två kvinnor och en man sitter vid bord och går igenom texten på ett papper tillsammans.

Kan en stöttande chef förebygga en långtidssjukskrivning för stress eller smärta? Det ska en grupp forskare ta reda på.

Foto: Scandinav / TT

Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

Ett träningsprogram för chefer kan bli ett nytt vapen i kampen mot de två vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Genom att ge arbetsledare nya färdigheter hoppas forskare vid Örebro universitet hjälpa dem som lider av stress och långvarig smärta.

– Stress- och smärtrelaterad ohälsa är svårt för dem som drabbas. Den stressrelaterade ohälsan växer och är en stor samhällsekonomisk belastning, säger Ida Flink, en av de forskare vid Örebro universitet som genomför studien.

I en tidigare studie lyckades forskarna förebygga långa sjukskrivningar genom KBT-inriktad träning i kommunikation och problemlösning för både chefer och medarbetare. Nu ska de se om det fungerar att enbart träna cheferna för att hjälpa dem som riskerar att bli långtidssjukskrivna.

Både medarbetare och chefer deltar

Runt 200 personer som lider av stress och/eller smärta och därför riskerar långvarig sjukskrivning tas med i studien. Det är deras chefer – cirka 60 stycken – som träningsinsatsen riktar in sig mot. Samtliga som är med i studien är landstingsanställda från arbetsplatser inom Region Örebro län.

För att kunna rikta in sig mot cheferna så behöver forskarna veta mer om vad cheferna behöver. Projektet börjar därför med att de intervjuas i grupp.

– Vi vill undersöka hur de ser på kommunikation, problemformuleringar samt vad de tänker att de behöver för att bättre kunna bemöta individer i riskzonen. Det kan påverka insatsen eftersom den är under uppbyggnad och vi har inte helt slagit fast vad som ska ingå, säger Ida Flink.

Cheferna delas upp i två grupper där den ena får öva kommunikation, problemlösning och tidsplanering. Den andra gruppen får en begränsad utbildning i form av en föreläsning om riskfaktorer och åtgärder vid sjukskrivning.

Träningen innebär bland annat att cheferna ska lära sig att se möjligheter.

Det är lätt att glömma att den som har ont också behöver bli sedd.

– Man fastnar lätt i problem och vad medarbetaren inte kan göra. Här fokuserar man på vad hen kan göra trots sina problem och på att hitta lösningar, säger Ida Flink.

Tränar på samtal

Den andra delen av utbildningspaketet består av så kallad validerande kommunikation.

Arbetsledarna tränas i att bekräfta att det är besvärligt för dem som har problem och stötta dem till att se framåt.

porträtt Ida Flink, forskare på Örebro universitet– Det är lätt att glömma att den som har ont till exempel också behöver bli sedd. Det kan minska oro, ilska och att man ältar sina problem, säger Ida Flink.

Cheferna får träna dessa färdigheter i rollspel men också tillsammans med medarbetarna.

Resultatet av träningsinsatsen mäts sedan hos både medarbetarna och cheferna. Hos medarbetarna mäts effekten genom att forskarna hämtar in uppgifter om sjukskrivning från Försäkringskassan. Dessutom svarar de på frågor om den egna hälsan före och efter cheferna fått sin träning.

För att avgöra om chefernas förmåga att kommunicera och lösa problem blivit bättre filmar projektgruppen när de samtalar med personer som låtsas vara medarbetare och ha problem med stress eller långvarig smärta. Det görs både före och efter utbildningsinsatsen. Filmerna analyseras sedan av forskarna.

Cheferna får också uppge hur stressade de känner sig och hur pass väl de trivs på jobbet före och efter träningspaketet.

Minskar chefernas stress

Vad man kan då säga till de stressade chefer som tycker att en utbildning i problemlösning och kommunikation blir ännu en pålaga när man knappt hinner med det dagliga arbetet?

– Man kan tänka att man på sikt tjänar på det stressmässigt. Om man har medarbetare med problem så behöver de till exempel ofta komma och prata med en. Om man hittar strategier för att hantera samtalen så minskar den egna arbetsbelastningen, säger Ida Flink.

I utbildningsinsatsen ingår också träning i tidsplanering och att prioritera rätt. Den väntas också minska stressen hos cheferna.

Studien riktar in sig främst på smärta i rygg och nacke. Tidigare forskning har visat att sådan värk har en stark koppling till stress.

– Vi har sett att smärta och stress hänger ihop. Det är ofta samma personer som är stressade, har ont och har sömnsvårigheter.

Text: Michael Nyhaga, 21 augusti 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?