De flesta rör sig mindre under pandemin

30 mars 2021 Lästid: 5 min
En man med hörlurar tar på sig en jacka.
Många har blivit mer stillasittande sedan pandemin förde med sig hemmajobbande. För arbetsgivare kan det vara läge att försöka bygga in mer rörelse i arbetsdagen - kanske genom promenadmöten?

Foto: Scandinav / Johnér

Känslan för många som jobbar hemma under pandemin är att vardagsrörelserna har minskat. Nu har ett forskningsteam hittat ett objektivt sätt att mäta förändringen. Resultaten visar en dramatisk skillnad i hur pandemin har påverkat mäns respektive kvinnors aktivitet.

Ansiktsporträtt Alexandra Weilenmann.– Jag själv, och mina kollegor, sitter hemma och jobbar. Många sitter i videomöten hela dagarna. Vi kände att vi har blivit orörliga.

Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign vid Göteborgs universitet, förklarar bakgrunden till den studie som hon och tre kollegor nu håller på med.

– Så vi började undra om det verkligen stämmer att vi rör oss mindre.

Ville få ett objektivt mått

Forskarna ville ha ett objektivt mått på hur mycket människor rör på sig, och använde sig därför av den stegräknare som finns inbyggd i allt från aktivitetsringar till smartklockor och mobiltelefoner. Att de valde att fokusera på just steg var för att det är tydligt och objektivt – även om inte till exempel styrketräningspass kommer med.

– Det ger inte hela bilden men det ger en tydlig indikation på hur fysiskt aktiv en person är. Vi kan också se hur stegen har förändrats över dagen – om man går under arbetstid eller efter, till exempel.

Så forskarlaget byggde en app. Den samlar in information om hur många steg som användaren har tagit – både gamla steg från innan pandemin och de steg som användaren tar idag. Gamla steg lagras nämligen i telefonen så länge telefonen finns kvar, i alla fall om man har en iPhone.

Den som laddar ner appen får markera om han eller hon jobbar hemma, och i så fall från vilket datum. Användaren får också gissa om hen börjat röra sig mer eller mindre sedan hemmajobbandet startade.

Dramatisk skillnad mellan kvinnor och män

Drygt 800 personer hade använt appen den senaste gången som forskarna sammanställde informationen. Och även om studien inte är klar, så är bilden tydlig redan nu. I nästan alla åldersgrupper – förutom för män över 65 – har stegen minskat. Speciellt stor är minskningen för kvinnor.

– Det är en dramatisk skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnornas dagliga steg har minskat, i alla åldersgrupper.

Kvinnornas dagliga steg har minskat, i alla åldersgrupper

Minskningen i dagliga steg för kvinnorna låg på mellan fem och sexton procent.

En annan sak som siffrorna visar är att unga personer – mellan 18 och 24 år – rör på sig betydligt mindre än tidigare. Och det gäller både kvinnor och män.

– Det är preliminära resultat, men vad jag har förstått så finns det liknande tendenser i andra studier. Kvinnor och unga rör sig mindre.

En annan intressant slutsats är att en fjärdedel av alla användare gissade fel. De trodde att de rört sig mer, när de i själva verket rört sig mindre – eller vice versa. Det tycker Alexandra Weilenmann väcker frågan om hur mycket man ska lita på studier där människor själva skattar sin fysiska aktivitet.

Värdefullt för arbetsgivare

Den här kunskapen kan skapa en medvetenhet hos användaren om hur vardagen egentligen ser ut. Men den kan också vara användbar för arbetsgivare.

– Det är värdefullt för arbetsgivare som ska stötta medarbetare på distans. Hur kan arbetsgivarna arbeta för att göra vardagen mer rörlig?

Det är värdefullt för arbetsgivare som ska stötta medarbetare på distans

Om en större arbetsgivare vill ha en tydligare bild av hur medarbetarnas fysiska aktivitet har påverkats av pandemin går det att samarbeta med forskarna. Forskarna skapar då en kod för arbetsplatsen, som alla medarbetare kan skriva in i appen. På det sättet kan arbetsgivaren, och personalen, få en samlad bild av arbetsplatsens aktivitet, på gruppnivå.

Än så länge är studien inte klar. Det återstår fortfarande att analysera under vilka tider som människor rör på sig – om det är under arbetstid eller efter. Och så länge rekommendationen om att arbeta hemifrån kvarstår kommer också insamlandet av steg att fortsätta, vilket Alexandra Weilenmann tycker är bra.

– Vi kommer att ha fått ihop data från ett helt år, vilket innebär att vi kan få med alla årstider, semestertider och så vidare.

Alla är välkomna att ladda ner appen

Nu hoppas hon att fler vill ladda ner appen. Även sådana som inte jobbar hemma får gärna göra det, för att se hur pandemin har påverkat deras fysiska aktivitet. Men då kommer steg att sållas bort när forskarna sammanställer resultaten för just hemmajobbare.

– Appen är icke-kommersiell och gjord i forskningssyfte. Det användare gör är att donera sina steg till forskningen. Samtidigt får användaren själv info om hur ens rörelser har förändrats, vilket kan vara till nytta för en själv.

Kort om studien

Studiens (och appens) namn: Work from home (WFH) movement

Forskningsledare: Alexandra Weilenmann.

Bedrivs vid: Göteborgs universitet, institutionen för tillämpad informationsteknologi

Projekttid: Studien startade i april 2020 och datainsamlingen pågår tills rekommendationerna att jobba hemifrån avslutas. Sedan återstår tiden för att sammanställa och publicera resultaten.

Läs mer om studien här!

Jobba på nya sätt

Illustration med glad gubbe med digitala skärmar runt sig.I Suntarbetslivs verktyg Arbetsmiljö i tider av corona finns det en del som heter ”jobba på nya sätt”. Här finns tips och råd som handlar om att arbeta hemifrån; allt från ergonomi till gränsdragningar och att leda på distans.
Klicka här för att börja utforska verktyget!

Fler studier visar på minskade rörelser

En annan studie, gjord vid Mälardalens högskola, visar också att kvinnors fysiska aktivitet har minskat under pandemin. Den studien byggde dock på självskattningar – alltså att personer själva skulle uppskatta hur deras aktivitet har förändrats. Den gällde inte heller bara steg utan all sorts aktivitet.

Studien kom fram till att svenskarnas stillasittande har ökat med i snitt 40 minuter per dag. Ansträngande aktiviteter – som gör att man blir andfådd – har minskat med 100 minuter i veckan. Den här förändringen är störst bland kvinnor.

Vad gäller organiserad träning – alltså träning på gym eller liknande – är det också kvinnor som har förändrat sina vanor mest. Kvinnor i alla åldrar har minskat träningen i organiserad form mycket eller väldigt mycket.

Enligt samma studie mår en fjärdedel av deltagarna sämre än innan pandemin, och även i denna grupp är kvinnor överrepresenterade.

Forskarna skriver själva att ”en delförklaring kan vara att kvinnor har fått ta ett större ansvar för att få vardagen att fungera under pandemin, men ytterligare studier krävs för att förstå orsaken till dessa könsskillnader”.

Ytterligare en studie har gjorts av Folkhälsomyndigheten på samma tema, och även denna bygger på självskattningar. Enligt denna studie 34 procent av de tillfrågade minskat sin fysiska aktivitet sedan innan pandemin, och förändringen var störst bland unga människor (upp till 29 år).

Text: Anna Wettergård