Ny statistik om olyckor i människonära yrken

6 mars 2019 Lästid: 4 min
blond kvinna i rullstol och brunhårig gående man syns bakifrån gåendes på en skogsväg med mycket grönt runt omkring.
Arbetsolyckor i människonära yrken har en större andel olyckor som orsakas av just kontakten med människor. Mest drabbade är personliga assistenter, visar ny statistik från AFA Försäkring.

Foto: Maskot / TT

Arbetsolyckor när man arbetar med människor får ofta allvarliga konsekvenser. Olycksfallen beror ofta på den mänskliga faktorn. Mest utsatta är personliga assistenter. Det visar färsk statistik från AFA Försäkring.

Arbetsolyckor i människonära yrken kan handla om att man gör sig illa i ryggen när man hjälper en brukare som trillat eller att man krockar med en kollega när det är bråttom på jobbet.

AFA Försäkring släppte nyligen rapporten Olyckor i människonära arbetssituationer. Nio av tio personer på arbetsmarknaden är anslutna till AFA Försäkrings arbetsskadeförsäkring. Därför har företaget en unik möjlighet att se vad som orsakar arbetsskador och vilka som drabbas.

Syftet med rapporten är att starta diskussioner på arbetsplatser som kan bidra till att förhindra olyckor.

Olika sorters arbetsolyckor

“Patienten föll och jag drogs med i fallet”, “När brukaren föll framåt så fick jag försöka hålla emot henne och stolen, fick då en kraftig sträckning i ryggen”. Så lyder några fallbeskrivningar från vården i rapporten. Ett exempel från förskolan låter så här: “Jag var rastvakt och en liten kille satt på en trehjuling. Jag såg inte att han började backa och snubblade på cykeln. Ramlade med ansiktet före i marken.”

– Vi skiljer de här arbetsolyckorna från vanliga fallolyckor där ingen annan är inblandad. Om någon annan drar med sig en i fallet är det en olycka med en annan person.

Det förklarar Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, i samband med att rapporten presenteras.

Hot och våld ingår inte i AFA Försäkrings statistik över olyckor med annan person. Inte heller olyckor under planerade aktiviteter som teambuilding eller träning på arbetstid.

Fem gånger högre risk för kvinnor

Mest drabbade är personliga assistenter. Olyckor där andra personer är inblandade utgör sjutton procent av deras arbetsolycksfall. På arbetsmarknaden i stort står sådana olyckor bara för tre procent.

Kvinnor löper fem gånger högre risk än män att skadas på jobbet i en sådan olycka. Det beror på att det mest är kvinnor som jobbar nära andra människor. Fyra av fem anställda i vård, skola och omsorg är kvinnor.

Sådana olyckor är betydligt mer ovanliga inom industrin och byggsektorn.

Men kvinnor har också större risk för olyckor med annan person inom de enskilda yrkena. Kvinnliga undersköterskor till exempel drabbas oftare av olyckor med patienter än manliga. De ansvariga på AFA Försäkrings analysavdelning tror att orsaken är att kvinnor inom vård och omsorg ofta är äldre. Yngre skadar sig inte lika ofta om de faller. De återhämtar sig också snabbare om de gör sig illa. Mer än varannan man i dessa yrken är under 36 år, men bara en tredjedel av kvinnorna.

– Hälften av de här olyckorna drabbar kvinnor från 46 år och uppåt, säger Anna Weigelt.

Ofta allvarliga olycksfall

Även om arbetsolycksfall med annan person är en liten del av samtliga arbetsolycksfall så är de ofta allvarliga. I två av tre fall leder skadan till sjukskrivning i minst en månad, eller till en bestående funktionsnedsättning. Det sistnämnda är det som i försäkringssammanhang kallas medicinsk invaliditet.

– Det känns väldigt viktigt och angeläget att uppmärksamma denna typ av arbetsolyckor, säger Anna Weigelt.

De flesta som skadas när de arbetar med andra människor gör sig illa i nacken eller ryggen. Skador på huvud, ansikte, hals och axlar förekommer också. Det kan vara exempelvis frakturer för att man snubblat eller stöt- och krosskador efter fall.

Mönstret är likadant för både kvinnor och män.

Vad kan man då göra för att förhindra arbetsolyckor där andra personer är inblandade?

– Det är jättesvårt. Det är olyckor som inträffar på grund av att andra människor gör saker. Det är inte maskiner. Men det är klart att exempelvis träning i hur man förflyttar patienter kan hjälpa. Och att man har bra bemanning, säger Anna Weigelt.

Artiklar: Så gör andra

Verktyg och stöd

Här hittar du statistiken

Rapporten Olyckor i människonära arbetssituationer hittar du på AFA Försäkrings webbplats.

Läs mer om seminariet på samma webbplats

Förebygg fallolyckor med forskning

Visste du att fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador? Pratar ni om era egna risker för fallolyckor i jobbet?

Förebygg fallolyckor på er arbetsplats – ta hjälp av Forskning på 5!

  • Se en kort film om forskning om fallolyckor
  • Ta hjälp av frågorna, och reflektera tillsammans över hur det ser ut hos er.

Text: Michael Nyhaga

Verktyg på samma tema