Årets skyddsombud värnar om ambulansen

5 januari 2021 Lästid: 7 min
Marie Johansson står framför en ambulans.
Gå en gemensam arbetsmiljöutbildning, jobba strukturerat med stöd av årshjul och gör täta risk- och konsekvensanalyser, tipsar Marie Johansson. Hon är årets skyddsombud i Vårdförbundet Skåne.

Foto: Johan Nilsson / TT

När ambulansen tutar förbi i Helsingborg kan det vara sjuksköterskan Marie Johansson som håller i ratten. Hon har även ett annat uppdrag, som skyddsombud. Det sköter hon så bra att hon nyligen utsetts till årets skyddsombud av Vårdförbundet i Skåne.

”Marie visar återkommande på vikten av en god arbetsmiljö för medlemmarna. Genom att ständigt vara delaktig i verksamheten ser Marie de situationer som påverkar det dagliga arbetet.

Skyddsombudet Marie Johansson framför ambulansen.Marie använder sin kunskap och erfarenhet för att i dialog med arbetsgivaren lyfta problem och frågeställningar mot goda möjligheter till värdefulla beslut för medarbetarna ur arbetsmiljösynpunkt.”

Så står det i utnämningen till årets skyddsombud i Vårdförbundet Skåne. Marie Johansson visste att hon var nominerad, men blev ändå överraskad av utnämningen.

– Jag är stolt och glad, och överraskad! Det är roligt att få vara med och skapa en bra och säker arbetsplats så att vi som jobbar där kan hålla länge.

Hennes fasta punkt på jobbet är ambulansstationen på Kanongatan i norra Helsingborg, och hennes arbetsgivare är Region Skåne.

Vet sällan vad som väntar när de rycker ut

När larmet går vet ambulanspersonalen sällan exakt vad som väntar dem. De vet inte heller om människorna de snart ska träffa har covid-19.

– Det är tuffa tider nu med mycket covid. Oron finns där och det blir diskussioner. Vi gör risk- och konsekvensanalyser och jag vet inte hur många gånger vi har testats för covid. Vi har ju smittan inpå oss.

De har skyddsutrustning, även om den enligt henne inte är gjord specifikt för ambulansverksamheten och miljöerna som de arbetar i. Vid all patientkontakt använder de munskydd och visir, och vid misstänkt och konstaterad använder de andningsskydd och skyddskläder, berättar hon.

– Men vinden far och sliter i våra förkläden, visir och långa rockar när vi är ute, så det är svårt att arbeta helt efter riktlinjerna.

Lägger grunden tillsammans med chefen

Marie Johansson är specialistsjuksköterska med inriktning ambulans sedan 14 år, och skyddsombud har hon varit i fem år. Som sjuksköterska är hon medlem i Vårdförbundet. När hon blev förtroendevald där blev hon samtidigt nominerad som skyddsombud, och tackade ja.

Grunden till ett bra arbetsmiljöarbete läggs av arbetsgivaren och skyddsombudet tillsammans och båda behöver vara lika engagerade och intresserade, anser Marie Johansson.

– Det är en förutsättning. Sen ska man jobba strukturerat också. Vi har ett årshjul för ambulansens verksamhetsområde. Det fungerar jättebra för då vet alla när man ska ta upp olika frågor. Det är också viktigt att ha möten kontinuerligt, en gång i månaden fungerar bra.

När pandemin bröt ut hade hon möten varje vecka med arbetsgivaren i distrikt 3 Helsingborg, det var en sammansatt grupp just för covid-situationen. De anpassar mötestätheten efter behov.

De här mötena kallas för samverkan och här sker den här på tre nivåer. Den första nivån är arbetsplatsträffen på ambulansstationen. Nästa nivå för samverkan är Verksamhetsområde ambulans som består av ambulansstationer på tio orter i nordvästra och sydvästra Skåne. Tredje nivån är förvaltningen som heter Medicinsk service. Utöver de extrainsatta mötena har de samverkansmöten en gång i månaden.

Gemensam utbildning gav större förståelse

Hon ger exempel på vilka slags frågor deras möten på ambulansstationen handlar om, förutom covid.

– Vi går igenom vad som är på gång, som hur vi tänker inför sommaren och hur vi förlägger bilarna. Och hur trivs medarbetarna med schemat – behöver vi granska det?

För att klara uppdraget som skyddsombud har hon fått utbildning hos Vårdförbundet. Huvudskyddsombudet och övriga skyddsombud på arbetsplatsen har också guidat henne mycket. Hon har dessutom gått en tvådagarsutbildning om arbetsmiljö tillsammans med sin chef och övriga skyddsombud och chefer. Den ordnades av företagshälsovården.

Skyddsombudet Marie Johansson sitter i ambulansen.

Innan de gick den utbildningen hade de haft problem med för mycket övertid. Vårdförbundet gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket, och en av åtgärderna blev att gå en gemensam arbetsmiljöutbildning.

– Det var jättebra att gå utbildningen tillsammans för den gav en större förståelse för varandra och vad vi har att förhålla oss till, det finns ju regler och ramar. Den blev en ögonöppnare för alla som var med.

Den blev en ögonöppnare för alla som var med.

Utbildningen ledde till att de strukturerade sitt arbetsmiljöarbete och skapade årshjulet. De gjorde även en genomgång av vilka checklistor för arbetsmiljön som var lämpliga för just deras verksamhet.
Ambulansverksamheten har många utmaningar.

– Vi kör mycket bil, är i andras bostäder som kan se ut precis hur som helst, och vi bär tungt i trappor. Vi engagerar oss i människors liv bakom deras dörrar. Det kan bli en tung ryggsäck att bära när det bara är kollegan som ser och hör vad som händer på jobbet.

”Hot och våld är högaktuellt för oss”

Det finns även vapen i omlopp, och otrygga miljöer som de ska in och jobba i. De skriver avvikelserapporter för att det som händer ska dokumenteras. Som skyddsombud får hon kopior på alla avvikelserapporter. Med dem som grund kan hon och arbetsgivaren till exempel identifiera situationer som kan förebyggas.

– Hot och våld är högaktuellt för oss, vi har många avvikelser och de har resulterat i att vi fått en utbildning om hot och våld.

De har också kamratstöd för varandra, om något händer. Vid akuta hot- och våldsituationer har de överfallslarm och får snabbt hjälp av polisen. Men hon berättar att de har ett dilemma – när de ännu inte kommit ut till patienten men känner sig osäkra på om det eventuellt kan vara hotfullt, så får de inte hjälp av polisen.

– Vi kan vara ganska ensamma när vi är ute. Men polisen har antingen inte tid eller anser inte att det är ett uppdrag för dem eftersom våra uppdragsbeskrivningar ser olika ut och vi har olika lagar att förhålla oss till.

Elektriska bårar – ett lyft för arbetsmiljön

Men det finns ljuspunkter också. Flera är resultat av deras systematiska arbetsmiljöarbete: På senare tid har deras ambulansstation, bland de första i Sverige, fått nya ambulanser med helt elektriska bårar. Det var ett krav i upphandlingen, för att spara på ambulanspersonalens ryggar och axlar.

– Vi har kanske inte alltid samma åsikter, arbetsgivaren och jag. Men i stort har vi ett bra samarbete och har gjort mycket som är bra för vår arbetsmiljö, som det här med bårarna. Annars lyfter vi båren från marken och upp till bilen många gånger dagligen. Nu kan vi höja och sänka båren till den nivå som behövs.

För att få till sådana lyft för arbetsmiljön gäller det att även omge sig med sakkunniga, och att vara flera skyddsombud, tipsar Marie Johansson.

– Som skyddsombud och chef kan man aldrig själva ha grepp om alla frågor och lösningar.

Utnämningen till årets skyddsombud i Skåne delar Marie Johansson med Christina Källman, skyddsombud vid hemsjukvården Arenan i Malmö stad.

Årets skyddsombud

Årets skyddsombud är ett sätt att uppmärksamma skyddsombudens insatser.

Specialistsjuksköterskan Marie Johansson är vald till Årets skyddsombud i Vårdförbundet i Skåne.

Även andra fackförbund utser Årets skyddsombud i Skåne och andra delar av Sverige.

Så utses skyddsombud

  • Det är arbetstagarna som föreslår vem de vill ha som skyddsombud.
  • Sedan är det de fackliga organisationerna som har kollektivavtal på arbetsplatsen som utser skyddsombudet formellt.
  • Facket anmäler till arbetsgivaren vem som är skyddsombud för ett visst område.
  • Skyddsombudet företräder alla arbetstagare, inte bara de som är medlemmar i facket.

Skyddsombudets uppdrag

Skyddsombudens företräder medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. De bevakar arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och ser till att åtgärder vidtas mot ohälsa och olycksfall, och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Skyddsombuden ska till exempel:

  • Ta del av sådant som rör arbetsmiljön inom skyddsområdet
  • Få information om förändringar av betydelse för arbetsmiljön
  • Delta vid planering av exempelvis lokaler, arbetsorganisation och användning av ämnen
  • Få relevant utbildning för uppdraget
  • Vara med och ta fram handlingsplaner
  • Ingå i skyddskommitté

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud, är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.
Här får du en kort introduktion till arbetsmiljöutbildningen. 

Text: Anna Norrby