Halvporträtt Frida Andersson tittar i spegel, arbetstid lärare

– Vi ville prova andra sätt att förlägga lärarnas arbetstid, säger förhandlare Frida Andersson på HR-staben, Linköpings kommun.

Foto: Jeanette Neij

Linköpingsskolor testar nya modeller för arbetstid

I Linköping har några skolor prövat två nya sätt att reglera lärarnas arbetstid. Modellerna är helt olika – men båda har fallit väl ut. På åtminstone två av skolorna upplevs stressen ha minskat, liksom pratet om arbetstid.

Lärare har i normalfallet ungefär 35 timmar reglerad arbetstid och 10,5 timmar förtroendearbetstid. Skolloven gör att lärarna arbetar fler timmar i veckorna – årsarbetstiden liknar ”vanliga” heltidsanställdas.

– Vi får ofta signaler om att lärare upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och att de känner sig stressade. Delvis därför provar vi nu andra sätt att förlägga lärarnas arbetstid – för att se om det kan bli bättre arbetsmiljö för lärarna, säger Frida Andersson, förhandlare i Linköpings kommun.

Skolor som vill och tror att det kan främja skolresultaten kan sluta lokala avtal om arbetstid.

Sedan 2015 prövar en högstadieskola i Linköping full förtroendearbetstid, alltså helt oreglerad arbetstid, medan två låg- och mellanstadieskolor har haft 40 timmar reglerad arbetstid på skolan.

– Det är svårt att säga något om hur elevernas resultat har påverkats på så kort tid. Men upplevelsen på åtminstone två av skolorna är att arbetsmiljön för lärarna har förbättrats, säger Frida Andersson.

Stressen upplevs ha minskat

HR-avdelningen har utvärderat försöken med hjälp av enkäter, fokusgrupper och samtal med rektorerna. Lärarna på de två skolorna uppger att de

 • känner mindre stress
 • har lättare att kombinera fritid och arbetsliv
 • slipper prat om arbetstid och vad man hinner eller inte hinner

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har också undersökt vad medlemmarna tycker om arbetstidsavtalen.

– I princip alla är nöjda. Det är några fler av dem som provat 40 + 5,5 timmar som inte tycker att det är hela sanningen, men de vill inte hoppa av. Sedan trodde jag faktiskt inte att skolan med totalt oreglerad tid skulle vara så positiv, säger huvudskyddsombudet Karin Bäckstedt, Lärarnas Riksförbund i Linköping.

– Kanske är lärdomen att det viktigaste inte är arbetstidens förläggning utan att man som lärare ska göra ett bra jobb med ett bra resultat. Att man ska orka, känna glädje i arbetet och hålla sig frisk, fortsätter hon.

Fler skolor vill testa

Nu knackar fler skolor på dörren för båda modellerna. Utvärderingar som gjorts visar också att alla tre testskolorna vill fortsätta med sin nya arbetstid.

– Vi har haft ett gott samarbete med lärarfacken i arbetet med att ta fram nya arbetstidsavtal för lärare och vi är måna om att behålla den här relationen med lärarfacken, säger Frida Andersson.

Läs Suntarbetslivs reportage om skolan med full förtroendetid  och vår artikel om skolan med 40 timmar reglerad arbetstid.

Inlägg taggat med:

Arbetstid
Stoppa stressen
Text: Jeanette Neij, 26 mars 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Nytt verktyg ger full koll på OSA

Nu lanserar Suntarbetsliv OSA-kollen! Det nya verktyget hjälper arbetsplatser att jobba tillsammans med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). – OSA-kollen blir ett stöd att luta sig mot när föreskrifterna…

Nu riskbedömer park och förskola tillsammans

Gemensamma riskbedömningar för förskolan och parkgruppen – det blev resultatet när chefer och skyddsombud i Skövde kommun gick Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans. På vintern kommer park- och anläggningsanställda med sina traktorer…

Arbetsplatsträff – så pratar vi OSA

Hur hanterar vi hög arbetsbelastning? Finns tid för återhämtning? Och hur löser vi konflikter? Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?