"Vi fick syn på vårt eget arbetsmiljöarbete"

7 januari 2020 Lästid: 7 min
Stefan Nilsson och Filippa Körner på förskolans Bergshöjdens gård.
Förskolan Bergsvägen i Stenungsund fick besök av Arbetsmiljöverket. Stefan Nilsson, förskollärare och HSO, och rektorn Filippa Körner fick mycket att stå i - även om ansvaret för arbetsmiljön ligger på politikerna.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Hur ser arbetsmiljön ut i Sveriges kommuner? Nu inspekterar Arbetsmiljöverket dem alla i en stor tillsynsinsats som pågår under hela 2020. Stenungsund har redan fått besök.

”Arbetsmiljöverket inspekterar kommunens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.” Det var rubriken på ett brev som damp ned i Stenungsund just som höstterminen skulle dra igång. Samma brev landar i alla kommuner under 2020, och det är förskolorna som får särskild uppmärksamhet.

Tillsynen började med ett möte som Arbetsmiljöverket hade med representanter för kommunledningen. Syftet var att höja politikernas medvetenhet om sitt ansvar för arbetsmiljön i verksamheterna, och att de ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter den första träffen fortsatte inspektionen med besök på fyra av kommunens 15 förskolor.

Porträtt på Filippa Körner— Det var en föranmäld inspektion som framför allt handlade om systematiken i hur vi säkerställer att vi gör det vi ska under året, säger Filippa Körner som är rektor för en av de fyra förskolorna.

Förskolan Bergsvägen har 90 barn och ungefär 20 anställda, och ligger på en kulle med egen kantarellskog mitt inne i centrala Stenungsund. En onsdagsmorgon i mitten av september kom Arbetsmiljöverket hit.

Hela förmiddagen satt de inne på Filippa Körners lilla kontor. Någon rundvandring blev det aldrig tid för, konstaterar rektorn. Det var mycket att gå igenom, men de var inte oförberedda.

Inspektion i flera steg

Inspektionen skedde i tre steg och den ska även följas upp med ett nytt besök från Arbetsmiljöverket om ett år. Det första som hände var att Arbetsmiljöverket i ett brev talade om vad de ville titta på. Då startade intensiva förberedelser för att få fram alla handlingar och rutiner. Filippa Körner och Lärarförbundets huvudskyddsombud Stefan Nilsson, förskollärare, hjälptes åt.

Personalkonsulten Carin Lundgren stöttade dem.

Porträtt på Carin Lundgren— Jag hjälpte dem att sortera i frågeställningarna och matcha allt de gjort mot det som Arbetsmiljöverket frågade efter. Förskolorna har oftast gjort som de ska och följt upp, men de kanske inte tänker på att det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Carin Lundgren.

Även verksamhetschefen Elisabeth Andreasson fick en viktig roll i förberedelserna och under inspektionen.

— Jag hade en dialog med en av inspektörerna redan innan de kom hit. Sen hade vi flera förberedande möten då vi gick igenom vad inspektionen handlade om och vad som förväntades, säger Elisabeth Andreasson.

Vid besöket fick förskolan veta att de gör mycket bra, men de fick också kritik på några områden. De hade till exempel alldeles för få tillbudsanmälningar.

Så få tillbud kan ni bara inte ha

Porträtt på Stefan NIlsson.— Så få tillbud kan ni bara inte ha, utbrast inspektören, minns Stefan Nilsson.

Plan för utbildning i första hjälpen för personalen saknade de också.

— Vi har bra utbildning i första hjälpen vid olycksfall bland barnen, men glömmer bort oss själva.

Det där håller även personalkonsulten Carin Lundgren och verksamhetschefen Elisabeth Andreasson med om: att förskolorna är duktiga på att anmäla när något drabbar ett barn, men sämre när det rör den egna hälsan och arbetsmiljön.

Årshjulet ett viktigt stöd

En tid efter inspektionen av förskolorna träffade inspektörerna gruppen med politiker och tjänstemannaledning ännu en gång.Porträtt Elisabeth Andreasson

— De inledde med att vi har en god atmosfär och god arbetsmiljö generellt på förskolorna. De såg att vi har ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att vi gör många delar av det som åligger oss, säger Elisabeth Andreasson.

Men rutinerna för tillbudsrapportering och utbildning i första hjälpen fanns inte med i årshjulet. Nu ska skyddsombuden tillsammans med rektorerna utbilda medarbetarna i hur man anmäler tillbud, och det ska ske på arbetsplatsträffarna.

Det kom också fram att det fanns ett glapp när det gäller arbetsmiljön för personal som har olika chefer, men arbetar på samma ställe. Rektorn har till exempel inte fördelats arbetsmiljöuppgifter för personal som sköter städning och måltidsservice på förskolan.

— Arbetsmiljöverket tydliggjorde för oss att vi behöver ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete för de som arbetar på samma ställe. Så nu ska det också läggas in i årshjulet, säger Elisabeth Andreasson.

Rektorn Filippa Körner tycker att inspektionen gav mycket.

— Den gjorde att vi fick syn på vårt eget arbetsmiljöarbete. Gör jag allt jag ska? Kan jag sätta ord på det? Har jag rutiner som en annan chef kan ta över – eller är jag bara en käck människa?

Huvudskyddsombudet Stefan Nilsson håller med.

— Vi fick upp ögonen för en del saker som vi behöver göra bättre, säger Stefan Nilsson.

Politikern blev mer medveten

Agneta Pettersson Bell, Stenungsundspartiet, är förste vice ordförande för kommunstyrelsen och ordförande i Välfärdsutskottet. Det här var första gången hon var med på en inspektion. Hon berättar att utskottet inte har arbetsmiljö som en återkommande punkt på sina möten.

Porträtt på Agneta Pettersson Bell— Nu behöver jag fundera på hur det kan utvecklas ytterligare. Det är tänkbart att det blir en fråga på våra möten framöver. Arbetsmiljön är en oerhört viktig fråga för politiken för den är viktig för våra medarbetare, och den påverkar därmed också kvaliteten i verksamheten som vi tillhandahåller för medborgarna, säger Agneta Pettersson Bell.

Hon tycker att inspektionen har ökat hennes eget medvetande om arbetsmiljön, speciellt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som hon anser har en framträdande roll inom kommunal verksamhet.

Vill föra dialog med politikerna

Enligt personalkonsulten Carin Lundgren får politikerna i Stenungsund återkoppling om arbetsmiljön. Det som är nytt nu är att det finns en tydlig systematisk kommunövergripande rutin för presentation av resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

— Vi ska sammanställa resultatet i en presentation som visar utmaningarna sektor för sektor, och vad vi kommer att arbeta med året efter. Sen får kommunstyrelsens presidie ta del av det i mars, säger personalkonsulten Carin Lundgren.

Verksamhetschefen Elisabeth Andreasson tycker att det är angeläget att föra en dialog med politiker och förvaltning om arbetsmiljön och att förskolorna återkommande har hög sjukfrånvaro.

— Det vanliga är att man inte har en sådan dialog, men nu hoppas jag att det här blir en bra start för det, säger Elisabeth Andreasson.

Huvudskyddsombudet Stefan Nilsson var med även när Arbetsmiljöverket träffade kommunledningen.

— Först kände vi från förskolorna oss granskade och kritiserade, även fast vi har ganska bra ordning på det mesta.

Arbetsmiljöverket förtydligade att det är politikerna som har ansvar

Men Arbetsmiljöverket förtydligade att det är politikerna som har ansvar för arbetsmiljön, berättar han.

— Och det var nog en ögonöppnare för de som var med. För mig var det lite av en befrielse att det är de folkvalda som har ansvaret, säger Stefan Nilsson.

 

Läs även: Få koll på arbetsmiljöansvaret

Arbetsmiljöverkets tillsyn i Stenungsund

 • Inspektörerna träffade representanter för kommunens högsta ledning.
 • Därefter inspekterade de fyra förskolor.
 • Då skulle dokument om SAM visas upp.
 • Inspektörerna presenterade resultatet för ledningen.
 • Om ett år blir det uppföljning.

  Alla kommuner kan förvänta sig en liknande tillsyn under 2020.

  Så förberedde sig Stenungsund

  • Inspektionen var föranmäld. I brevet stod vad Arbetsmiljöverket ville ta del av och vilka förskolor som skulle blir inspekterade. Det stod också vilka politiker och tjänstemän som skulle vara med.
  • Verksamhetschefen för Sektor utbildning pratade med Arbetsmiljöverket som en del av förberedelserna.
  • Sedan hade de flera interna möten.
  • Rektorn och huvudskyddsombudet hjälptes åt med att få fram alla dokument. Personalkonsulten hjälpte dem att sortera i frågeställningarna.

  Stöd för att sätta arbetsmiljö på agendan

  Kvinna i förgrunden och två kollegor i bakgrunden. Vid ett bord. Suntarbetsliv har flera verktyg som hjälper styrande att bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Ett snabbt och enkelt verktyg är Forskning på 5.

  • Se en kort film och läs lite om forskningen på området
  • Prata om hur det ser ut hos er
  • Se vad ni behöver jobba vidare med

  Gå direkt till Forskning på 5 om styrelsens och politikers roll.

  Läs gärna även avsnittet om Roller och ansvar i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

  Text: Anna Norrby