Viktigt få känna att man gör ett bra jobb

3 september 2019 Lästid: 3 min
Två unga kvinnor pratar med varandra och tittar båda på ett papper den ena har i handen.
Studie om kvalitet. Att göra ett jobb med kvalitet, och att dela den känslan med kollegor, ökar chansen att trivas och vilja stanna på en arbetsplats. Det visar en ny studie om socialsekreterare.

Foto: TT / Maskot

Att känna att man kan göra sitt jobb med kvalitet är viktigt för att socialsekreterare ska trivas och vilja stanna i sitt arbete. Ny forskning visar hur den höga personalomsättningen inom socialtjänsten kan motverkas.

Närmare var tredje socialsekreterare som var anställd 2016 hade slutat ett år senare. Det visar statistik som Akademikerförbundet SSR beställt från statistiska Centralbyrån. Personalomsättningen bland socialsekreterare är högre än inom många andra akademikeryrken. Det leder till höga kostnader för samhället, organisationerna och arbetsmiljön.

Socialarbetare har inte bara hög arbetsbelastning. De ägnar sig också åt myndighetsutövning och fattar beslut som har stor betydelse för människors liv. Fler än var tredje socialsekreterare har besvär som beror på arbetet, enligt Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsorsakade besvär (2018).

Ansiktsporträtt Hanne Berthelsen.Socialsekreterare har en högre risk när det gäller stress och utbrändhet än många andra yrken. De är en utsatt grupp, säger Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö universitet och ansvarig för en ny studie av socialsekreterare i Malmö.

Hennes forskargrupp har försökt ta reda på vad som skulle kunna få socialsekreterare att trivas på jobbet. Forskarna har framför allt tittat på vad som hänger ihop med arbetstillfredsställelse, engagemang och vilja att jobba kvar på arbetsplatsen.

Kvalitet och stöd viktigt för trivseln

Det viktigaste för socialsekreterarnas trivsel var att de hade möjlighet att göra vad de betraktade som ett bra jobb. För socialsekreterare handlar det främst om arbetet med klienterna.

Flera andra saker var också viktiga:

  • att kollegorna också levererar kvalitet
  • att man inte tvingas utföra uppgifter som man tycker borde gjorts på ett annat sätt
  • att det råder balans mellan arbete och privatliv
  • att man får stöd från chefen
  • att man har goda relationer med klienterna

725 socialsekreterare svarade på forskarnas frågor. Forskarna använde ett frågeinstrument för att mäta organisatorisk och social arbetsmiljö som de varit med om att ta fram, COPSOQ III. Instrumentet innehåller bland annat frågor om engagemang, arbetstillfredsställelse, vilja att stanna kvar i jobbet, rollkonflikter, möjlighet att utföra ett arbete med kvalitet och stöd från överordnade.

Dessutom hade de ett frågebatteri för att mäta det psykosociala säkerhetsklimatet på socialsekreterarnas arbetsplatser. Det vill säga hur mycket organisationen tar psykosociala risker som stress på allvar.

Användbart för chefer

Möjligheten att utföra sitt jobb med kvalitet hänger, enligt studiens forskare, bland annat på

  • att det inte råder personalbrist
  • att man har en bra arbetsfördelning
  • att det finns möjligheter till lärande och utveckling i jobbet

Studien är en så kallad tvärsnittsstudie. För att visa att känslan av att kunna göra ett bra jobb ligger bakom viljan att stanna kvar på arbetsplatsen behövs studier över längre tid.

Prata om vad som är kvalitet

Studien visar att det är viktigt att diskutera kvalitet i arbetet på arbetsplatsen, menar Hanne Berthelsen. Sådana diskussioner är särskilt viktiga i människonära yrken. 

– Man behöver prata om vad som är ett väl utfört arbete och vilka förutsättningar som krävs för det. Den diskussionen kan man sedan koppla ihop med andra arbetsmiljöfaktorer, som att man upplever arbetsglädje och motivation till exempel.

Om projektet

Projekt
Retaining social workers: The role of quality of work and psychosocial safety climate for work engagement, job satisfaction, and organizational commitment

Forskare
Hanne Berthelsen, Martin Geisler och Tuija Muhonen

Organisation
Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA. Projektet har genomförts i samarbete med socialtjänsten i Malmö.

Projekttid
2017 – 2019

Finansiering
AFA Försäkring och Malmö universitet

Så kan du som chef få socialsekreterare att trivas på jobbet

  1. Ge medarbetarna möjlighet att utföra ett arbete som de anser har kvalitet. Diskutera vad som är kvalitet i socialtjänsten, hur ni kan uppnå den och vad som är realistiskt att uppnå.
  2. Balansen mellan arbete och privatliv är också avgörande för trivseln på jobbet. Se till att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning.

Källa: Hanne Berthelsen, docent vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering i Malmö

Stärk ert teamarbete

En kvinna och en man står vid ett konferensbord.Vad säger forskningen om teamets betydelse för en god arbetsmiljö? Det kan du och din arbetsgrupp ta del av i Forskning på 5 – ett snabbt och enkelt verktyg.

Se en kort film och prata i grupper om teamarbetet hos er – och hur ni kan utveckla det.

Här kommer du direkt till Forskning på 5 om teamets betydelse för socialsekreterare.

Text: Michael Nyhaga