Nu kan politiker lära sig mer om arbetsmiljö

17 januari 2017 Lästid: 4 min
Porträttbild av Gunnar Sundqvist.
Politikerna har ett övergripande ansvar för arbetsmiljön, och med den nya utbildningen kan de få stöd i det ansvaret, säger Gunnar Sundqvist, utredare på SKL.

Foto: Åsa Hammar

De förtroendevalda i kommuner, regioner och landsting har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Nu finns en utbildning för dem som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram.

För lokalpolitiker är det oftast själva verksamheten som är i fokus, och där de har den främsta kompetensen. Det är inte självklart för dem att ha koll på arbetsmiljöfrågorna för de anställda.

– Att vara förtroendevald är också att vara arbetsgivare. De förtroendevalda har ansvar för många medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Det har stor betydelse om vi lyckas förena ett engagemang för verksamheten med engagemang för medarbetarnas arbetsmiljö.

Det säger Lena Micko, ordförande för SKL ( Sveriges Kommuner och Landsting) i en av de filmer som ingår i SKLs nya utbildning för förtroendevalda om arbetsmiljö.

Det finns mycket att vinna på att öka kunskapen om arbetsmiljö hos de förtroendevalda, menar hon. Det handlar både om att utveckla kvaliteten i verksamheten, och att ha koll på vad som får medarbetare att må bra så att man kan förebygga till exempel stress och sjukskrivningar.

Framtagen av arbetsmiljöexperter på SKL

Utbildningen är framtagen av arbetsrättsjuristerna Frida Kertz och Lina Cronebäck, och Gunnar Sundqvist, utredare på avdelningen för arbetsgivarpolitik. I tio filmer på ungefär fem minuter var berättar de bland annat om

 • Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
 • Hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur man kan arbeta med den nya föreskriften OSA (organisatoriskt och socialt arbete)
 • Om kopplingen mellan arbete och hälsa

Filmerna finns tillgängliga på SKR:s hemsida sedan december 2016.

– Det finns två dimensioner av utbildningen. Dels det arbetsmiljörättsliga – vad händer om man brister i ansvar? Dels det främjande – vad vill man med arbetsmiljöarbetet? Det finns en koppling mellan bra arbetsmiljö och en bra verksamhet, och det ville vi lyfta fram, säger Frida Kertz.

Årlig uppföljning av SAM

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är grunden för en bra arbetsmiljö, och i en av filmerna berättar Gunnar Sundqvist om vad det innebär att undersöka, bedöma och åtgärda risker, och att göra en handlingsplan och följa upp detta arbete.

– Det är ju inte meningen att belasta politikerna med allt för många detaljer. Men de har ett övergripande ansvar, och det ansvaret kan de ta till exempel genom att begära att få se en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sin verksamhet, säger Gunnar Sundqvist.

Två av filmerna handlar om OSA, den nya föreskriften om organisatoriskt och socialt arbete som började gälla i april 2016. SKL har fått mycket frågor till sin rådgivning om hur man ska jobba med OSA.

– Med hjälp av våra filmer kan politikerna nu få stöd för det, säger Frida Kertz.

En film tar också upp de faktorer som enligt forskning bidrar till en friskare arbetsplats.

Politiker kan ta hjälp av HR för utbildningen

De förtroendevalda kan använda sig av materialet på flera sätt. De kan själva titta på filmerna, till exempel gemensamt på ett nämndmöte.

Ett mer grundligt sätt att gå tillväga är att låta en arbetsmiljökunnig person från HR hålla i en utbildning för de förtroendevalda. Då kan den HR-anställda ta hjälp av den powerpoint-presentation som finns på SKLs hemsida i anslutning till filmerna, och använda filmerna som utgångspunkt för diskussioner.

Intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat ute i kommuner, landsting och regioner, menar Frida Kertz.

– Ett bra arbetsmiljöarbete behöver börja uppifrån. Om politikerna visar ett engagemang, så blir det lättare att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hela organisationen, säger hon.

Hon hoppas att utbildningen kan bidra till en bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

– Det handlar om att hjälpa våra verksamheter att vara attraktiva arbetsgivare. Vi kommer att behöva rekrytera många nya till tjänster inom vår sektor. Den här utbildningen kan bli ett viktigt verktyg för det, säger Frida Kertz.

Fakta/ Utbildningen är en del av uppdraget i parternas avsiktsförklaring

I parternas avsiktsförklaring från augusti 2016 förbinder sig parterna att bidra till att få ner sjukfrånvaron i kommun- och landstingssektorn. En av insatserna handlar om att sprida kunskap till förtroendevalda om deras arbetsmiljöansvar. SKLs utbildning är en del av den insatsen.

Några faktorer som bidrar till en friskare arbetsplats

 • Närvarande chefer
 • Tydliga roller, ansvar och befogenheter
 • Bra återkoppling på det man uträttar
 • Möjlighet till inflytande

Här hittar du SKLs utbildningspaket i arbetsmiljö för förtroendevalda

Sätt arbetsmiljö på agendan

Tre personer vid ett arbetsbord. Använder post it-lappar. Suntarbetsliv har flera verktyg som hjälper styrande att bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Ett snabbt och enkelt verktyg är Forskning på 5.

 • Se en kort film och läs lite om forskningen på området
 • Prata om hur det ser ut hos er
 • Se vad ni behöver jobba vidare med

Gå direkt till Forskning på 5 om styrelsens och politikers roll.

Läs gärna även avsnittet om Roller och ansvar i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Text: Åsa Hammar