Forskare Johanna Persson visar designförslag för bättre hemsjukvård.

Forskare Johanna Persson från Lunds universitet visar produkter som skulle kunna förbättra arbetsmiljön inom hemsjukvård.

Foto: Erik Andersson

5 smarta förslag för bättre hemsjukvård

Fiffig förvaring, bärbar belysning och praktiskt bälte. Det är några nya designförslag som kan förbättra vid hemsjukvård. Ett avslutat forskningsprojekt visar vägar till smartare arbetsmiljö vid vård och sjukvård hemma.

Förvaringsmöbel för hemsjukvård.

1. Hemlik förvaringsmöbel med bra arbetshöjd och lådsats, skåp, utfällbar arbetsyta, belysning och portabel bricka.

Fler och fler vårdas i hemmet och andelen som får avan­cerad vård ökar. 2016 fick nästan 400 000 personer i Sverige hem­sjukvård. Över hälften var över 80 år.

Många med stort vårdbehov bor kvar i sin bostad även sista delen av livet. Avancerad vård och teknik behövs i större utsträckning i hemmiljö.

Utvecklingen innebär även att allt fler undersköterskor och sjuksköterskor har andras hem som sin arbetsplats, såväl inom hemsjukvård som hemtjänst. Även sjukgymnaster och arbetsterapeuter i mottagningsteam berörs.

Hem­sjuk­vård utan sjuk­hus­miljö

Portabel belysning för hemsjukvård.

2. Portabel och flexibel lampa. Kan fästas på kroppen eller en möbel och ger mer känsla av smycke än arbetshjälpmedel.

Men hem är inte inredda och utrustade med tanke på personalens arbetsmiljö. Även om arbets­givaren har ett arbetsmiljö­ansvar så är det svårt med förändringar i ett hem.

Hur skapar man då en bättre arbets­miljö för de anställda utan att hemmet förvandlas till sjuk­hus­miljö? Den frågan har ett AFA-finansierat forsknings­projekt tagit sig an under flera års tid. Genom att skugga och intervjua anställda i Landskrona stads omsorgs­förvalt­ning har forskarna ringat in ut­maningar och problem­områden. Studenter i produkt­utveckling och design från Malmö och Lund har sedan tagit fram idéer och förslag som kan för­bättra arbets­miljön. Totalt var 150 studenter inblandade i 48 unika utvecklingsarbeten.

Benstöd för hemsjukvård.

3. Lättanvänt benstöd som enkelt kan transporteras. Ger bättre arbetsställning vid sårvård.

Design för framtida hem­­sjuk­­vård

Några av proto­typerna till­verkades för att användas och ut­värderas i verk­liga situationer. Några av dem som ansetts mest lovande presenteras i den här artikeln.

De här och fler exempel finns med i en broschyr som Lunds universitet tagit fram, se faktaruta. Resultaten från projektet publiceras även vid en internationell ergonomi­konferens i Florens i augusti 2018.

Köpa, hyra eller låna?

Brickbord för hemsjukvård.

4. Brickbord ger flyttbar arbetsyta med justerbar höjd och förvaring.

En av forsk­arna i pro­jektet är Johanna Persson vid Lunds uni­versi­tet. Hon be­rättar att man inom pro­jek­tet har hört med företag för att se om det finns intresse för produktion.

– En svårighet är finansieringen. Men man kan tänka sig en marknad där patienterna själva köper eller hyr produkter eller att kommunen lånar ut.

Vad ser du som viktigast resultat från pro­jek­tet?

– Att ha belyst ett område som är rätt outforskat och som blir allt viktigare i takt med att hemsjukvård ökar. Och att vi nu har tagit fram flera lösningar som kan hjälpa och förbättra för både personal och patienter.

Förvaringsbälte för hemsjukvård.

5. Förvaringsbälte med utbytbara moduler för material nära till hands.

Vilken är största ut­ma­ningen för att få till bra arbets­miljö i hem­miljö?

– Att frågan ges större vikt och att man får till organisa­tionen runt det. Det ska inte vara upp till den enskilde sjuk­sköterskan eller under­sköterskan att hantera.

 

Text: Jeanette Neij, 28 maj 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?