Närbild rektor Jenny Linde, lärares arbetstid

– Lärarna upplever mindre stress för att de hinner det de ska på sina timmar och sedan är lediga, säger Jenny Linde, rektor på Harvestadsskolan, som prövar mer reglerad arbetstid.

”Vi har väldigt lite tidsdiskussion”

Mer balans i livet, bättre kollegialt samarbete och lättare att hinna med jobbet. Pilotprojektet med mer reglerad arbetstid blev lyckat för Harvestadsskolan i Linköping.
– Lärarna upplever mindre stress och det kollegiala lärandet blomstrar, säger rektor Jenny Linde.

Harvestadsskolan är en låg- och mellanstadieskola med cirka 340 elever. Den stod nybyggd lagom till terminsstart 2015. Rektor Jenny Linde visste från start att hon ville jobba med det kollegiala lärandet och låta lärarna träffas. Hon nappade därför direkt på möjligheten att pröva ett annorlunda arbetstidsavtal. Med start 2015 har Linköpings kommun testat olika arbetstidsmodeller för att förbättra lärarnas arbetsmiljö.

– Medarbetarna ska inte vara ensamma i sitt yrkesutövande utan samplanering och kollegiala diskussioner är viktiga. Men förtroendearbetstid sätter ibland stopp för det. Nu gör vi en pilot med mer reglerad tid och den har fallit väldigt väl ut. Det går lättare att samplanera och sambedöma. Det kollegiala lärandet blomstrar – man kan ha tät dialog med kollegorna eftersom alla är här på samma arbetstid, säger Jenny Linde.

Lärarna upplever mindre stress för att de hinner det de ska på sina timmar och sedan är lediga.

Mer balans med familjeliv

I stället för det vanliga avtalet med 35 timmar reglerad arbetstid och 10,5 förtroendetid har hennes lärare 40 timmars arbetsplatsförlagd tid.
Jenny Linde berättar att många lärare väljer att arbeta även de återstående 5,5 timmarna på skolan och tycker att de kan fokusera bättre på familjen när de kommer hem. Som en medarbetare sa: ”Jag är en bättre mamma nu”.

Pojke på skolgårds lekplats, lärares arbetstid

Foto: Torbjörn Larsson

Lärarna har också bestämt att de vill ha gemensam start- och sluttid på arbetsdagen. I augusti kommer de överens om när de ska starta och sluta kommande läsår.

– Vi har väldigt lite tidsdiskussion – mindre än på mina tidigare skolor. Det är heller ingen föräldrakontakt efter arbetstid. Föräldrar vet när lärarna finns på skolan och kontaktar dem då, säger Jenny Linde.

En annan stor vinst ser hon i samverkan mellan verksamheter. När lärarna är på plats kan de samverka med fritidspersonalen på ett annat sätt. Undervisningen i fritidshemmet blir ett tydligt komplement till undervisningen i klassrummet.

Bra arbetsplatser krävs

För att mer tid ska kunna förläggas på skolan krävs en vettig fysisk arbetsmiljö. Många skolor, särskilt äldre, är inte byggda för att 25 personer ska vara på plats och arbeta samtidigt.

– Här har vi tydliga arbetsplatser, laptops och trådlös uppkoppling överallt. Det går att jobba var man vill på skolan, säger Jenny Linde, som poängterar viljan att träffas men även att det inte får bli för mycket mötestid.

Inlägg taggat med:

Arbetstid
Stresshantering
Text: Jeanette Neij, 26 mars 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...