Samsyn kring arbetets krav och en persons arbetsförmåga - det kan underlätta för en chef att förstå vilka anpassningar som behövs för att få tillbaka en anställd med smärta i arbete.

Foto: TT / Scandinav

Att kunna arbeta fast man har ont

Att ha ont under långa perioder kan göra det svårt att sköta ett jobb. Kan strukturerade samtal mellan chef och anställd hjälpa en sådan person tillbaka till jobbet? Det ska en grupp forskare undersöka.

Enligt Läkemedelsverket har ungefär 40 procent av alla svenskar långvarig eller återkommande smärta. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, uppskattar att det kostar 7,5 miljarder kronor årligen i direkta vårdkostnader och 80 miljarder kronor i form av sjukskrivning och produktionsbortfall.

Det finns bra vård för smärtpatienter i form av KBT, träningsprogram, sjukgymnastik med mera. Men de får sällan arbetsinriktad rehabilitering.

– Inom medicinsk rehabilitering för smärtpatienter handlar det mycket om livskvalitet, vardagslivet och fysisk aktivitet. Det saknas fortfarande en tydlig struktur för insatser riktade mot arbete. Fokus på arbetslivet ökar, men traditionellt sett har man inte ansett att det är hälso- och sjukvårdens uppgift, säger Therese Hellman, doktor i medicinsk vetenskap och ansvarig forskare bakom den nya studien.

Många företagshälsor använder KOF

Tidigare forskning visar att samtal mellan arbetsgivare och anställd kan hjälpa smärtpatienter tillbaka till jobbet.

– Vi vet ganska mycket om att arbetsplatsnära insatser och samverkan med chefer underlättar återgång till arbete. Men vi vet också att det inte görs i så stor utsträckning. Det viktiga är att hitta strategier och verktyg som kan göra att vi använder det vi vet fungerar, säger Therese Hellman.

KOF, Krav- och funktionsschema, är en strukturerad genomgång av balansen mellan arbetskrav och vad en anställd förmår på sex olika områden. Legitimerad vårdpersonal leder samtalet, exempelvis en arbetsterapeut eller psykolog.

KOF-metoden kan vara till stor hjälp även för chefen, inte bara för den anställde.

– Den skapar en samsyn kring arbetets krav. Det bidrar i sin tur till att chefen förstår vilka anpassningar som behöver göras för att få personen i arbete. Chefen får också upp ögonen för hur stora krav som ställs och insikter om vad den anställde faktiskt gör, säger Therese Hellman.

Många företagshälsor använder redan KOF. 

Enkäter och intervjuer

I studien deltar 50 personer med långvarig smärta som haft KOF-samtal med sin chef och en person från vården. De jämförs med lika många smärtpatienter som inte haft några sådana samtal, framför allt när det gäller återgång till arbete. Några av deltagarna är sjukskrivna, andra är i arbete på hel- eller deltid.

Forskarna ställer också frågor om bland annat sömn och så kallad organisatorisk rättvisa. De använder dessutom Nationella registret för smärtrehabilitering för att jämföra personer som fått KOF-samtal med andra som inte fått det. Dessutom intervjuar de ett antal chefer och anställda med långvarig smärta som haft samtal enligt modellen.

Forskargruppen bakom projektet funderar på att undersöka ytterligare användningsområden för KOF i framtiden.

– Inom primärvården har det kommit många så kallade rehabkoordinatorer. KOF skulle kunna underlätta deras arbete. Det vill vi gärna titta på.

Text: Michael Nyhaga, 10 september 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Möt stök med stök för tryggare bibliotek 

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten. Stök på biblioteken är ett ökande problem. Det yttrar sig…

Arbetsplatser som passar fler

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.   Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är…

”Vi blir alla människor”

På en psykiatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet tvångsåtgärder minskat drastiskt. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit. En nyckel till framgång har varit programmet Safewards, som är till för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det...