Så kan du stötta medarbetare som har det tufft i jul

20 december 2022 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Långledigt och helger kan innebära risk för mer våld i hemmet, och en ökad konsumtion av alkohol.

Hur kan chefer och skyddsombud agera ifall de känner oro för att en medarbetare kan drabbas?

Här ger experter råd om hur man kan tänka. Viktigast av allt är att visa omsorg och våga fråga.

Två personer samtalar över en fika
Våga fråga ifall du känner oro för en medarbetare inför helgerna.

Foto: Prischilla Du Preez/Unsplash

Sammanfattning av artikeln

Långledigt och helger kan innebära risk för mer våld i hemmet, och en ökad konsumtion av alkohol.

Hur kan chefer och skyddsombud agera ifall de känner oro för att en medarbetare kan drabbas?

Här ger experter råd om hur man kan tänka. Viktigast av allt är att visa omsorg och våga fråga.

I dessa dagar längtar många efter julefrid och gemenskap. Men det är också en tid som kan innebära ensamhet, missbruk och våld i hemmet. Här kommer några tips på hur chefer och skyddsombud kan visa omsorg om sina medarbetare inför de annalkande helgerna.

Åsa Witkowski, senior rådgivare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).– Julen är en tid för omtanke. Det är också en stressig tid för många, så att ställa frågor kring hur helgerna ser ut är inte alls konstigt. Det kan bli en viktig ingång till ett samtal även om svåra saker, säger Åsa Witkowski, senior rådgivare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Våld i nära relationer

För många som är utsatta för våld i hemmet är arbetsplatsen en viktig frizon. På jobbet finns människor som kan ställa frågor och reagera. En ledighet tillsammans med familj eller släkt i samband med de kommande helgerna kan därför innebära ökad kontroll och isolering.

En förtryckande partner kan också använda traditionen att fira jul med de närmaste som en ursäkt för att inte låta den utsatta ha andra kontakter.

– Nu när det är jul ska det bara vara du och jag, exemplifierar Åsa Witkowski.

Våga fråga

Åsa Witkowskis viktigaste uppmaning till chefer och skyddsombud som befarar att en medarbetare är utsatt för våld i hemmet är att våga fråga.

– Fråga! Var aktiv! Visa att du är intresserad och bryr dig om. Det är det absolut viktigaste.

Det behöver inte vara några avancerade samtal, säger hon.

– Börja med de enkla frågorna: Hur har du det? Hur mår du? Ibland kan det räcka för att den som är utsatt ska börja fundera och kanske sedan återkomma och berätta mer. Då har ett förtroende skapats som kan bli utgångspunkt för fortsatt hjälp.

Läs mer: ”Hur har du det hemma?” Våga fråga om våld i hemmet

Påminn om att visa omsorg

Som chef kanske man har en genomgång med medarbetarna kring hur arbetet ska organiseras inför helgerna, när bemanningen ofta minskar. Under en sådan kan det vara en god idé att inte bara tala om vem som exempelvis tar hand om posten, utan även påminna om vikten av att bry sig om varandra, säger Åsa Witkowski.

– Ofta finns det handlingsplaner och rutiner att lyfta fram som kan användas ifall något oförutsett skulle inträffa. Men det är viktigt att inte peka ut någon enskild utan att alltid se till helheten på arbetsplatsen.

Det är viktigt att inte peka ut någon enskild utan att alltid se till helheten på arbetsplatsen.

Finns det farhågor för att en medarbetare kan behöva sjukskriva sig under helgerna oroar sig ofta även de som ska vara lediga. Kommer de bli inringda och behöva avbryta sina semestrar?

– Tillsammans är vi varandras arbetsmiljö, och det gäller att stärka alla på arbetsplatsen. Och julen kan ju vara en period med ökad ohälsa på flera olika sätt, med till exempel ensamhet och missbruk.

Stäm av som skyddsombud

För många kan det vara lättare att tala med skyddsombudet än med chefen om sina problem. Därför tycker Åsa Witkowski att det kan det vara en bra idé för skyddsombud att stämma av med sina kollegor inför helgerna.

– Kanske fråga alla hur de mår och hur de klarar sig när det blir mindre folk kvar på jobbet, säger hon.

Läs mer: Våld i nära relation påverkar även kollegorna

Lättare dricka för mycket

Även Magnus Nyqvist på företagshälsan Feelgood understryker vikten av att våga fråga ifall det finns oro för en medarbetare – oavsett vilken tid på året det är och oavsett vad oron beror på.

Magnus Nyqvist på företagshälsan Feelgood.– Det behöver finnas en ständigt pågående dialog om hur det är, så att medarbetarna vet att man finns där om det skulle behövas hjälp och stöd.

När det gäller den del av hans expertområde som rör skadligt bruk av alkohol så ökar alltid Systembolagets försäljning vid storhelger. Och, som Magnus Nyqvist påpekar, är det lättare för den som inte behöver gå upp dagen efter att dricka för mycket. Dessutom är alltid risken för skadligt bruk större när vardagens rutiner rubbas.

– Jag skulle inte säga att ett beroende utvecklas bara över en jul, men en risksituation kan absolut förvärras. Det spelar även in hur det ser ut på hemmaplan. Många upplever ensamhet kring jul vilket kan leda till ökad konsumtion. Umgås man med människor som tycker det är viktigt att dricka påverkar det också.

Kliv inte in i privatlivet

Magnus Nyqvist betonar att det inte är chefens roll att lägga sig i medarbetarens privatliv. Den som gör det får bara medarbetaren att känna sig kontrollerad och uppnår inte den eftersträvade dialogen. Därför är det viktigt hålla sig till konsekvenserna för jobbet, till exempel prestation och beteende, när man tar upp sin oro.

– Som arbetsgivare kan man inte styra över vad som sker när medarbetaren är ledig men man kan vända det till att handla om vad man förväntar sig efter ledigheten.

Uppmärksamma problem tidigt

Ju tidigare problem uppmärksammas desto större är möjligheten att vända en negativ utveckling.

Ju tidigare problem uppmärksammas desto större är möjligheten att vända en negativ utveckling.

– När man kartlägger varför man har en oro eller en dålig magkänsla inför helgerna kanske det visar sig att man har fått fler signaler än vad man trodde. Då är det viktigt att tidigt ta hjälp med rådgivning, säger Magnus Nyqvist.

Läs mer: Därför behövs en alkoholpolicy

Dra inte förhastade slutsatser

Oavsett vad oron gäller är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser. Ofta liknar tecknen på olika typer av problem – såsom våld i nära relationer, skadligt bruk, psykisk ohälsa, stress – varandra.

– Det behöver ju inte handla om det du tror. Det kan vara någon i familjen som är sjuk eller något annat som påverkar medarbetarens beteende på jobbet. Men vad det än är så är det jätteviktigt att våga fråga. Ju mer vi pratar om hur vi mår, desto lättare är det att lösa problemen, säger Åsa Witkowski.

Visa omsorg inför helgerna

Så kan du tänka som chef och skyddsombud:

 • Känner du oro för en medarbetare inför helgerna – tänk igenom varför.
 • Våga fråga! Visa att du bryr dig!
 • Bygg förtroende, håll dörren öppen för fortsatt dialog.
 • Se till helheten, peka inte ut någon enskild.
 • Stäm av att alla mår bra inför helgerna och vet vad som gäller ifall något oförutsett inträffar.

Signaler att vara uppmärksam på

…vid våld i nära relation

 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Minskad ork och arbetsinsats
 • Upprepade svårigheter att ändra schema eller byta pass
 • Upprepade svårigheter att delta i aktiviteter utöver arbetstid
 • Att partnern alltid lämnar och hämtar
 • Att partnern framstår som överbeskyddande/kontrollerande
 • Att medarbetaren alltid vill arbeta och tar extra pass – gärna storhelger också

Källa: Våld i nära relation – stöd för dig som chef – ett stöd från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

 …vid skadligt bruk:

 • Förändrad prestation och/eller ojämn arbetskapacitet
 • Återkommande berusad i samband med sociala aktiviteter
 • Ökad sjukfrånvaro
 • Slarvar med tider
 • Humörsvängningar, irritation, hamnar lätt i konflikter
 • Uppvisar onormal trötthet
 • Alltid tuggummi, munspray eller halstabletter.

Källa: Alnas checklista för skadligt bruk

Stöd för dig som utsätts

…vid våld i hemmet:
Behöver du omedelbar hjälp, ring Polisen 11414, eller 112.

Du kan också ringa NKC:s stödtelefon Kvinnofridslinjen, tel 020-50 50 50.

Det finns två nationella organisationer för kvinnojourer, ROKS och Unizon. På deras webbplatser hittar du namn och telefonnummer till kvinnojourer runt om i landet.

Text: Karin Backström