förskolebarn i förgrunden utomhus vid ett staket, sedda bakifrån. bortom dem, i skärpa, en städmaskin med en man i maskinen som öppnat dörren och leende tittar på barnen.

Här kommer städmaskinen! Numera förbereds förskolorna i Skövde i tid på att park- och anläggningsarbetarna ska komma in och göra fint på deras gårdar.

Foto: Mika Väisänen / TT

Nu riskbedömer park och förskola tillsammans

Gemensamma riskbedömningar för förskolan och parkgruppen – det blev resultatet när chefer och skyddsombud i Skövde kommun gick Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans.

På vintern kommer park- och anläggningsanställda med sina traktorer och röjer snö på och utanför förskolornas gårdar. På våren städar de med städmaskiner, och på sommaren kör de in och klipper gräs. Med sina maskiner utgör de en klar risk för både barn och vuxna. Ändå har det inte funnits något systematiskt sätt för personalen inom förskolan att diskutera de riskerna med park- och anläggnings personal.

Men när chefer och skyddsombud i de båda verksamheterna gick Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans, upptäckte de att de hade mycket att vinna på att prata med varandra. Nu gör de gemensamma riskbedömningar för det arbete park- och anläggning utför i eller i närheten av förskolorna.

ärbild på glad kvinna i blond pagefrisyr, svart halsduk och rosa tröja.– Vi vill ju att de ska bli bemötta på ett positivt sätt i vår verksamhet. Det är också ett sätt att säkra upp för både förskolan och park- och anläggnings personal.

Det säger Maria Holmén, huvudskyddsombud för Lärarförbundet och en av dem som håller i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i Skövde kommun.

Blandade grupper

Skövde kommun kör just nu Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för alla sina omkring 200 chefer och deras skyddsombud. Omkring 30 personer deltar i varje grupp, och chefer och skyddsombud går tillsammans. I varje grupp finns deltagare blandat från olika sorters arbetsplatser.

närbild på kvinna i blont utsläppt hår, svart kofta.– Vi har valt att hålla grupperna blandade för att man ska få en förståelse för varandras arbetsmiljö i de olika verksamheterna. Det har varit väldigt bra, vi ser att det gett upphov till jämförelser och lärande mellan verksamheterna, säger Monica Bernudd, HR-partner och en av de ansvariga för satsningen på arbetsmiljöutbildningen.

Tre heldagar går deltagarna, utspritt med en eller ett par veckors mellanrum. De som håller i arbetsmiljöutbildningen är fyra personer från HR-avdelningen, och två huvudskyddsombud, en från Lärarförbundet och en från Kommunal. De turas om i par att leda, där en av utbildarna alltid är ett huvudskyddsombud.

Kortversion för kommunledningen

Kommunens ledning – kommundirektören och sektorscheferna – har också gått en kortversion av utbildningen på en halv dag. Det har de gjort dels för att själva lära sig mer, och dels för att bättre förstå värdet av att deras underställda chefer vet hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan. Den halvdagen genomfördes också av HR-partners och ett huvudskyddsombud.

Genomförs partsgemensamt

Deltagarna uppskattar att arbetsmiljöutbildningen genomförs partsgemensamt, visar utvärderingarna.

– Det har ett viktigt symbolvärde, säger Maria Holmén.

Monica Bernudd håller med.

– Alla ser att vi har samma mål: en så bra arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna, säger hon.

Finns på webben

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, en gemensam bas för chefer och skyddsombud. Den finns tillgänglig direkt på webben och är upplagd i sex moduler:

• Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete
• Undersöka arbetsmiljön
• Riskbedöma
• Åtgärda och följa upp
• Roller och ansvar
• Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Innehållet presenteras i form av filmer, poddar och text. Teori och praktik varvas med exempel på hur andra har löst sina utmaningar.

Bra att få sitta ner och prata

I Skövde kommun har arbetsmiljöutbildningen uppskattats för att den är så grundlig och samtidigt inspirerande, menar Monica Bernudd. Men allra viktigast har nog varit att chefer och skyddsombud på samma arbetsplatser har gått utbildningen ihop, och fått utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans.

– Vissa enheter är ju väldigt spridda och arbetar på olika platser. Då har det varit en jättevinst för chefer och skyddsombud att få tid att sitta ner och prata tillsammans, säger Maria Holmén.

De har helt enkelt blivit tryggare i sina roller.

– Många säger att nu vet de vad de ska göra hemma på sin egen arbetsplats, säger Monica Bernudd.

ljus bild på två kvinnor i medelåldern fotograferade i halvbild, med en grupp människor oskarpt i bakgrunden.

Maria Holmén, huvudskyddsombud på Lärarförbundet, och Monica Bernudd, HR-partner, kör arbetsmiljöutbildningen gemensamt i Skövde kommun . Foto Linus Petersén.

Text: Åsa Hammar, 17 april 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Skyddsombudet: känns bra att göra skillnad

”Det känns bra att jobba med människor och att kunna göra skillnad. Dessutom är det kul att få vara ett bollplank till arbetsgivaren”. Så beskriver Linda Svahn sitt uppdrag som…

Hr-hunden Chilly ska få ner sjuktalen

I Sjöbo kommun testar man på något nytt för att sänka sjuktalen: en hr-hund. Terapihunden Chilly kan trösta, lugna, öppna upp samtalet och uppmuntra till rörelse, bland annat. En tröstande…

De får pris för ledarskap som håller i kris

Sydvästenpriset för hållbart ledarskap gick i år till två chefer som prisas för sitt arbete både till vardags och under pandemin. ”Det är alla de fantastiska människor jag arbetar med…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?