Kommunpolitiker som lyssnar. Foto: Flens kommun

Nu ska politikerna lära sig mer om sitt arbetsmiljöansvar. Initiativet kommer från Arbetsmiljöverket och målet är ett hållbart arbetsmiljöarbete i kommuner och regioner.

Foto: Flens kommun

Nu ska politiker vässa sitt arbetsmiljöansvar

Politikerna har det yttersta arbetsmiljöansvaret i kommuner och regioner. Men alla har kanske inte så bra koll på vad det innebär. Nu ska Arbetsmiljöverket göra en omfattande tillsyn som börjar med just politikerinformation.

– Som politiker ska man känna till sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. De har i sitt uppdrag att skapa ett hållbart arbetsliv. Politiker kan delegera sitt arbetsmiljöansvar, men de kan inte abdikera från det, säger Nadja Lukin, sektionschef på Arbetsmiljöverket som nu drar igång en stor utbildningsinsats för politiker i kommuner och regioner.

Allt började med att Nadja Lukin, som själv varit kommunchef i Haparanda, fick i uppdrag att titta på hur Arbetsmiljöverket internt kan organisera sitt tillsynsarbete i kommuner och regioner. Hur kan det gå till i framtiden? Finns det några nya sätt att föra arbetsmiljöfrågorna framåt? Hon tog fram en strategi som nu rullas ut i landet.

Få en djupare förståelse

Nadja Lukin, sektionschef på Arbetsmiljöverket. Foto Andreas HarnemoInspektionen ska pågå under en hel mandatperiod och delas upp i två delar: politikerinformation och tillsyn.

– Med politikerinformationen försöker vi göra dem medvetna om deras ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De ska få en djupare förståelse. Ur den kan de skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för medarbetarna.

De allra flesta är fritidspolitiker och det behöver man ha respekt för, menar Nadja Lukin.

– Nämndens regelverk kring sakfrågor och arbetsmiljölagstiftningen får inte ställas mot varandra, och därför måste politikerna hitta ett sätt att hantera arbetsmiljöfrågor så att det gynnar medarbetarnas välbefinnande och samtidigt följer nämndens saklagstiftning.

Inspektion på alla nivåer

Arbetsmiljöverket genomför politikerinformationen på en rad platser i landet.

– Fullmäktige, kommunstyrelse och nämndordförande i alla kommuner erbjuds att delta. Det är helt okej att även tjänstemän från förvaltningar deltar. Vi har inget tak för antal deltagare och hoppas givetvis att det här prioriteras.

Därefter drar de igång ett stort antal inspektioner. Inspektörerna kommer att följa organisationerna under en längre tid.

– Vi börjar på den högsta nivån och jobbar oss genom organisationen ned till golvnivån. Sen återkopplar vi bristerna till den högsta ledningen.

Med nya mandatperioder kommer nya politiker. Är målet att kommunerna och regionerna med stöd av den här satsningen ska bli självgående i sitt systematiska arbetsmiljöarbete?

– Ja, precis. Vi konstaterar vad som inte fungerar och sen får de själva identifiera åtgärder för de risker och brister som finns.

Hur går det till rent praktiskt, hälsar ni på hos till exempel förskolor och träffar personalen?

– Ja, och vi gör det för att se hur SAM-hjulet fungerar. Då ser vi om alla nivåer i organisationen är aktiverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Se SAM-hjulet som ett ledningssystem

Politiker har stora möjligheter att skapa ett hållbart arbetsliv, påpekar Nadja Lukin.

­­– Den som delegerar sitt ansvar måste man ändå följa upp det regelbundet, och om arbetsmiljöarbetet inte utvecklas måste man ingripa. SAM-hjulet kan ses som ett ledningssystem. Följ upp arbetsmiljön årligen på samma sätt som budgeten.

En medveten styrning av resurser och organisering av arbetet kan göra stor skillnad, menar hon.

– Kommuner och regioner har stora utmaningar att hantera arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning och hot och våld. Men jag tror på samverkan och medarbetarnas möjlighet att kunna påverka sitt arbete och få komma med input. Då får man oftast de bästa lösningarna – som fungerar för alla. Många tänker att systematiskt arbetsmiljöarbete bara handlar om det fysiska, men det handlar också om det organisatoriska och sociala.

Vad betyder det här för skyddsombud och chefer?

– Chefer och skyddsombud medverkar alltid vid inspektioner, och skyddsombudets roll är som vanligt att vaka över arbetsförhållandena och se efter om arbetsgivaren uppfyller kraven. Målet från vår sida är att skapa ett hållbart arbetsmiljöarbete som alla tjänar på, säger Nadja Lukin.

Foto Nadja Lukin: Andreas Harnemo

Inlägg taggat med:

Text: Anna Norrby, 12 mars 2019

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...