Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen är viktigt för unga, Många vill också ha ett jobb där de arbetar med människor och hjälper andra, visar en ny rapport.

Foto: Maskot / TT

Bra stämning på jobbet viktigt för unga

Generationen som är på väg ut i arbetslivet vill ha närvarande chefer och bra stämning på jobbet. Det gäller att möta deras behov, menar författarna bakom en ny rapport från SKL.

Rapporten Unga om välfärdsjobben bygger på en undersökning där drygt 1 000 ungdomar mellan 15 och 24 år svarar på hur de ser på att jobba inom välfärden. De tre viktigaste faktorerna för ungdomars val av arbetsgivare är:

  • Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen
  • Bra chefer och engagerat ledarskap
  • Intressanta arbetsuppgifter

Åtta av tio ungdomar anser att bra stämning på jobbet är viktigt. För färre än hälften har hög lön stor betydelse när de väljer arbetsgivare. 2002 kom däremot lönen högst upp på deras lista. Endast var tionde ung person anser att hög status hos arbetsgivaren är avgörande.

Vill hjälpa och göra nytta

Sju av tio ungdomar vill däremot ha ett jobb där de hjälper andra och sex av tio vill arbeta med människor och göra samhällsnytta. Unga har enligt rapporten ett stort samhällsintresse och tycker att trygghet är viktigt.

Mjuka värden kommer högt upp, berättar Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern, analysföretaget som gjorde undersökningen åt SKL, i samband med att rapporten presenterades i Stockholm den 26 augusti.

De är inte på arbetsplatsen bara för att få lön utan för att göra skillnad.

“Kommuner och regioner måste lyfta fram det positiva med yrkena, exempelvis att man får vara med och utveckla och hjälpa människor eller att man kan vara med och rädda liv”, säger en 22-årig tjej i rapporten.

Efterfrågar närvarande chefer

Betoningen av mjuka värden, personliga relationer och trygghet märks i de ungas syn på ledarskap. Chefen bör vara närvarande och i undersökningen beskriver de sin drömarbetsgivare med ord som “trevlig”, “lyhörd” och “omtänksam”.

Närvarande ledarskap är viktigt

– Man vill ha ett annat ledarskap. Jag har varit ute på praktikrundor och på skolor där rektorn aldrig varit på plats, säger lärarstudenten Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, under rapportseminariet.

Jag tyckte det var jättekonstigt att inte få träffa verksamhetschefen under den första månaden när jag var ute på klinik. Det närvarande ledarskapet är viktigt. Vi är en generation som är vana vid att kunna påverka, säger Viviana Lundberg, sjuksköterskestuderande och ordförande för European Nursing Student Association.

Vill veta mer

Enligt undersökningen kan fem av tio ungdomar tänka sig att jobba i skolan och fyra av tio inom vården. Intresset bland killar att jobba på starkt kvinnodominerade arbetsplatser som förskolan och socialtjänsten har ökat.

Endast var tredje kan dock tänka sig att jobba åt en kommun eller region.

– Man talar fel språk. Ungdomar vet inte vad välfärden innebär även om det låter fint, säger Viviana Lundberg.

Man associerar inte välfärdsjobben med bra lön eller god arbetsmiljö, menar Rebecka Roth.

–Det skrivs mycket negativt om välfärdsjobben och då är det den bilden man får av att arbeta där.

Information och prova på

Enligt undersökningen vill två av tre ungdomar ha mer information om vad det innebär att ha ett jobb i välfärden.

I region Jönköping samarbetar kommunikatörer och HR i en särskild kompetensförsörjningsenhet som hjälper chefer att hitta medarbetare till vården.

Vi behöver målgruppsanpassa all information. Jag tror på att lyfta fram människor som de som bygger organisationen, säger Elin Carholt, kommunikatör och områdeschef på den nystartade enheten i samband med presentationen av rapporten.

I Olofström får sommarlovslediga ungdomar testa vårdyrken under en vecka med viss ersättning.

Vi har vad vi kallar Vårdsommar där man får prova på. Efter en vecka är det betydligt fler som vill jobba i de här yrkena, säger Johanna Spånér, HR-chef i Olofströms kommun.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 27 augusti 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...