Hemsjukvården i fokus i ny studie

6 februari 2018 Lästid: 4 min
närbild på ett par ben i blå pyjamasbyxor som sitter på en sängkant. en käpp i förgrunden. till höger skymtar en arm från en sjukvårdsklädd person.
Allt fler äldre vårdas hemma. Det ställer krav på bra arbetsmiljö för de som arbetar med det. Nu ska forskare undersöka arbetsförhållandena för sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården.

Foto: Gaetan Bally / TT

Allt fler äldre svenskar vårdas hemma. För sjuksköterskor kan det innebära en del utmaningar med arbetsmiljön. Ett nytt forskningsprojekt tar reda på mer om vardagen för sjuksköterskor som arbetar i andras hem, kunskaper som behövs för att förbättra deras arbetsmiljö.

Inom ett par decennier är en miljon svenskar över 80 år och allt fler äldre vårdas i sina hem.

– Vi går mot ett helt nytt samhälle. Man kan inte riktigt föreställa sig konsekvenserna av det. Äldre har ofta krämpor och sjukdomar och man tänker sig att man ska få bo kvar hemma så länge som möjligt. Det är billigare för samhället och de flesta vill det. Samtidigt vårdas svårt sjuka oftare hemma.

Det säger Ingrid Hellström, biträdande professor vid avdelningen för omvårdnad på Campus Norrköping och ansvarig forskare bakom den nya studien.

Ensamma med svåra beslut

Avancerad sjukvård i hemmet sköts av landstinget, och läkarna som har det medicinska ansvaret finns också där. Men grundläggande vardagliga hemsjukvård har kommunerna hand om. Samtidigt är både kommunens hemtjänst och anhöriga inblandade i vården av äldre som bor kvar hemma. Det är många olika viljor och intressen.

– Sjuksköterskorna måste förhålla sig till anhöriga, hemtjänstpersonal och landstingets sjukvård. De arbetar inte alltid i team och står ofta ensamma med svåra beslut och i svåra situationer, som att man till exempel hittar en person som avlidit i sitt hem, förklarar Ingrid Hellström.

Efterfrågad kunskap om hemsjukvård

Det har tidigare inte gjorts mycket forskning på arbetssituationen för kommunala sjuksköterskor som arbetar i andras hem.

närporträtt på Ingrid Hellström. Kortklippt kvinna i meldelåldern som småler mot kameran.– Vi hoppas kunna beskriva arbetssituationen för dem. Vi vill lyfta komplexiteten som sjuksköterskorna befinner sig i, säger Ingrid Hellström.

Mer kunskap om hur dessa sjuksköterskors vardag ser ut är avgörande för arbetet med att förbättra deras arbetsmiljö. Projektets resultat blir direkt användbara för skyddsombud och chefer som arbetar med detta. De kan även bli nyttiga på sjuksköterskeutbildningen, menar Ingrid Hellström.

Fältforskarna är sjuksköterskor

Kunskaperna hämtas in genom fältarbete där forskare följer sjuksköterskorna i deras vardag på jobbet. Fältforskarna är själva sjuksköterskor.

– Då ställer de relevanta frågor om vad som händer. Man vet till exempel hur en kateter ser ut och behöver inte fråga onödiga saker, säger Ingrid Hellström.

Vi vill lyfta komplexiteten som sjuksköterskorna befinner sig i

Frågorna kan handla om sådant som arbetsuppgifter och möten. Dessutom gör forskarna löpande anteckningar och fotograferar föremål och miljöer. Samtal med sjuksköterskorna kring fotografierna ger ytterligare information om deras arbetssituation, till exempel om hur det egentligen är att arbeta i trånga utrymmen. Slutligen analyseras allt material som samlats in.

Hoppas få utvidga med fler yrkesgrupper

Projektet om hemsjukvård är en del av ett större forskningsprojekt som heter Riktad primärvård för äldre.

– Där finns andra professioner, fysioterapeut, arbetsterapeut med flera som vi kan diskutera med och fråga om råd, förklarar Ingrid Hellström.

Forskargruppen hoppas kunna gå vidare och utvidga sina undersökningar till andra yrkesgrupper i hemsjukvården, till exempel undersköterskor och läkare. Det skulle ge en bättre bild även av sjuksköterskornas arbetssituation.

Det råder en allmän brist på sjuksköterskor, men problemet är ännu större i hemsjukvården. Forskarna bakom projektet hoppas att de nya kunskaper om arbete i andras hem ska locka fler att söka sig dit.

Forskningsprojekt om hemsjukvård

Projekt
Sjuksköterskors professionella yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård

Forskare
Ingrid Hellström, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.
Agneta Kullberg, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Organisation
Linköpings universitet

Tidsperiod
Det tvååriga forskningsprojektet startade 1 januari 2018 och avslutas i december 2019.

Text: Michael Nyhaga