Kollegor av olika etnicitet pratar med varandra på ett möte

För att motverka rasism på arbetsplatsen krävs bland annat kunskap. Därför har Länsstyrelsen skapat en utbildning och en serie webbinarier. Deltagarna får också chansen att diskutera och reflektera tillsammans.

Foto: Johnér Bildbyrå

Så kan ni motverka rasism på arbetsplatsen

Rasism förekommer på svenska arbetsplatser – i mer eller mindre subtila former. Nu har Länsstyrelsen i Stockholm skapat en utbildning och en serie webbinarier på ämnet. ”Intresset har varit jättestort” säger utvecklingsledaren Katarina de Verdier.

Rasism kan ta sig många uttryck. Det handlar inte bara om hat eller tydliga verbala kränkningar, utan kan vara mycket mer subtilt än så. Mycket sker omedvetet – som en inneboende, strukturell rasism. Och det förekommer på svenska arbetsplatser.

Det kan innebära att alla inte får samma rättigheter, möjligheter, makt och inflytande. Det kan också innebära att vissa medarbetare drabbas av minoritetsstress när de gång på gång möter medvetna eller omedvetna kränkningar. Något som kan sluta med att de ständigt är på sin vakt.

Öka kunskapen och medvetenheten

Nu har regeringen tagit tag i frågan. Sommaren 2020 gav de länsstyrelserna i uppdrag att ”öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer verkar kring hudfärg”.

Länsstyrelsen i Stockholm samordnade uppdraget, och de arbetade snabbt. Innan årets slut hade de tagit fram en digital utbildning och en serie webbinarier på temat rasism på arbetsplatsen. Vissa av webbinarierna vänder sig specifikt till arbetsplatser inom kommuner och regioner. Tanken är att de som deltar först ska gå igenom utbildningen, som tar en timme ungefär, och sedan delta på ett webbinarium.

– Intresset har varit stort. Det finns många som verkligen vill göra skillnad. Många kommuner och andra har kontaktat oss för att få egna dragningar på ämnet.

Det säger Katarina de Verdier, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm, och en av dem som ligger bakom arbetet.

En viktig fråga – av flera skäl

Den som leder webbinarierna är Kitimbwa Sabuni, även han utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Rasism är ett problem på den svenska arbetsmarknaden idag. Det visar forskningen, och det finns även gott om praktiska exempel på det.

Och det finns flera skäl till att det är viktigt att arbeta med de här frågorna, säger han.

– Diskriminering kränker mänskliga rättigheter. I inkluderande organisationer mår människor bättre. Dessutom mår organisationer bättre av att befolkas av olika typer av människor, som kan tillföra olika perspektiv.

Blir en bra utgångspunkt

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en idé om hur rasism fungerar. Webbinariet kompletterar sedan genom att ge chansen till diskussion och reflektion. Det blir en utgångspunkt för att sedan arbeta vidare ute på arbetsplatserna.

– Kunskap är en del av arbetet och en bra början. Sedan behöver man också kapacitet att arbeta med frågorna, och så behöver man prioritera det här arbetet.

Kunskap är en del av arbetet och en bra början

Kitimbwa Sabuni tycker att det är roligt att se att intresset för de här frågorna har vaknat.

– Det är en positiv samhällsutveckling.

Se över era aktiva åtgärder

Han uppmuntrar alla att delta i webbinarierna, men har redan nu ett par tips att komma med. Om en person drabbas av rasism är det naturliga första steget att gå till sin chef eller sitt skyddsombud.

För chefen och arbetsplatsen gäller det dock att också lyfta blicken från det enskilda ärendet. Att inte stanna vid utredningar av enskilda fall av kränkande särbehandling.

Inte minst eftersom det som händer inte alltid behöver handla om ett tydligt beteende hos den som utsätter någon för rasism. Förövaren kan själv vara omedveten om effekterna av hens beteende

– Jag tror inte att man löser problemen i ett ramverk som liknar en slags rättegång, med en utsatt och en förövare.

Finns det inte ett arbete med aktiva åtgärder på arbetsplatsen så är det där man måste börja

Istället tycker han att man ska titta på hur arbetsplatsen jobbar med aktiva åtgärder mot diskriminering.

– Se om det här kan vara en del av ett större problem. Finns det inte ett arbete med aktiva åtgärder på arbetsplatsen så är det där man måste börja.

Text: Anna Wettergård, 07 september 2021

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...