Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

8 juni 2020 Lästid: 4 min
Två kvinnor står utomhus och tittar in i kameran.
När avdelning 27 gjordes om till pandemiavdelning behövde man ett sätt att svetsa samman gruppen. Då blev reflektionsstödet ett viktigt verktyg, berättar Lina Hansson och Elisabet Carlgren.

Foto: Susanne Svensson / Region Östergötland

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag. Det fungerar oavsett om det handlar om att snabbt ställa om till pandemivård, eller om att slussa in sommarvikarier i verksamheten.

Avdelning 27 på universitetssjukhuset i Linköping är vanligtvis en öron-näsa-halsavdelning. Men under våren 2020 tömdes avdelningen på ordinarie patienter och avdelningen gjordes om till pandemiavdelning.

Först blev den intagsavdelning, där patienter skulle ligga medan de väntade på coronaprovsvar. En vecka senare ändrades inriktningen igen. Nu blev det istället fullt fokus på patienter med konstaterad covid-19 och så kallade vårdbegränsningar – vilket innebar att de som försämrades inte skulle vidare till intensivvården.

Personalen förstod att nu skulle många patienter komma att dö på avdelningen. Elisabet Carlgren, verksamhetskoordinator, berättar:

Elisabet Carlgren, verksamhetskoordinator.– För många i personalen skulle det här bli deras första möte med en döende patient – dessutom utan patientens anhöriga på plats. Så vi behövde fånga upp hur personalen reagerade och mådde.

Behövde få ihop gruppen

Under denna turbulenta tid var det dessutom mycket ny personal som tillkom.

Lina Hansson, vårdenhetschef– Plötsligt kom det 18 nya medarbetare på en dag, som skulle skolas in och få scheman. Vissa av dem hade aldrig arbetat inom slutenvården innan, så vi behövde ett sätt att få ihop gruppen. Det säger Lina Hansson, vårdenhetschef.

Därför började man med reflektionsmöten, som hölls inom vårdlagen i början och slutet av varje arbetspass. Innan mötena fick alla i personalen fylla i varsin lapp med fyra påståenden, som ett reflektionsstöd. Sedan diskuterades svaren i grupp. Efter mötet samlade verksamhetskoordinatorn in lapparna, och passade då också på att fånga upp frågor som återstod.

En fördel med dessa reflektionsmöten var att rent praktiska frågor kom upp till ytan och kunde lösas. Det kom till exempel fram att personalen behövde en utbildning i vårdplaneringssystemet, varför man tog dit utbildare som skötte det på plats. Ett annat resultat av mötena var att man anställde springare, som skulle finnas ute i korridorerna och hjälpa till med det praktiska.

Svåra och känsliga frågor

På mötena togs också svåra frågor upp.

– I grupperna var de väldigt duktiga på att våga ta upp svåra och känsliga frågor. Jag blev imponerad, speciellt eftersom många ur personalen inte kände varandra innan, säger Elisabet Carlgren.

Det blev också ett sätt att sätta punkt för dagen.

Man kunde ventilera, släppa allt som känts jobbigt och sedan gå hem med lätt hjärta

– Reflektionerna var bra för att man kunde ventilera, släppa allt som känts jobbigt och sedan gå hem med lätt hjärta, säger Lina Hansson.

Att ta sig tid till reflektionerna var inga större problem, berättar de. Mötet i början av passet brukade ta runt fem minuter, och i slutet av passet tog det en dryg kvart.

­– Det gick ganska fort, och det gav väldigt mycket, säger Elisabet Carlgren.

Bra för ens välmående

En som uppskattade reflektionsmötena är Anette Hjelmberg, som i vanliga fall är biomedicinsk analytiker på en neurofysiologisk avdelning. Men under våren gick hon istället in och arbetade som undersköterska på pandemiavdelningen.

Anette Hjelmberg– Det var bra med reflektionsmötena. Var det något man hade frågor om, eller om man undrade vem man skulle vända sig till, så hade man chansen på mötet på morgonen, säger hon.

Det var också ett sätt att samla ihop gruppen vid dagens slut.

– De dagar som hade varit jobbiga kunde man få höra att andra hade tyckt likadant. Dessutom pratade man vidare, och fick med sig mer än det som stod på pappret. Det var bra för ens välmående.

Även för sommarvikarier

Även om pandemiavdelningen nu är ett minne blott, och öron-näsa-halsavdelningen snart är tillbaka, planerar vårdenhetschefen Lina Hansson att fortsätta med reflektionsmötena.

– Jag har åtta sommarvikarier som ska in här, och det här är ett bra sätt att snabbt svetsa samman gruppen. Man lär känna sitt team och får svar på alla frågor man har.

Så fungerar reflektionsstödet 

 • Reflektionsstödet är fyra korta frågor om arbetssituationen för dagen.
 • De besvaras individuellt och diskuteras sedan i vårdlaget innan och efter varje arbetspass. 
 • Efter mötet samlar verksamhetskoordinatorn in lapparna, och fångar då upp eventuella kvarstående frågor. 
 • Reflektionerna löser både praktiska problem och ger en chans att diskutera svåra frågor.

Mer om reflektionsstödet

Kommer ursprungligen från sjukhusets akutmottagning, där det är en del av deras LEAN-arbete.

Reflektionerna genomförs oftast under dagpasset. Kvällspasset och nattpasset kan antingen spara sina reflektioner till nästa gång de jobbar dag, eller skriva in dem i en ”strulpärm”, där man dokumenterar allt som inte går som det ska.

Lapparna samlas in och sammanställs av verksamhetskoordinatorn. Sammanställningarna skickas sedan vidare till vårdenhetschefen för att användas till att lösa konkreta problem. Även hr-arbetsgruppen använder sammanställningarna för att dra slutsatser om hur stödinsatser har fungerat.

I regionen har man också andra stöd att erbjuda vårdpersonal under coronapandemin. Man erbjuder bland annat kollegialt samtalsstöd, och etisk vägledning via regionens etiska råd.

Frågorna i reflektionsstödet

Frågor inför arbetspasset:

 1. Jag vet vilka mina arbetsuppgifter är idag och hur jag ska utföra dem
 2. Jag vet vilken skyddsutrustning jag ska använda och när
 3. Jag känner att jag har kompetens och erfarenhet att utföra mina arbetsuppgifter bra idag
 4. Jag har någon att prata med om jag vill ta upp något som jag har varit med om och tänker på

Frågor efter arbetspasset:

 1. Jag tycker att arbetspasset gick bra
 2. Jag fick det stöd jag behövde för att utföra arbetsuppgifterna
 3. Jag fick tid för lunch och paus/återhämtning
 4. Jag hade tillräcklig kompetens och erfarenhet att utföra mina arbetsuppgifter

Tre smileygubbar med olika miner - en grön som är glad, en gul som är neutral och en röd som är på dåligt humör.Efter varje fråga finns en grön, en gul och en röd gubbe. Deltagaren ringar in en av dem, för att beskriva hur väl påståendet stämmer in med hur man själv känner.

Text: Anna Wettergård