Tre glada personer två kvinnor en man sittande vid bord med dator och böcker

Lika villkor för kvinnor och män i arbetslivet är ett av Arbetsmiljöverkets uppdrag. Det innebär bland annat att alla tillsynsinsatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Foto: TT Nyhetsbyrån

Jämställd arbetsmiljö – nu tar Arbetsmiljöverket nästa steg

Tillsynsinsatser där man jämför kvinno- och mansdominerade branscher, utbildning av nya inspektörer i jämställdhet och en ny jämställdhetsstrateg – nu går Arbetsmiljöverket vidare i sitt arbete med att driva på för en mer jämställd arbetsmiljö.
– Det gäller att hålla i och hålla ut, säger Minke Wersäll, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Att bidra till större jämställdhet i arbetslivet är en viktig del av Arbetsmiljöverkets uppdrag. Idag har verket ett uppdrag att integrera jämställdhet i hela sin verksamhet. Det innebär bland annat att alla tillsynsinsatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Fem år i rad har inspektörerna uppmärksammat internationella kvinnodagen 8 mars genom att ställa frågor om jämställdhet på arbetsplatserna inom ramen för sina vanliga inspektioner. I år gör Arbetsmiljöverket ingen sådan insats.

Ny tillsyn jämför branscher

I maj drar dock en ny tillsynsinsats igång, kallad SAM-Ergo. Den handlar om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar vad gäller ergonomi, alltså fysisk belastning, i två olika typer av verksamheter – däckhantering och lokalvård. Insatsen görs inom ramen för ett större projekt, Ett hållbart arbetsliv, som pågår under 2018 till 2020.

närbild på kvinna i grått kortklippt hår som står rakt upp från huvudet.– Det här är ett nationellt projekt, säger Elisabeth Åkerlund, ansvarig för tillsynsinsatsen och enhetschef vid Region Nord.

Samma inspektörer kommer att besöka arbetsplatser inom båda branscherna. Tanken är att öppna för jämförelser och lärande för både inspektörerna och de inspekterade arbetsplatserna vad gäller betydelsen av genus för arbetsmiljön.

– Tillsynsinsatsen kommer att följas av en grupp forskare som stöd för inspektörerna. Forskarna ska också sammanfatta den kunskap som kommer fram under projektet, berättar Elisabeth Åkerlund.

Inspektionerna för SAM-Ergo börjar i maj och pågår till slutet av 2018.

Uppdrag om organisatorisk arbetsmiljö

Jämförande inspektioner är ett grepp som Arbetsmiljöverket har använt tidigare. Under åren 2011 till 2016 hade de regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö. Det handlade först om att synliggöra risker för belastningsskada, om betydelsen av genus för arbetsmiljön. Uppdraget utökades därefter till att undersöka den organisatoriska arbetsmiljön för kvinnor och män i kvinnodominerade verksamheter.

Då gjorde inspektörer bland annat en tillsynsinsats i 65 kommuner. Tillsynen gick ut på att inspektera arbetsmiljön inom kvinnodominerad omsorg och mansdominerad teknisk förvaltning, och därefter jämföra förutsättningarna för en bra arbetsmiljö i de två sorters förvaltningarna.

Fler insatser för jämställdhet

Arbetsmiljöverket har också bland annat:

• Tagit fram ett verktyg för att organisationer och företag själva ska kunna jämföra verksamheter ur ett genusperspektiv

• Tagit fram flera kunskapssammanställningar om genusskillnader i arbetslivet

• Uppdaterat sina egna styrdokument

• Utbildat sina inspektörer i jämställdhet

• Anställt en jämställdhetsstrateg för att säkerställa att genusperspektivet hålls levande i organisationen

närbild å kvinna med stort rödbrunt hår, ler in i kameran. Det finns en större medvetenhet inom Arbetsmiljöverket idag om skillnader i arbetsvillkor för kvinnor och män. Det menar Minke Wersäll, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket.

– Vi har jobbat medvetet med de här frågorna i flera år. Nu gäller det att hålla i och hålla ut – jämställdhet försvinner så lätt från agendan, säger hon.

Inlägg taggat med:

Jämställdhet
Skyddsronder
Text: Åsa Hammar, 06 mars 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...