kvinna i rött hår talar i telefon. sedd snett bakifrån.

En vårdsamordnare samordnar insatser för att den sjukskrivne ska bli frisk. Det fungerar bra för att få sjukskrivna med lättare psykisk ohälsa tillbaka i arbete, visar en ny studie.

Foto: Gaetan Bally / TT

Vårdsamordnare håller ihop vården

En kontaktperson på vårdcentralen som håller i alla vårdtrådar underlättar för den som är sjukskriven för depression att bli frisk fortare. Det visar en ny studie från Västra Götalandsregionen. Där har man testat vårdsamordnare på 11 vårdcentraler.

2014 fick forskare vid Göteborgs universitet ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen för att undersöka om samordning hjälper dem som söker för depression och ångest i primärvården. Patienterna får ofta vänta länge på vård, särskilt psykologsamtal och psykoterapi.

– De tycker att det är svårt att nå vårdcentralen, få återbesök och få träffa en psykolog. De får ofta träffa nya läkare och det saknas kontinuitet. Då kan man komma väldigt långt med en vårdsamordnare som håller kontakt med den sjukskrivne och koordinerar vården.

Det säger Cecilia Björkelund, läkare och professor vid Göteborgs universitet som varit ansvarig i både utvecklingen av och forskningen om vårdsamordning i Västra Götaland.

Vårdsamordnaren håller kontakt med patienten varje vecka. Han eller hon gör upp en vårdplan tillsammans med patienten. Vårdsamordnaren bokar också in möten med läkare och psykolog när det behövs. Oftast är det en sjuksköterska eller kurator som arbetar med detta under en del av sin arbetstid.

Mycket goda resultat

Elva vårdcentraler med samordnare jämfördes med tolv som saknade vårdsamordnare i studien. Totalt ingick närmare 400 patienter. Alla fick den ordinarie behandlingen med läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behov.

Resultatet blev över förväntan. Patienterna som hade samordnare blev snabbare friska och var fortare tillbaka på jobbet igen. Dessutom använde de läkemedel på ett effektivare sätt än de andra, de var mer sällan under- eller övermedicinerade. Vad är det som gör att samordnare fungerar så bra?

Jag tror patienten känner att det är någon som bryr sig.

– Jag tror att patienten känner att man får stöd och att det är någon som bryr sig. Även om det inte är psykoterapi så blir den regelbundna kontakten med vårdsamordnaren en terapeutisk åtgärd. De som behöver får också snabbare tillgång till psykoterapi, säger Cecilia Björkelund, som var ansvarig för studien.

Bra även för arbetsmiljön

Studien visade också att vårdsamordnare var bra för arbetsmiljön på vårdcentralen.

– Vi intervjuade vårdsamordnarna och de upplevde arbetet som meningsfullt. Och det är det viktigaste för dem som arbetar i vården: att arbetet är meningsfullt och att ens kompetens tas tillvara, säger Cecilia Björkelund.

cecilia björkelund, läkare och professor vid Göteborgs universitet.– I teamet med läkare, psykolog, rehabkoordinator med flera så håller en vårdsamordnare också koll på vilka som är engagerade i patientens vård. Man vet vem som ser till att organiseringen kring patienten fungerar. Det blir helt enkelt mer ordning och reda.

Forskarna tittade dessutom på om det lönar sig ekonomiskt med vårdsamordnare.

– Sett ur samhällsperspektiv är hälsoekonomin jättebra. Men för vårdcentralen blir det en merkostnad när en del av en sjuksköterskas tjänst används till att vara vårdsamordnare och de pengarna måste komma någonstans ifrån, säger Cecilia Björkelund.

Går vidare med ny studie

Forskargruppen undersöker nu om resultaten kan förbättras ännu mer genom att vårdsamordnaren, rehabkoordinatorn och arbetsplatsen hjälps åt.

Skillnaden mellan en vårdsamordnare och en rehabkoordinator är inte helt tydlig. Men förenklat kan man säga att vårdsamordnare samordnar vårdens insatser för att den sjukskrivne ska bli frisk. Rehabkoordinatorn samordnar åtgärder för den sjukskrivnes återgång i arbete.

Förutom att vårdsamordnare och rehabkoordinator samarbetar så ingår också ett samtal med närmaste chef och den sjukskrivne om hens syn på att komma tillbaka. Det projektet bedrivs som ett forskningsprojekt i samarbete mellan universitetet och regionens primärvård.

I ytterligare ett fortsättningsprojekt ska forskargruppen undersöka om vårdsamordning hjälper vid utmattningssyndrom och liknande sjukdomstillstånd. Att det fungerar vid depression och ångest vet de redan.

– Vi tror att det kommer visa sig lika effektivt även för stressrelaterad ohälsa. Stressutlöst psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken bakom sjukskrivning för psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att hitta nya lösningar, säger Cecilia Björkelund.

Text: Michael Nyhaga, 06 november 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Sjukhus med koll på medarbetarnas hälsa

Två gånger per år gör cheferna på medicin- och akutverksamheten på Mölndals sjukhus hälsogenomlysningar, med stöd av HR och företagshälsovården. Då skapar de sig en bild av medarbetarnas hälsa. Genomlysningarna…

Anpassa arbetet med dialog

Alla arbetsgivare har ett ansvar enligt lag att anpassa arbetet för medarbetare som riskerar att bli sjukskrivna, och för sjukskrivna som ska tillbaka i arbete. Men hur gör man? Nu…

Rektorerna i Vårgårda tar hjälp av Chefoskopet

Chefoskopet kan bli första steget mot en förändring - det menar rektorn Thomas Stenseker Larsson. I Vårgårda har han och hans kollegor använt Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet för att kartlägga sin…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

”Vi vill rusta chefer”

Det går att rusta chefer, så att de kan förebygga psykisk ohälsa hos sina medarbetare. Till stor del handlar det...