man i röd tröja sitter vid dator. En kvinnlig hand på skrivbordet intill. Man ser bara armarna, inga ansikten.

Fler män än kvinnor känner sig utsatta för nätmobbning, och fler chefer än medarbetare. Det visar en ny doktorsavhandling där mobbning och trakasserier på nätet undersöks.

Foto: Jenny Drakenlind / Scandinav / TT

Nätmobbning är en arbetsmiljöfråga

Nätmobbning behöver tas mer på allvar på arbetsplatser. Det menar Rebecka Cowen Forssell, som skrivit en avhandling i ämnet. Prata om er roll som medarbetare eller chef på sociala medier, skapa riktlinjer och se till att risken för digitala trakasserier blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, råder hon.

Nätmobbning kan se ut på många olika sätt. Det kan vara upprepade Facebook-inlägg med kommentarer från en grupp arga föräldrar om ditt jobb på förskolan. Det kan också ske i mejl som går ut från kollegor eller chef till en hel arbetsgrupp, eller genom att man utesluts från mejllistor.

Den digitala miljön som de flesta av oss rör oss i på jobbet numera gör att mobbningen också flyttar dit. På många sätt ser trakasserierna på nätet ut precis som traditionell mobbning.

— I grunden är det samma sak eftersom det alltid handlar om makt, säger Rebecka Cowen Forssell, forskare vid Malmö universitet.

Både skillnader och likheter

Hon har disputerat med en avhandling om nätmobbning. I den har hon undersökt hur vanlig nätmobbning är, hur den kan ta sig uttryck och hur den skiljer sig från traditionell mobbning.

Även om det finns stora likheter mellan traditionell mobbning på arbetsplatser och när den sker digitalt är en skillnad att den ofta sker i form av text eller bild. Det gör att den som ligger bakom mobbningen har mer kontroll över sitt budskap. Det går att formulera sig så att den blir tvetydig och går att tolka på olika sätt.

Inläggen finns kvar

Avsaknaden av personlig kontakt mellan den som mobbar och den utsatte förändrar också vad som ’sägs’. Det gör det enklare att skriva sådant som få skulle ha sagt till någon ansikte mot ansikte.

porträtt på Rebecka Cowen Forssell som skrivit ena vhandling om nätmobbning.— När vi sitter vid en dator och skriver ser vi inte den andra personens känslomässiga reaktion på texten. Det gör att känslor av empati minskar för den vi skriver till eller om, säger Rebecka Cowen Forssell.

Hon har bland annat djupintervjuat åtta chefer och medarbetare som själva har drabbats av mobbning, de flesta anställda i offentlig verksamhet. En av de negativa konsekvenserna, menar flera av de intervjuade, är att inlägg på sociala medier såsom Facebook och bloggar finns kvar på nätet. Det gör att det blir en slags ständig upprepning i mobbningen.

Yrkesliv och privatliv blandas på nätet

Ytterligare en skillnad är att fler än enbart kollegor kan läsa det som står på nätet. Spridningen av inläggen gör att gränsen för det privata och det professionella livet suddas ut.

— Vi har sett i våra studier att nätmobbning får värre konsekvenser än traditionell mobbning. Det påverkar hälsan mer negativt för den som blir drabbad. Fler väljer att sluta på sina jobb efter att ha blivit utsatta för nätmobbning, säger Rebecka Cowen Forssell.

Fler väljer att sluta på sina jobb efter att ha blivit utsatta för nätmobbning.

Fortfarande verkar dock vanlig mobbning på arbetsplatsen vara vanligare än nätmobbning. Men det beror på hur man definierar mobbning.

Chefer upplever sig mer utsatta

Rebecka Cowen Forssell skapade också en enkätundersökning på nätet om olika sorters mobbning på arbetsplatser. Där svarade 3371 slumpmässigt utvalda yrkesverksamma personer i Skåne i åldrarna 25 till 65 år. Av dem upplevde 3,5 procent sig som mobbade ansikte mot ansikte de senaste sex månaderna. Knappt 1 procent ansåg sig vara nätmobbade under samma period. Men 10 procent rapporterade en utsatthet för beteenden som forskare kategoriserar som nätmobbning.

Dessutom uppgav fler chefer att de är utsatta för nätmobbning jämfört med traditionell mobbning. Det visade sig också att fler män än kvinnor upplevde sig utsatta.

Att chefer är mer utsatta har att göra med att de oftare har en mer utåtriktad position. En annan aspekt är att maktdynamiker förändras med digital kommunikation och sociala medier.

— Men varför män är mer utsatta än kvinnor vet vi inte. Vi behöver mer forskning kring nätmobbning för att ta reda på det, säger Rebecka Cowen Forssell.

Nätmobbning behöver bli en del av SAM

Vi behöver prata mer om den mobbning och de trakasserier i arbetslivet som sker i digitala rum både i och utanför arbetsplatsen. Frågor om nätmobbning borde vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, tycker Rebecka Cowen Forssell.

— Det handlar om sådant som vem arbetsgivaren förväntar sig att du representerar på sociala medier. Är det dig själv som privatperson eller som anställd? Hur ska vi interagera med kunder, vårdtagare, elever och föräldrar om arbetsplatsen har sociala medier?

Text: Teres Hallman, 11 mars 2019

Relaterade verktyg

 • OSA-utbildningen

  Gemensam bas för chefer och skyddsombud

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?