Mer stöd och mindre stress med bra introduktion

16 februari 2016 Lästid: 6 min
Annelie Berglund, nyexaminerad sjuksköterska, uppskattar introduktionsprogrammet som alla nya sjuksköterskor i Landstinget Västernorrland får ta del av.
Annelie Berglund, nyexaminerad sjuksköterska, uppskattar introduktionsprogrammet som alla nya sjuksköterskor i Landstinget Västernorrland får ta del av.

Foto: Åsa Hammar

En utbildning i akut omhändertagande, och tid att reflektera över stress, ansvar och arbetsledning – det gör de nyexaminerade sjuksköterskorna bättre rustade i Landstinget Västernorrland.

På kirurgavdelningen på Örnsköldsviks sjukhus finns plats för 20 patienter, de flesta i delad sal. Patienter, anhöriga och vårdpersonal rör sig i den ganska trånga korridoren, någon övar på att gå med rullator. I ett hemtrevligt dagrum står en tv på och sänder nyheter.

Sjuksköterskan Annelie Berglunds arbetsdagar innebär att dela ut medicin, ta prover, ronda med läkarna, hjälpa undersköterskorna med omvårdnad, och dela ut frukost, lunch och middag. Mycket tid går åt till dokumentation.

Annelie Berglund blev färdig sjuksköterska i juni 2015 och fick fast jobb direkt på kirurgavdelningen. Här har hon arbetat sedan dess, och hon trivs väldigt bra. Men de första månaderna var det tufft.

– Det var stressigt. I början gjorde jag inget annat än att arbeta och gå hem och sova, säger hon.

Mycket ansvar, och många etiskt svåra situationer att hantera, var några överraskningar för henne.

– Framför allt är det känsligt när det plötsligt händer något med en patient och man ska ta beslut om rätt vård. Gjorde jag rätt? Kunde jag ha gjort annorlunda?

Ändå har hon en tidigare utbildning och elva års yrkeserfarenhet från ett annat ganska krävande yrke, som lärare för årskurserna fyra till nio.

– Jag trivdes bra med mitt förra arbete, och det var praktiskt under småbarnsåren då jag kunde jobba hemma på kvällarna istället för att ha långa dagar. Men min svägerska började läsa till sjuksköterska och så blev jag själv intresserad. Jag har absolut inte ångrat mitt val.

Fem heldagar och handledning i mindre grupp

Annelie Berglund hör till den första kullen nyexaminerade sjuksköterskor i Landstinget Västernorrland som går ett introduktionsprogram för att bli stärkta i sin yrkesroll.

Sjuksköterskornas delaktighet är väldigt viktig för oss

Upplägget är fem heldagar med föreläsningar på förmiddagarna och praktiska övningar i grupp på eftermiddagarna. De flesta av dessa dagar träffas länets alla nyexaminerade sjuksköterskor, totalt ett tjugotal, tillsammans på något av de sjukhus som hör till Landstinget Västernorrland, i Sundsvall, Örnsköldsvik eller Sollefteå. De träffarna handlar framför allt om hur man ger akut vård till patienter.

Mellan föreläsningsdagarna har sjuksköterskorna omvårdnadshandledning på sin respektive ort med en utbildad handledare. På handledarträffarna tar gruppens medlemmar upp situationer som uppstått på avdelningen, och får hjälp att reflektera över dem.

Tre punkter genomsyrar dessutom alla teman under introduktionsprogrammet. De är:

• Etiska ställningstaganden och bemötande
• Arbetsledningen i sjuksköterskerollen
• Olika patientmålgrupper

Bra och genomtänkt vad gäller både innehåll och upplägg, tycker Annelie Berglund.

– Både akutvård och etik var sånt vi diskuterade mycket under utbildningen. Men när man börjar jobba så märker man att verkligheten inte alltid är så svart och vit, säger hon.

Utvärdering grund för introduktionen

Introduktionsprogrammet bygger till stor del på vad Landstinget Västernorrland fick fram i en utvärdering år 2014, som alla sjuksköterskor fick fylla i, om sitt första år på jobbet. Sjuksköterskornas enhetschefer fick också beskriva hur de upplevde sjuksköterskornas första år.

Utvärderingen visade bland annat att sjuksköterskorna tyckte det var svårt att leda och fördela arbetet för undersköterskorna. De hade svårt att ställa om vid akuta situationer, och att hantera de etiska konflikter som dök upp i vardagen. Sjuksköterskorna saknade också någon att diskutera sina egna yrkesspecifika frågor med.

Forskning från Karolinska Institutet i Stockholm visar att omkring en av tre nyexaminerade sjuksköterskor far illa på grund av stress de första åren i yrket. De resultat som forskarna fått fram stämmer väl överens med vad de nyexaminerade sjuksköterskorna i Västernorrland tog upp i utvärderingen 2014.

– Som sjuksköterska har du ett stort ansvar och högt arbetstempo oavsett vilken enhet du jobbar på. Du kan alltid göra mer för patienterna än vad du hinner med, säger Maria Löjdström, enhetschef på medicinavdelningen på Örnsköldsviks sjukhus.

Mer attraktiva som arbetsgivare

Hon sitter med i den arbetsgrupp som har utarbetat introduktionsprogrammet. Arbetsgruppen består av enhetschefer och representanter för Vårdförbundet, HR-avdelningen och landstingets Forsknings- och utvecklingsverksamhet. Kristina Gullersbo, vårdsamordnare på Sollefteå sjukhus, är ansvarig för programmet.

Suntarbetslivs reporter träffar delar av arbetsgruppen över en fika i en av deltagarnas arbetsrum på Örnsköldsviks sjukhus. Det är tydligt att de alla är stolta över vad de tagit fram.

– Det är brist på sjuksköterskor, så det här är bland annat ett sätt för oss att bli mer attraktiva som arbetsgivare, säger Kristina Gullersbo.

Vårdförbundets representant Jenny Wedin är också nöjd.

– Jag blev färdig sjuksköterska för ett och ett halvt år sedan, och hade gärna gått det här introduktionsprogrammet när jag började jobba, säger hon.

Programmet i Landstinget Västernorrland har många likheter med Vårdförbundets förslag till en nationell introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor, enligt Jenny Wedin. Vårdförbundet har också bland annat önskemål om en personlig handledare på den avdelning där man jobbar det första året, något som inte ingår här.

Sjuksköterskorna utvärderar under tiden

Programmet körs nu för första gången. Den första kullen sjuksköterskor började i september 2015, i januari 2016 startar en ny omgång för de nyexaminerade sjuksköterskor som börjar jobba då.

Hela programmet är än så länge under omprövning. Efter varje gemensam träff får deltagarna fylla i en utvärdering, som arbetsgruppen därefter går igenom.

– Sjuksköterskornas delaktighet är väldigt viktig för oss, säger Kristina Gullersbo.

Tanken är att alla nyexaminerade, nyanställda sjuksköterskor i Landstinget Västernorrland ska gå programmet. Det har hänt att någon fått hoppa över en träff för att det varit för mycket att göra på den avdelning där de jobbar. Men det ska de inte behöva i framtiden, menar Kristina Gullersbo.

– Alla planerar för det här, och ambitionen är att det ska bli en självklar del i introduktionen och kompetensutvecklingen, säger hon.

Introduktionsprogrammet i Landstinget Västernorrland har förkortningen FINNS – Fördjupad Introduktion Nyutexaminerade Nyanställda Sjuksköterskor.

Tips

Vill du veta mer om introduktionsprogrammet?

Läs mer på Landstinget Västernorrlands webbplats.

Gör det lätt att vara ny på jobbet

Bild på en ung man som tittar in i kameran.Hur kan ni skapa en hållbar introduktion för nya medarbetare? Det kan du och din arbetsgrupp undersöka med hjälp av Forskning på 5 – ett snabbt och enkelt verktyg från Suntarbetsliv.

  • Se en kort film och läs lite om forskning
  • Prata om hur introduktion fungerar hos er
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Här kommer du till Forskning på 5 om hållbar introduktion

Gå direkt till verktygets checklista med tips för introduktion!

Text: Åsa Hammar