Då riskerar chefer att bli mobbade

14 januari 2020 Lästid: 5 min
Fundersam kvinna i kontorslandskap.
Att komma som ny, att bli chef för en arbetsgrupp med en informell ledare, eller att ha ett otydligt mandat - det är situationer där chefer löper större risk att bli mobbade.

Foto: Maskot/TT

Chefer som är nya på jobbet löper högre risk att bli mobbade, visar en ny studie. Risken för chefsmobbning ökar också vid omorganisationer och om rollerna är oklara.

Chefer kan bli mobbade, precis som vanliga medarbetare. Det såg forskaren Christina Björklund, Karolinska institutet, och hennes kollegor i en studie för några år sedan.

I enkätundersökningen med 18 000 chefer svarade då 3,2 procent att de hade utsatts för mobbning. Andelen chefer som upplevt mobbning varierade mellan olika delar av arbetsmarknaden och var högst inom staten. För att räknas som mobbning skulle den kränkande behandlingen ha varit upprepad och pågått i minst ett halvår.

Nu har forskarna tittat närmare på i vilka situationer mobbningen uppstår och hur händelseförloppet kan se ut. De djupintervjuade 22 chefer, som hade blivit mobbade på jobbet. De flesta var kvinnor och arbetade i offentlig sektor.

Tanken var att få fram kunskap som kan vara till nytta för att förebygga mobbning av chefer. Christina Björklund lyfter fram två slutsatser:

  • Chefer behöver stöd från högre nivåer i organisationen för att få stopp på mobbning.
  • Arbetsplatsens rutiner för att förebygga och hantera mobbning måste inkludera även chefer.

Särskilt sårbart att vara ny

I vissa lägen är risken att chefer ska bli mobbade särskilt hög.

Ansiktsporträtt Christina Björklund.– Det är i situationer då man är som mest sårbar. Till exempel då man just har till börjat sitt jobb, eller kommit tillbaka från föräldraledighet eller sjukskrivning. Ofta var det en eskalerande process, men vi såg att cheferna utsattes från första dagen, säger Christina Björklund.

Risken att bli mobbad var högre för män som var chefer på kvinnodominerade arbetsplatser och vice versa. Det kan, enligt forskarna, handla om att cheferna utmanade de normer som rådde i organisationen.

Ofta var det en eskalerande process.

Otydligt chefsuppdrag och otydliga befogenheter var en annan riskfaktor. En person kunde till exempel formellt vara chef, medan någon annan bestämde över medarbetarna i vardagen. Förväntningarna på chefen kunde också vara oklara.

Om det redan fanns konflikter i arbetsgruppen, var risken för chefsmobbning högre. Den nya chefen kunde ”ärva” gamla samarbetssvårigheter.

– I sådana situationer är det viktigt att jobba med hela gruppen, inte bara förvänta sig att chefen ska fixa det, och låta chefen bli syndabock när det inte går, säger Christina Björklund.

Vissa grupper ”äter chefer”

Starka personalgrupper innebar en ökad risk för mobbning av chefer. Det kunde finnas en informell ledare, som kände sin position hotad. Ibland hade arbetsgruppen en historia av att ha mobbat ut tidigare chefer.

Det finns expertgrupper som egentligen inte accepterar någon chef, menar hon.

En högspecialiserad grupp kan äta chefer.

– En högspecialiserad grupp, som är väldigt viktig för organisationen, kan ”äta chefer”. Tänk vad kostsamt det blir för verksamheten!

Ibland var starten på mobbningen en omorganisation på arbetsplatsen. Medarbetarnas samlade ilska och oro vändes mot chefen och övergick i mobbning.

Mobbning handlar om makt

Mobbarna var, enligt studien, ofta underställda medarbetare. Ibland var de chefer på samma nivå eller högre. Mobbning handlar om makt, betonar Christina Björklund. Det var inte ovanligt att medarbetare fick makt genom att bilda allians med en högre chef, som tog mobbarens parti.

Till en början var mobbningen ofta subtil. Medarbetare kunde strunta i möten, låta bli att utföra arbetsuppgifter eller undanhålla information. Det uppstod mer och mer ”skitsnack”.

– Sedan kunde det eskalera och bli mer synligt och aggressivt, i form av hot och skrik.

De flesta cheferna i studien var erfarna.

– Det var nog det mest chockerande för många av dem. De hade varit framgångsrika chefer i andra organisationer och nu hände något som de inte tidigare hade upplevt.

Stöd gör det lättare att få stopp på mobbning

Att mobbningen kunde fortsätta hade flera förklaringar. Åskådarna ingrep inte och organisationen gav inte heller den mobbande någon hjälp.

– Majoriteten av de intervjuade cheferna fick inget stöd från den egna chefen, och inte heller från HR, säger hon.

Några få chefer lyckades ändå få slut på mobbningen. Genom att de fick stöd från någon i organisationen kunde de konfrontera den person som var drivande. Men de flesta lämnade sina arbetsplatser. Majoriteten mådde psykiskt dåligt, blev sjukskrivna och återvände inte till sin tjänst. Av 22 chefer var 4 kvar på samma jobb.

Det är viktigt att strategier för att förebygga och hantera mobbning omfattar chefer också, betonar Christina Björklund. Den högsta ledningen har arbetsmiljöansvaret och bör agera tidigt.

– Mobbning är inte acceptabelt, oavsett vem det drabbar. Det går inte att bara hoppas att situationen ska lösa sig av sig själv, för det gör den inte.

Om forskningen

Projekt: Chefer i skottlinjen

Projektledare: Christina Björklund, docent, enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet, Stockholm

Finansiär: AFA Försäkring

Tidsperiod: 2015–2019

Så kan ni förebygga och hantera mobbning av chefer

  • Utgå från att alla kan bli mobbade
  • Inkludera cheferna i rutiner mot mobbning
  • Var tydlig med att mobbning inte accepteras
  • Agera tidigt vid misstänkt mobbning
  • Ge HR kan en tydlig roll
  • Lyssna till alla parter

Se en film om kränkande särbehandling

Text: Margareta Edling