närbild på ett par ben i blå pyjamasbyxor som sitter på en sängkant. en käpp i förgrunden. till höger skymtar en arm från en sjukvårdsklädd person.

Allt fler äldre vårdas hemma. Det ställer krav på bra arbetsmiljö för de som arbetar med det. Nu ska forskare undersöka arbetsförhållandena för sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården.

Foto: Gaetan Bally / TT

Hemsjukvården i fokus i ny studie

Allt fler äldre svenskar vårdas hemma. För sjuksköterskor kan det innebära en del utmaningar med arbetsmiljön. Ett nytt forskningsprojekt tar reda på mer om vardagen för sjuksköterskor som arbetar i andras hem, kunskaper som behövs för att förbättra deras arbetsmiljö.

Inom ett par decennier är en miljon svenskar över 80 år och allt fler äldre vårdas i sina hem.

– Vi går mot ett helt nytt samhälle. Man kan inte riktigt föreställa sig konsekvenserna av det. Äldre har ofta krämpor och sjukdomar och man tänker sig att man ska få bo kvar hemma så länge som möjligt. Det är billigare för samhället och de flesta vill det. Samtidigt vårdas svårt sjuka oftare hemma.

Det säger Ingrid Hellström, biträdande professor vid avdelningen för omvårdnad på Campus Norrköping och ansvarig forskare bakom den nya studien.

Ensamma med svåra beslut

Avancerad sjukvård i hemmet sköts av landstinget, och läkarna som har det medicinska ansvaret finns också där. Men grundläggande vardagliga hemsjukvård har kommunerna hand om. Samtidigt är både kommunens hemtjänst och anhöriga inblandade i vården av äldre som bor kvar hemma. Det är många olika viljor och intressen.

– Sjuksköterskorna måste förhålla sig till anhöriga, hemtjänstpersonal och landstingets sjukvård. De arbetar inte alltid i team och står ofta ensamma med svåra beslut och i svåra situationer, som att man till exempel hittar en person som avlidit i sitt hem, förklarar Ingrid Hellström.

Efterfrågad kunskap om hemsjukvård

Det har tidigare inte gjorts mycket forskning på arbetssituationen för kommunala sjuksköterskor som arbetar i andras hem.

närporträtt på Ingrid Hellström. Kortklippt kvinna i meldelåldern som småler mot kameran.– Vi hoppas kunna beskriva arbetssituationen för dem. Vi vill lyfta komplexiteten som sjuksköterskorna befinner sig i, säger Ingrid Hellström.

Mer kunskap om hur dessa sjuksköterskors vardag ser ut är avgörande för arbetet med att förbättra deras arbetsmiljö. Projektets resultat blir direkt användbara för skyddsombud och chefer som arbetar med detta. De kan även bli nyttiga på sjuksköterskeutbildningen, menar Ingrid Hellström.

Fältforskarna är sjuksköterskor

Kunskaperna hämtas in genom fältarbete där forskare följer sjuksköterskorna i deras vardag på jobbet. Fältforskarna är själva sjuksköterskor.

– Då ställer de relevanta frågor om vad som händer. Man vet till exempel hur en kateter ser ut och behöver inte fråga onödiga saker, säger Ingrid Hellström.

Vi vill lyfta komplexiteten som sjuksköterskorna befinner sig i

Frågorna kan handla om sådant som arbetsuppgifter och möten. Dessutom gör forskarna löpande anteckningar och fotograferar föremål och miljöer. Samtal med sjuksköterskorna kring fotografierna ger ytterligare information om deras arbetssituation, till exempel om hur det egentligen är att arbeta i trånga utrymmen. Slutligen analyseras allt material som samlats in.

Hoppas få utvidga med fler yrkesgrupper

Projektet om hemsjukvård är en del av ett större forskningsprojekt som heter Riktad primärvård för äldre.

– Där finns andra professioner, fysioterapeut, arbetsterapeut med flera som vi kan diskutera med och fråga om råd, förklarar Ingrid Hellström.

Forskargruppen hoppas kunna gå vidare och utvidga sina undersökningar till andra yrkesgrupper i hemsjukvården, till exempel undersköterskor och läkare. Det skulle ge en bättre bild även av sjuksköterskornas arbetssituation.

Det råder en allmän brist på sjuksköterskor, men problemet är ännu större i hemsjukvården. Forskarna bakom projektet hoppas att de nya kunskaper om arbete i andras hem ska locka fler att söka sig dit.

Inlägg taggat med:

Arbetsorganisation
Ensamarbete
Text: Michael Nyhaga, 06 februari 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Möt stök med stök för tryggare bibliotek 

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten. Stök på biblioteken är ett ökande problem. Det yttrar sig…

Arbetsplatser som passar fler

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.   Universell utformning av arbetsplatser är ett projekt med…

”Vi blir alla människor”

På en psykiatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet tvångsåtgärder minskat drastiskt. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit. En nyckel till framgång har varit programmet Safewards, som är till för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det...

Utskrivningsbudskap - hoppfulla meddelanden som utskrivna patienter lämnar till sina medpatienter - är en del av Safewards. Veikko Pelto-Piri säger att programmet handlar om att påverka klimatet på en avdelning.

10 vägar till säkrare psykiatrisk vård

Hoppfulla meddelanden från utskrivna patienter, konkreta metoder för att trappa ner konflikter, och en ”lära-känna-varandra-pärm”. Det är några av de...