Hon stöttar de anställdas innovationer

17 september 2018 Lästid: 4 min
porträtt på Lina Strand Backman, chef för Innovationsplattformen. Bakgrunden är Sahlgrenska sjukhusets hus. Bild utomhus.
Det finns en väldig innovationskraft bland de som jobbar i vården, och det är viktigt att fånga upp deras idéer. Det menar Lina Strand Backman, chef på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Foto: Sören Håkanlind

Många anställda har idéer om hur deras egen verksamhet eller arbetsmiljö kan bli bättre. Inom Västra Götalandsregionen finns Innovationsplattformen som ska fånga upp dem. Alla som kommer med idéer får prata med en innovationscoach.

 Det finns en väldig innovationskraft i vården bland de som jobbar nära patienterna. Att fånga upp deras idéer är otroligt viktigt för att lösa framtidens utmaningar med bland annat en åldrande befolkning. Vi behöver också lösningar för att förbättra arbetsmiljön för personalen så att de stannar i vården.

Det säger Lina Strand Backman, enhetschef på Innovationsplattformen.

Problemet är att vårdorganisationerna själva inte är gjorda eller utformade för att utveckla innovationer. Även om personalen har förslag som kan förbättra deras arbetsplatser, så är det inte alltid hos dem som förslagen kan bli verklighet.

Inom Västra Götalandsregionen finns därför Innovationsplattformen. Den ska stötta medarbetarnas kreativitet och hjälpa dem att förverkliga sina idéer.

Förslagslåda på nätet

Rent praktiskt är Innovationsplattformen en hemsida där anställda kan lämna in idéer. Det första steget är att skicka in sitt förbättringsförslag genom att beskriva det kortfattat. Alla som lämnar in en idé får sedan träffa en av Innovationsplattformens anställda. De hjälper idégivaren att ta nästa steg, för att så småningom omvandla idén till en konkret innovation.

 En innovation kan vara allt från en liten förbättring till mer radikala förändringar. Det kan vara en liten förändring tekniskt sett. Men den kan leda till en stor förbättring för ryggar eller för att minska antalet sticksår till exempel, säger Lina Strand Backman.

I vissa fall kan förbättringarna bestå av mindre ändringar i rutiner eller nytt val av utrustning. Då löser medarbetarna och cheferna det tillsammans på sina egna enheter eller avdelningar.

Hjälp att komma vidare

Men när det handlar om sådant som att förändra teknisk utrusning eller utveckla helt ny kan idégivaren behöva hjälp med till exempel teknik eller design. Och det är här Innovationsplattformen ska hjälpa och stötta så att inte de goda idéerna rinner ut i sanden.

 Det är vår uppgift att lotsa idégivaren vidare. Ibland kan det vara att koppla ihop honom eller henne med studenter på Chalmers som hjälper till att utveckla de tekniska bitarna. Ofta handlar det mer om att ställa frågor för att de ska fokusera på rätt behov eller problem och inte rusa iväg på första bästa lösning.

Innovationsplattformen stöttar alla slags förbättringsförslag. Det behöver inte handla om att förbättra arbetsmiljön. Men vissa idéer går ut på det. Sedan plattformen startade 2010 har de varit med och utvecklat allt möjligt, från bärsele för ambulanspersonal till förbättrade avfallsvagnar på hjärt-och lungoperationer.

I många fall blir det första steget att utveckla en prototyp av något slag för att testa idén i vården. För att få pengar till det kan idégivaren söka medel från en innovationsfond inom Västra Götalandsregionen.

Om idén går så långt som att bli en kommersiell produkt kan plattformen hjälpa till med att föra över den till något företag.

Chefen behöver stötta

Pengar, rådgivning och teknisk utvecklingshjälp är exempel på sådant som Innovationsplattformen kan bidra med. Men oftast behöver idégivaren även få tid för att jobba med sitt förslag och då är det viktigt att cheferna är med och stöttar denna typ av utvecklingsarbete, berättar Lina Strand Backman.

 Av erfarenhet vet vi att om någon har en idé går de oftast först till sin chef. Därför är det viktigt att cheferna vet att de ska vända sig hit för att få stöd. Om medarbetaren dessutom behöver avsätta del av arbetstiden för att jobba med sin idé behöver chefen ge sitt godkännande, annars blir det svårt.

Det är alltså väldigt viktigt att nå ut till cheferna och informera dem om värdet med innovationsarbete.

 Innovationer händer inte bara av sig självt. Det finns väldigt få Uppfinnar-Jockar som spottar ur sig uppfinningar, istället krävs en kultur som uppmuntrar idéer, en struktur som kan ta hand om dem och en vilja i ledningen att uppmuntra och stötta detta.

Läs mer om Innovationsplattformen: Sjuksköterskorna som blev uppfinnare.

Innovationsplattformen

  • Har i uppdrag att främja innovationskulturen inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
  • Ska öka innovationer som tas fram av medarbetare
  • Ska öka samverkan mellan näringsliv och akademi för att utveckla sjukvården

Här hittar du mer om Innovationsplattformen.

Innovationsplattformen - så funkar den

  • Alla medarbetare inom vård, hälsa och tandvård i Västra Götalandsregionen kan lämna in sina idéer via Innovationsplattformens hemsida.
  • De som får sin idé godkänd får träffa en anställd på Innovationsplattformen som hjälper till att utveckla idén.
  • Innovationsfonden kan stötta projekt med pengar. År 2018 var utlysningen på totalt 20 miljoner kronor.
  • Innovationsplattformen har funnits sedan 2010. Många av de anställda där jobbar eller har jobbat inom vården.

Utveckla ert lärandeklimat

Kollegor står och samtalar.Är ni öppna för varandras idéer och för att lära er nytt på jobbet? Ett öppet klimat och rutiner för att fånga upp förbättringsförslag ökar engagemanget.

Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Alla kan bidra till lärande.

  • Se en kort film och läs lite om forskning
  • Prata om ert eget lärandeklimat, med stöd av frågor i dialogstartaren
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Text: Teres Hallman