Bra stämning på jobbet viktigt för unga

27 augusti 2019 Lästid: 4 min
Ung man hjälper ett litet barn på med skorna, i en hall i förskolemiljö.
Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen är viktigt för unga, Många vill också ha ett jobb där de arbetar med människor och hjälper andra, visar en ny rapport.

Foto: Maskot / TT

Generationen som är på väg ut i arbetslivet vill ha närvarande chefer och bra stämning på jobbet. Det gäller att möta deras behov, menar författarna bakom en ny rapport från SKL.

Rapporten Unga om välfärdsjobben bygger på en undersökning där drygt 1 000 ungdomar mellan 15 och 24 år svarar på hur de ser på att jobba inom välfärden. De tre viktigaste faktorerna för ungdomars val av arbetsgivare är:

 • Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen
 • Bra chefer och engagerat ledarskap
 • Intressanta arbetsuppgifter

Åtta av tio ungdomar anser att bra stämning på jobbet är viktigt. För färre än hälften har hög lön stor betydelse när de väljer arbetsgivare. 2002 kom däremot lönen högst upp på deras lista. Endast var tionde ung person anser att hög status hos arbetsgivaren är avgörande.

Vill hjälpa och göra nytta

Sju av tio ungdomar vill däremot ha ett jobb där de hjälper andra och sex av tio vill arbeta med människor och göra samhällsnytta. Unga har enligt rapporten ett stort samhällsintresse och tycker att trygghet är viktigt.

Mjuka värden kommer högt upp, berättar Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern, analysföretaget som gjorde undersökningen åt SKL, i samband med att rapporten presenterades i Stockholm den 26 augusti.

De är inte på arbetsplatsen bara för att få lön utan för att göra skillnad.

“Kommuner och regioner måste lyfta fram det positiva med yrkena, exempelvis att man får vara med och utveckla och hjälpa människor eller att man kan vara med och rädda liv”, säger en 22-årig tjej i rapporten.

Efterfrågar närvarande chefer

Betoningen av mjuka värden, personliga relationer och trygghet märks i de ungas syn på ledarskap. Chefen bör vara närvarande och i undersökningen beskriver de sin drömarbetsgivare med ord som “trevlig”, “lyhörd” och “omtänksam”.

Närvarande ledarskap är viktigt

– Man vill ha ett annat ledarskap. Jag har varit ute på praktikrundor och på skolor där rektorn aldrig varit på plats, säger lärarstudenten Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, under rapportseminariet.

Jag tyckte det var jättekonstigt att inte få träffa verksamhetschefen under den första månaden när jag var ute på klinik. Det närvarande ledarskapet är viktigt. Vi är en generation som är vana vid att kunna påverka, säger Viviana Lundberg, sjuksköterskestuderande och ordförande för European Nursing Student Association.

Vill veta mer

Enligt undersökningen kan fem av tio ungdomar tänka sig att jobba i skolan och fyra av tio inom vården. Intresset bland killar att jobba på starkt kvinnodominerade arbetsplatser som förskolan och socialtjänsten har ökat.

Endast var tredje kan dock tänka sig att jobba åt en kommun eller region.

– Man talar fel språk. Ungdomar vet inte vad välfärden innebär även om det låter fint, säger Viviana Lundberg.

Man associerar inte välfärdsjobben med bra lön eller god arbetsmiljö, menar Rebecka Roth.

–Det skrivs mycket negativt om välfärdsjobben och då är det den bilden man får av att arbeta där.

Information och prova på

Enligt undersökningen vill två av tre ungdomar ha mer information om vad det innebär att ha ett jobb i välfärden.

I region Jönköping samarbetar kommunikatörer och HR i en särskild kompetensförsörjningsenhet som hjälper chefer att hitta medarbetare till vården.

Vi behöver målgruppsanpassa all information. Jag tror på att lyfta fram människor som de som bygger organisationen, säger Elin Carholt, kommunikatör och områdeschef på den nystartade enheten i samband med presentationen av rapporten.

I Olofström får sommarlovslediga ungdomar testa vårdyrken under en vecka med viss ersättning.

Vi har vad vi kallar Vårdsommar där man får prova på. Efter en vecka är det betydligt fler som vill jobba i de här yrkena, säger Johanna Spånér, HR-chef i Olofströms kommun.

Verktyg och stöd

Unga i välfärden - så här kan ni tänka

 • Hur kan ni bli bättre på att tillvarata ungas intresse för jobben?
 • Hur kan ni visa unga att ni erbjuder jobb där man får göra skillnad både för andra människor och samhället i stort?
 • Hur jobbar ni idag för att attrahera unga?

Källa: rapporten Unga om välfärdsjobben

Så lockar ni in unga i organisationen

 • Berätta om jobben och ge en positiv bild av dem. Unga vill ha meningsfulla och intressanta jobb.
 • Se till att synas mer på sociala medier, skolor och andra ställen där ungdomar rör sig.
 • Låt unga provjobba genom praktik, sommarjobb och liknande.
 • Marknadsför jobben som framtidsjobb. Visa att unga är viktiga för att utveckla nya och smarta sätt att arbeta.
 • Informera om goda framtidsutsikter och förmåner. Unga vill ha trygghet och bra arbetsvillkor.

Text: Michael Nyhaga