Läkemedel och motion hjälper vid depression

9 juni 2011 Lästid: 3 min
Antidepressiv medicin påverkar neruopeptider som deprimerade ofta har låga halter av. Men motion har samma verkan.

Foto: Cecilia Elander

Sedan en tid vet forskarna att antidepressiva läkemedel gör att det bildas fler nya hjärnceller i ett område som kan bli mindre hos deprimerade. Motion har en liknande effekt utan negativa biverkningar. Problemet är bara att få deprimerade att träna.

Vid stress, utmattningsdepression och vanlig depression påverkas hjärnan. Hippocampus – ett område i hjärnan som bland annat spelar roll för minne och känslor – kan krympa.

– Vissa studier har visat på det, men inte alla. Mycket tyder på att stress under lång tid och påslag av stresshormoner leder till celldöd i hippocampus. Men det kan också vara så att deprimerade i allmänhet har en mindre hippocampus än andra, säger Astrid Bjørnebekk, forskare vid Psykologisk Institutt i Norge med specialintresse av förändringar i hjärnan hos deprimerade.

Nyligen utförd forskning pekar dessutom på att celldöden i hippocampus blir större ju längre tid man varit deprimerad, vilket talar för att det av förebyggande skäl är viktigt att behandla depression.

Motion och antidepressiva läkemedel har däremot visat sig öka tillväxten av hippocampus, vilket kan förklara att bäggedera har en bevisad effekt mot depression.

Ökar produktionen av nya hjärnceller

Brittiska forskare har i en ny studie undersökt hur antidepressiva läkemedel ökar omvandlingen av så kallade stamceller i hjärnan till färdiga hjärnceller. Stamceller är ett slags ursprungliga celler i kroppen som andra mer specialiserade celler kan bildas av.

Forskarna undersökte mänskliga hjärnceller i ett laboratorium och såg att de antidepressiva läkemedlen påverkade något som kallas glukokortoid-receptorn, som i sin tur gynnar bildandet av hjärnceller från stamcellerna.

– Både motion och antidepressiva läkemedel påverkar neuropeptider som deprimerade ofta har låga nivåer av, förklarar Astrid Bjørnebekk.

Motion fungerar på samma sätt

Astrid Bjørnebekk jämförde motionens och läkemedlens effekt i en avhandling vid Karolinska institutet 2010 och hävdar att de har en likartad verkan mot depression. Men förutom välkända bieffekter av antidepressiva läkemedel som minskad sexlust och muntorrhet kan medicinerna även ha allvarligare biverkningar. En ny studie visar att de kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Motion, däremot, ökar sexlusten och minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Varför då inte helt enkelt ordinera motion istället för läkemedel?

– Det kan man göra och det har samma typ av effekt. Problemet är att deprimerade är en tung grupp att jobba med. De har lite energi och det kan vara svårt att få dem att träna, förklarar Astrid Bjørnebekk.

behandlingen handlar om att sätta igång en förändringsprocess hos den deprimerade

Hon menar att behandlingen handlar om att sätta igång en förändringsprocess hos den deprimerade, vilket såväl mediciner som fysisk träning kan göra.

Allt fler tar läkemedel

Användningen av antidepressiva läkemedel av typen SSRI har ökat kraftigt i Sverige under en längre tid, inte minst hos ungdomar. En genomgång av folkhälsoforskaren Ulf Jonasson under 2009 visade att 14 000 ungdomar under 20 år fick sådana medel utskrivna det året. Han ifrågasätter att det ligger kliniska depressionsdiagnoser bakom alla fallen.

– Vad vi ser är ett resultat av läkemedelsindustrins kraftiga lobbyverksamhet gentemot läkare som förskriver SSRI-preparat, sa han i en presskommentar när studien presenterades förra året.

Försäljning av antidepressiva mediciner ökar i Sverige

Enligt WHO är depression den fjärde största allvarliga sjukdomen i världen, ansvarig för en stor del av världens årliga 850 000 självmord. År 2020 kommer depression, enligt WHO, att ligga på andra plats på listan över de allvarligaste sjukdomarna i världen.

Försäljningen av de vanligaste antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparaten, ökar kontinuerligt i Sverige. År 2000 såldes drygt 109 000 dygnsdoser av dem, år 2010 var siffran uppe i 181 000. Försäljningen har ökat varje år under det senaste decenniet.

Källor: Apotekens Service AB, WHO

Ta hjälp av Prehabguiden

Text: Michael Nyhaga