två sjuksköterskor i profil står i en sjukhuskorridor mitt emot varandra. Den ena är på väg att lämna över en pärm till den andra. De ser glada ut.

Alla behöver känna sig uppskattade för att göra ett bra jobb. Nu ska forskare undersöka närmare vad det är sjuksköterskor kan behöva av sin organisation, för att kunna bidra till hög kvalitet på sitt arbete.

Foto: Camilla Cherry / TT

När organisationen stöttar mår vi bättre

Hur kan sjuksköterskor ge bra vård och samtidigt vara effektiva? Och hur kan vårdens organisationer stödja dem i detta? Det ska Marianne Törner från Göteborgs universitet undersöka – bland annat genom att lyssna på erfarenheter från över 3000 sjuksköterskor.

Värdekonflikter är vanliga inom de flesta yrken. Inom vården leder dessa konflikter ofta till en etisk eller moralisk stress.

– Andra forskare har visat att sådan stress kan få vårdpersonal att må så dåligt att de till och med väljer att lämna yrket, säger Marianne Törner, forskare vid Göteborgs universitet.

Hennes utgångspunkt är att det inte räcker med bra arbetsmiljö för att medarbetare ska må bra på jobbet.

– Vi måste också känna att vi gör ett bra jobb. De som jobbar inom vården måste dessutom både vara effektiva och ge vård med hög kvalitet.

Undersöker om POS kan vara stöd

Vårdens organisationer behöver därför hitta sätt att stödja medarbetarna så att de lättare kan hantera sådana konflikter utan att den egna hälsan, vårdkvaliteten eller effektiviteten blir lidande, menar Marianne Törner.

närbild på Marianne Törner, doktor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.I sitt nya forskningsprojekt vill hon undersöka om upplevelsen av stöd från organisationen (POS, Perceived organizational support) kan vara ett sätt att klara detta. Teorierna bakom POS presenterades första gången i mitten av 1980-talet och har hittills använts mycket sparsamt i Sverige. Begreppet finns inte heller på svenska. Enkelt uttryckt handlar det om ett arbetsklimat där medarbetare uppfattar att organisationen verkligen bryr sig om deras välbefinnande och verkligen uppskattar deras arbetsinsats.

– Tidigare forskning tyder på att rättvist och strukturerat ledarskap med fokus på delaktighet är viktigt på individnivå. Nu ska vi ta reda på om det också gäller för ett övergripande organisationsklimat, säger Marianne Törner som blir den första att studera detta.

Enkät till 3000 sjuksköterskor

För att ta reda på hur det förhåller sig kommer över 3000 sjuksköterskor vid fem sjukhus att få svara på enkäter. Efter enkäten ska forskarna djupintervjua ett 30-tal sjuksköterskor och ett 20-tal chefer. De kommer också att träffa sjuksköterskor i mindre grupper för att prata om hur de uppfattar värdekonflikterna på jobbet.

Genom att analysera svaren hoppas hon också kunna se om och hur POS kan påverka effektivitet och vårdkvalitet.

Kan anpassa beslut

Målet är att så konkret som möjligt ta reda på vad i en organisation som gör att sjuksköterskor känner att organisationen bryr sig om deras välbefinnande och uppskattar deras arbete. Djupintervjuerna med cheferna ska visa vad dessa kan göra för att tillfredsställa sina medarbetares behov.

­– Om ett POS-klimat visar sig vara positivt kan cheferna till exempel fråga sig hur olika beslut kommer att påverka medarbetarnas välbefinnande och uppskattning. Därefter kan de eventuellt anpassa beslut och genomförande efter det, säger Marianne Törner.

Text: Birgita Klepke, 28 januari 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Sjukhus med koll på medarbetarnas hälsa

Två gånger per år gör cheferna på medicin- och akutverksamheten på Mölndals sjukhus hälsogenomlysningar, med stöd av HR och företagshälsovården. Då skapar de sig en bild av medarbetarnas hälsa. Genomlysningarna…

Anpassa arbetet med dialog

Alla arbetsgivare har ett ansvar enligt lag att anpassa arbetet för medarbetare som riskerar att bli sjukskrivna, och för sjukskrivna som ska tillbaka i arbete. Men hur gör man? Nu…

Rektorerna i Vårgårda tar hjälp av Chefoskopet

Chefoskopet kan bli första steget mot en förändring - det menar rektorn Thomas Stenseker Larsson. I Vårgårda har han och hans kollegor använt Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet för att kartlägga sin…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

”Vi vill rusta chefer”

Det går att rusta chefer, så att de kan förebygga psykisk ohälsa hos sina medarbetare. Till stor del handlar det...