteckningsblock. Kvinna med blocket tittar leende på något på skärmen på datorn.
Frukostmöten, mentorsprogram eller handledning – Det kan vara några vägar till att utveckla sitt ledarskap som kommunal chef. Men satsningarna behöver struktureras för att ge effekt, visar en ny studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

Chefer behöver utbildning för att kunna utvecklas som ledare. Men hur utbildningen av chefer ser ut varierar kraftigt mellan olika kommuner. Det visar en studie vid Högskolan i Dalarna.

Vilken utbildning får kommunanställda chefer för sitt ledaruppdrag? Den frågan har Marie Moström Åberg undersökt. Hon är doktorand i arbetsvetenskap och lärare vid Högskolan i Dalarna. Mest undervisar hon på Personal- och arbetslivsprogrammet.

Ett antal kommuner i Dalarna vände sig till högskolan för att få stöd i frågor om chefsutbildning. Som en följd av det intervjuade Marie Moström Åberg kommunchefer och HR-företrädare i alla länets kommuner (15 stycken). Frågorna handlade bland annat om hur de idag utbildar sina chefer, och om vilka behov de har.

Skillnader mellan kommuner

Det övergripande mönstret visar på tydliga skillnader mellan kommunerna. Generellt har de största kommunerna en mer utvecklad utbildning för sina chefer, medan de mindre inte har kommit lika långt, enligt Marie Moström Åberg. Men det finns också undantag från den bilden.

– Vissa kommuner, särskilt de större, har gedigna ledarskapsprogram. Andra har ingen planerad utbildning och ingen ledarskapspolicy, säger hon.

I kommuner där ledarskapsutbildningen är välutvecklad, består den ofta av flera steg.

Utbildning, mentor och stöd

Det finns till exempel en aspirantutbildning, där medarbetare som är nyfikna på chefsrollen kan prova på den. Nyblivna chefer får handledning eller coachning, och ofta stöd av en erfaren mentor. Kommunerna har stödfunktioner dit nya chefer kan vända sig med frågor. De får utbildning i olika ämnen som berör ledarrollen.

Marie Moström Åberg, doktorand vid Mälardalens högskola– Det som är svårast är att erbjuda fortbildning för dem som varit ledare i 15 – 20 år. Fokus ligger ofta på de första åren, säger hon.

Policy och frukostmöten

Det är vanligare att de större kommunerna har en uttalad policy för vilket slags ledarskap som ska prägla verksamheten. Där finns också strukturer som gör att chefer från olika delar av organisationen träffas. Det kan vara till exempel regelbundna frukostmöten några gånger per år, med olika aktuella teman.

– Gemensamma frukostseminarier ger cheferna input och en möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans. De blir ett gemensamt lärande.

Gemensamma frukostmöten är en modell som är värd att ta efter, anser hon. Det kan vara en bra start i kommuner som inte har tagit något samlat grepp om sin chefsutbildning.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Även i kommuner där ledarskapsutbildningen inte är så utvecklad får cheferna viss utbildning. Då handlar den främst om ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Det är ovanligare med utbildningar som syftar till att cheferna ska utvecklas och bli bättre ledare.

Förklaringen är inte ointresse, betonar Marie Moström Åberg. Snarare handlar det om resurser. Mindre kommuner kan ha små personalavdelningar, liten budget och därmed begränsade möjligheter.

Det är inte självklart att ha en ledarskapsfilosofi.

– De vill, men har inte förutsättningarna. Det är inte heller självklart att ha en ledarskapsfilosofi, eller något annat uttryck för hur man ser på ledarskap.

När kommuner har svårt att ordna egna ledarskapsutbildningar kommer initiativet i stället ofta från konsulter, som erbjuder olika kurser. Vissa förvaltningar nappar, medan andra inte gör det.

De som köper in kan välja certifierade utbildningar, som UGL (Utveckling grupp och ledare) eller UL (Utvecklat ledarskap), men också något helt annat. Det kan innebära att chefer i en och samma kommun inte bygger upp ett gemensamt språk i ledarskapsfrågor.

Viktigt få lära av andra

Vad behöver då chefer för att utvecklas och bli bättre ledare?

Den frågan ger forskningen delvis olika svar på. Det finns inga färdiga paket som ger allt, säger Marie Moström Åberg. Hon menar att många kommunala HR-avdelningar skulle ha nytta av något slags verktygslåda, med tips på vad utvecklingsprogram för chefer kan innehålla. Den skulle de kunna använda på hemmaplan.

Ledarskapsutveckling handlar dessutom inte bara om utbildning, fortsätter hon. Mentorskap, handledning och liknande sätt att lära av andra på arbetsplatsen är viktiga inslag.

– Jag tror att många kan lära av att se hur andra chefer gör, men då måste man hitta formerna för det. Kanske kan nya chefer ”gå ryggsäck” en halv dag ibland? Delat ledarskap kan också vara ett sätt att integrera dem som kommer nya i rollen.

Verktyg och stöd

Om projektet

Marie Moström Åberg disputerar i oktober 2021 vid Mälardalens Högskola med en avhandling i arbetsvetenskap.

Avhandlingen heter Epistemology of practice and its consequences in practice. Educating for knowing-in-action in working life.

Avhandlingen handlar bland annat om en forskningsinsats där chefer i 15 kommuner i Dalarna fick stöd i sin ledarutveckling.

Här hittar du avhandlingen

Ledarskapsutveckling - så kan ni börja

Frukostmöten. Samla återkommande cheferna, helst från olika förvaltningar, för att prata om ledarskap. Lyft aktuella frågor/teman, bjud in föreläsare, diskutera, reflektera ihop, lär av varandra.

Mentorsprogram. Låt nyblivna chefer få strukturerat stöd av en erfaren chefskollega.

Handledning/coachning. Kan köpas in av konsulter i de flesta kommuner.

Ledarskapsfilosofi. Fundera över och diskutera vad som är viktigt i er organisation.

Kurser. Lägg upp en övergripande plan för vad som ska köpas in.

Tips från Marie Moström Åberg

Chefoskopet ger bättre förutsättningar för ledarskap

Utveckla era chefers organisatoriska förutsättningar så att de kan bli ännu bättre chefer –  ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.

Börja med att se filmen om den fiktiva organisationen Västra Söderbotten, som visar resultatet av ett lyckat förändringsarbete! 

Text: Margareta Edling