”Vi har väldigt lite tidsdiskussion”

26 mars 2018 Lästid: 3 min
Närbild rektor Jenny Linde, lärares arbetstid
– Lärarna upplever mindre stress för att de hinner det de ska på sina timmar och sedan är lediga, säger Jenny Linde, rektor på Harvestadsskolan, som prövar mer reglerad arbetstid.

Foto:

Mer balans i livet, bättre kollegialt samarbete och lättare att hinna med jobbet. Pilotprojektet med mer reglerad arbetstid blev lyckat för Harvestadsskolan i Linköping.
– Lärarna upplever mindre stress och det kollegiala lärandet blomstrar, säger rektor Jenny Linde.

Harvestadsskolan är en låg- och mellanstadieskola med cirka 340 elever. Den stod nybyggd lagom till terminsstart 2015. Rektor Jenny Linde visste från start att hon ville jobba med det kollegiala lärandet och låta lärarna träffas. Hon nappade därför direkt på möjligheten att pröva ett annorlunda arbetstidsavtal. Med start 2015 har Linköpings kommun testat olika arbetstidsmodeller för att förbättra lärarnas arbetsmiljö.

– Medarbetarna ska inte vara ensamma i sitt yrkesutövande utan samplanering och kollegiala diskussioner är viktiga. Men förtroendearbetstid sätter ibland stopp för det. Nu gör vi en pilot med mer reglerad tid och den har fallit väldigt väl ut. Det går lättare att samplanera och sambedöma. Det kollegiala lärandet blomstrar – man kan ha tät dialog med kollegorna eftersom alla är här på samma arbetstid, säger Jenny Linde.

Lärarna upplever mindre stress för att de hinner det de ska på sina timmar och sedan är lediga.

Mer balans med familjeliv

I stället för det vanliga avtalet med 35 timmar reglerad arbetstid och 10,5 förtroendetid har hennes lärare 40 timmars arbetsplatsförlagd tid.
Jenny Linde berättar att många lärare väljer att arbeta även de återstående 5,5 timmarna på skolan och tycker att de kan fokusera bättre på familjen när de kommer hem. Som en medarbetare sa: ”Jag är en bättre mamma nu”.

Pojke på skolgårds lekplats, lärares arbetstid

Foto: Torbjörn Larsson

Lärarna har också bestämt att de vill ha gemensam start- och sluttid på arbetsdagen. I augusti kommer de överens om när de ska starta och sluta kommande läsår.

– Vi har väldigt lite tidsdiskussion – mindre än på mina tidigare skolor. Det är heller ingen föräldrakontakt efter arbetstid. Föräldrar vet när lärarna finns på skolan och kontaktar dem då, säger Jenny Linde.

En annan stor vinst ser hon i samverkan mellan verksamheter. När lärarna är på plats kan de samverka med fritidspersonalen på ett annat sätt. Undervisningen i fritidshemmet blir ett tydligt komplement till undervisningen i klassrummet.

Bra arbetsplatser krävs

För att mer tid ska kunna förläggas på skolan krävs en vettig fysisk arbetsmiljö. Många skolor, särskilt äldre, är inte byggda för att 25 personer ska vara på plats och arbeta samtidigt.

– Här har vi tydliga arbetsplatser, laptops och trådlös uppkoppling överallt. Det går att jobba var man vill på skolan, säger Jenny Linde, som poängterar viljan att träffas men även att det inte får bli för mycket mötestid.

Så tycker lärarna – 5 fördelar

På Harvestadsskolan har den nya arbetstidsmodellen inneburit:

  1. Mindre stress
  2. Mindre diskussion om vad som hinns med
  3. Att lärarna enklare kan skilja på jobb och fritid
  4. Bättre samplanering och sambedömning, vilket minskar behovet av enskild planering
  5. Lättare samarbete med fritids och mellan låg- och mellanstadiet

Läs om Linköpingsskolan som testar full förtroendetid.

Text: Jeanette Neij