Ett nära ledarskap, och kompetens hos medarbetarna - det är två av flera faktorer som hjälper äldreboenden runt om i Sverige att hantera coronapandemin.

Foto: Henrik Montgomery / TT

Så kan smittan minska på äldreboenden

Ett närvarande ledarskap kombinerat med tät och anpassad information för medarbetare, boende och anhöriga – så har chefer på äldreboenden bäst klarat att hantera coronasmittan under våren 2020. Det visar en inspektion som IVO har gjort.  

Under maj månad har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inspekterat omkring 500 äldreboenden genom att ringa runt och prata med cheferna där. Samtalen har varit en del av en större tillsyn för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden.  

Vår ingång var hur tillsynsmyndigheten kan bidra till minskad smittspridning, säger Anette Nilsson, enhetschef på IVO.  

I uppdraget för IVO ingår att också sprida kunskap och information inom de områden de har tillsynsansvar för. Anette Nilsson berättar hur de gått tillväga:  

Vi har ringt runt och pratat med lite drygt 1000 chefer i de här verksamheterna. De frågor vi ställt har varit: Vad har ni vidtagit för åtgärder i samband med att ni hörde talas om smittan? Och vad har ni haft för utmaningar? Har ni några goda exempel att dela med er av? 

Svårt att bemanna

De utmaningar som cheferna beskrev handlade bland annat om att hålla isär smittade boende från dem som var friska. Då behöver man kunna avsätta personal som bara jobbar med de smittade, och helst också särskilda lokaler.   

Att bemanna verksamheten har också varit svårt för många chefer, när många i personalen var sjuka eller hade symptom som gjorde att de behövde stanna hemma. 

Det finns också utmaningar med att kunna ge korrekt och adekvat information till personalen.  

Det här är ju verksamheter som har öppet dygnet runt veckans alla dagar. All personal kan inte vara med på samma möten. Och vid tidpunkten för inspektionen, början av maj, kom det ny information hela tiden vad gällde bland annat val av skyddsutrustning. Det var svårt att hänga med för verksamheterna, säger Anette Nilsson.  

Hunnit förbereda sig olika mycket

Cheferna har också behövt hantera medarbetares oro.  

De oroade sig bland annat för att smitta de boende, för att själva bli smittade, och för att vara hemma för minsta symptom när de visste hur jobbigt det blev för arbetskamraterna på jobbet.  

Frågan om skyddsutrustning var däremot inte det mest centrala för dessa chefer vid tidpunkten för rundringningen. Men det skiljer sig åt väldigt mycket mellan boendena, menar Anette Nilsson.  

De verksamheter där man hade mer smittspridning har förstås haft större bekymmer med skyddsutrustning. En del av dem har saknat det i ett inledande skede. Andra har haft tid att förbereda sig mer. Det fanns också personalgrupper som ville ha mer skyddsutrustning än vad som var påkallat. 

Viktigast med närvarande ledarskap

Hur löste då cheferna de här utmaningarna? Det viktigaste för cheferna har varit deras möjlighet att bedriva ett närvarande ledarskap.  

Det är verksamheterna själva som lyfter det som en faktor för att kunna hantera den nya situationen med det stora tryck det inneburit, säger Anette Nilsson.  

Ett närvarande ledarskap har i den här situationen betytt att som chef finnas på plats för att kunna fånga upp medarbetarnas oro, och ge stöd och rätt information på det sätt varje medarbetare behöver. Medarbetarna kan ha olika behov beroende på bland annat bakgrund, yrkeserfarenhet, utbildningsnivå, eller förmåga att ta till sig information.  

Nya mötesformer

Några verksamheter har hittat nya mötesformer – till exempel digitala möten för personalgruppen.   

En del medarbetare har fått information på sitt eget språk. Bildstöd var en annan typ av stöd. På några boenden hade de gjort egna instruktionsfilmer för basala hygienrutiner och för hur man använder skyddsutrustningen.  

Många chefer hade låtit medarbetarna gå den digitala snabbutbildningen för vård och omsorg som Socialstyrelsen erbjöd från början av maj.  

Vad gäller skyddsutrustningen hade en del chefer inrättat särskilda övningsrum där personalen kunde öva på att använda sig av den. Andra gjorde i ordning personliga skydds-kit med allt som behövdes och som var färdiga att börja användas om coronasmittan kom till boendet. 

Alla behöver vara beredda

Covid-19 har påverkat de svenska äldreboendena väldigt mycket, och frågan om hur smittan har kunnat komma in på boendena har blivit en del av den politiska debatten under våren 2020. Anette Nilsson vill inte spekulera i om boendena har haft tillräckliga förutsättningar för att hantera smittan. Men alla boenden behöver numera ha en beredskap, menar hon.  

Det måste bli en kontinuitet i hur man förbereder sig. Även om man inte har någon smitta på sitt boende just nu kan den komma in när som helst, säger hon. 

Fördjupade inspektioner

Inspektionen för vård och omsorg kommer att gå vidare med fördjupade inspektioner för omkring 10 procent av de boenden man haft kontakt med.  

För några av de här verksamheterna har det kommit uppgifter som gör att vi behöver fördjupa vår tillsyn. Vi kommer att ställa kompletterande frågor. Det håller vi på med nu och det kan pågå till efter sommaren, säger Anette Nilsson. 

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 09 juni 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?