De får lovord för sin uppföljning av SAM

9 februari 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

I Karlstad följer man noggrant upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) varje år.

Alla chefer ska –tillsammans med ett skyddsombud – fylla i en enkät om SAM.

Frågorna handlar bland annat om ifall de har allt de behöver för att skapa bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Utifrån enkätsvaren skapas sedan handlingsplaner på kommunnivå, förvaltningsnivå eller arbetsplatsnivå.

Skyddsombuden Briannah Mulego och Marcus Rundkvist promenerar i ett vinterlandskap i Karlstad
Skyddsombuden Briannah Mulego och Marcus Rundkvist tycker att den årliga uppföljningen är viktig för att få till en systematik vad gäller SAM – och det i sin tur är grunden för en bra arbetsmiljö.

Foto: Tommy Pedersen

Sammanfattning av artikeln

I Karlstad följer man noggrant upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) varje år.

Alla chefer ska –tillsammans med ett skyddsombud – fylla i en enkät om SAM.

Frågorna handlar bland annat om ifall de har allt de behöver för att skapa bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Utifrån enkätsvaren skapas sedan handlingsplaner på kommunnivå, förvaltningsnivå eller arbetsplatsnivå.

Att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år är ett sätt att se till att det flyter. Några som gör det noggrant är Karlstads kommun, som precis fick lovord av Arbetsmiljöverket för sin uppföljning. Hemligheten är samverkan och ständig förbättring.

”Ni gör ett jättebra arbete! Ni har bra sätt att fånga upp, HR får lovord från cheferna vi har träffat och vi är imponerade av er årliga uppföljning, det är kanske den bästa vi sett”.

Så sade Arbetsmiljöverket i en uppföljning hos Karlstad kommun, efter att ha inspekterat deras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

– Vi brukar som myndighet inte så ofta uttrycka oss med superlativ, men vi var nöjda med deras arbete med den årliga uppföljningen. Det säger Annika Heim, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Uppföljning av SAM måste göras varje år

Uppföljning av SAM är något som måste göras varje år, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det bland annat för att kolla att chefer har resurser, förutsättningar och kunskaper för att kunna bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet och att samverkan fungerar.

– Det är jätteviktigt att ta tempen på att SAM funkar. Hur ska man annars veta vad man ska utveckla?

Det säger Caroline Kullberg, hr-strateg på kommunledningskontoret i Karlstad.

Det är jätteviktigt att ta tempen på att SAM funkar

Caroline Kullberg

Caroline Kullberg, hr-strateg

Karlstads uppföljning består av en enkät som skickas ut en gång per år till alla kommunens chefer. Där får de, tillsammans med ett skyddsombud, svara på frågor i stil med:

  • Har du gått Karlstads kommuns arbetsmiljöutbildning?
  • Har du tillräckliga kunskaper / befogenheter / resurser för att hantera dina arbetsmiljöuppgifter?
  • Känner du till var policys och anvisningar finns och vad de innehåller?
  • Vad behöver du för att kunna göra ett ännu bättre arbetsmiljöarbete?

Enkäten har tagits fram i samverkan med skyddsombud, och den utvecklas kontinuerligt för att bli så bra som möjligt. Inför nästa år kommer man till exempel, efter förslag från Arbetsmiljöverket, att koppla frågorna om kompetens till olika delar av arbetsmiljöarbetet för att få reda på exakt vilken kompetens som eventuellt saknas.

Chefer tar den årliga uppföljningen på allvar

Sofia Asplund är hr-chef på barn- och ungdomsförvaltningen. Hon säger att uppföljningen är ett bra sätt att koppla ihop arbetsmiljö och verksamhet.

– Förvaltningens chefer tar undersökningen på allvar. Det märks bland annat på att svarsfrekvensen är så pass hög, runt åttio procent.

Förvaltningens chefer tar undersökningen på allvar

Sofia Asplund jobbar med årlig uppföljning

Sofia Asplund, hr-chef på barn- och ungdomsförvaltningen

Briannah Mulego, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, håller med.

– Jag vet att min chef tycker att det här är ett bra tillfälle att tänka igenom sitt eget arbetsmiljöansvar. Det blir ett sätt att bli trygg i sin roll, och fånga upp sådant som man måste lära sig mer om. Cheferna brukar vara extremt ärliga när de svarar, och vi brukar tycka ungefär likadant.

Marcus Rundkvist, huvudskyddsombud för Vision Karlstad, har varit med på över tjugo uppföljningar. Det eftersom han som huvudskyddsombud får hoppa in och svara på enkäten, på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud.

– Cheferna brukar tycka att de här enkäterna är viktiga, och jag har alltid känt mig välkommen till mötena. Ibland kan jag faktiskt komma med tips direkt, eftersom jag har varit med på så många uppföljningar.

Förändrar även på lokal nivå

Men det är inte bara viktigt att ta tempen – det är också viktigt att det händer någonting med resultaten, säger Caroline Kullberg.

– För att en sådan här undersökning ska flyga gäller det att hitta värden som gör att man vill svara på den – som att någon bryr sig om svaren.

Och det gör man i Karlstad, där uppföljningen har lett till förändringar på alla nivåer. På kommunövergripande nivå har man bland annat infört kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, för chefer. Man ska också börja jobba med täta pulsundersökningar istället för ”gigantiska medarbetarundersökningar” vartannat år.

Även på förvaltningsnivå gör man gör förändringar utifrån svaren, säger Sofia Asplund.

– Ett år såg vi att vårt incidentrapporteringssystem inte användes tillräckligt mycket. Då gjorde vi en utbildning i systemet för våra chefer, till exempel.

Och om en lokal chef ser i uppföljningen att det till exempel har saknats skyddsronder, så görs det en handlingsplan för det på just den arbetsplatsen.

Skyddsombuden Briannah Mulego och Marcus Rundkvist jobbar med årlig uppföljning av SAM

Skyddsombuden Briannah Mulego och Marcus Rundkvist tycker att samverkan fungerar bra i kommunen – inte minst i arbetet med den årliga uppföljningen.

Stort intresse för uppföljningen

För att en årlig uppföljning ska fungera, och leda till bra saker, är det viktigt att ha ett nära samarbete mellan chef och skyddsombud. Det är samtliga intervjuade överens om.

– Jag tycker att vi har en kultur av samverkan, och det råder ingen brist på att vi skyddsombud blir kallade till möten. Chefer bjuder gärna in oss redan när det är dags att bolla idéer, säger Briannah Mulego.

HR-strateg Caroline Kullberg säger att intresset för deras uppföljning har varit stort, och hon får många mejl från andra kommuner som vill ha utbyte och inspiration.

– Det viktigaste tipset som jag har att ge är att koppla ihop SAM med den kompetensutmaning som finns, och med kvaliteten på verksamhetens tjänster. En god och hållbar arbetsmiljö är ett kostnadseffektivt sätt att skapa kvalitet och utveckling. Dessutom ökar sannolikheten att medarbetare vill stanna kvar länge – och de behövs!

Fotnot: bilden på Caroline Kullberg är tagen av Lovisa Lagneryd.

Visste du att...

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1, 11 §) står det att:
Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Fler tips från Karlstad

I Karlstads kommun kopplar man ihop de anställdas arbetsmiljö med verksamhetsutveckling. Från och med år 2020 testar de på ett par arbetsplatser att sätta mål för friskfaktorer för de anställda, som en del av sina verksamhetsplaner.

Läs mer i en tidigare artikel om Karlstad

Håll koll på ert arbetsmiljöarbete – med SAM-verkstan

pilar i en cirkel - illustration av uppföljning från Suntarbetsliv

Använd SAM-ronden för att få koll på ert arbetsmiljöarbete!

Här kan ni checka av hur det går med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad fungerar och vad kan utvecklas?

Resultatet kan användas som underlag till den årliga uppföljningen av SAM.

Klicka här för att komma till SAM-ronden.

Checklistan är en del av Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan.

Utforska SAM-verkstan från start här.

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]