Halka och snubbel – det är ingenting att skratta åt

27 maj 2014 Lästid: 2 min
Två animerade personer tittar på en tredje person som snubblar på en kabel

Roliga animerade filmer på nätet är en del i en EU-kampanj mot de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor som leder till sjukskrivning. Arbetsmiljöinspektörer i 26 EU-länder ska inspektera arbetsplatser, för att främja förebyggande arbete.

Människor som snubblar och halkar är en klassisk skrattretare på film och scen. Men de 5 000 anställda som drabbas av halk- och snubbelolyckor kan ju hålla sig för skratt. ”Inget att skratta åt” (No laughing matter) heter den samling med korta filmer, som med hjälp av humor visar på vanliga risksituationer och vad man kan göra, som Europeiska arbetsmiljöbyrån har producerat. Klicka här för att se halk- och filmerna!

Huvudrollsinnehavaren i filmerna heter Napo, en figur som sedan många år roar och lär i EU-satsningar på att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten, inom många områden. De går utmärkt att använda som en tankeväckare och diskussionsunderlag på arbetsplatsträffen, i arbetsmiljöutbildningen eller samverkansgruppen! Alla filmer med Napo finns samlade här.

Halk- och snubbelinspektioner i 26 länder

Arbetsmiljöverket konstaterar i ett pressmeddelande att de här farorna hör till de vanligaste olycksorsakerna och utgör 24 procent av de anmälda olyckor på jobbet som leder till fler än tre sjukdagar inom EU. Verkets inspektörer ska sommaren 2014 besöka 500 arbetsplatser över hela landet, där risken för att halka och snubbla står i fokus för inspektionerna. Ingegerd Glimberg, projektledare för insatsen, säger:

– Alla kan halka eller snubbla, var som helst, oavsett ålder, yrke eller hälsotillstånd och följderna kan bli allvarliga.

De drabbade bryter ofta underarmar, underben och hand- och fotleder. Blöta eller flottiga golv, lösa sladdar eller verktyg och pallar är exempel på orsaker till olyckorna.

– Det är ofta enkelt och kostnadseffektivt att åtgärda detta, säger Ingegerd Glimberg. En start är undersöka var riskerna finns på arbetsplatsen och bedöma riskerna.

Hon ger följande exempel på vad man kan göra:

  • Använd skrapgaller och torkmattor för att minska risken för att väta från skor sprids
  • Skapa rutiner för att avlägsna väta från golv och annat som man kan halka på
  • Använd utrustning för att minska stänk som orsakar halkrisk
  • Skapa ordning och reda med förbättrad skötsel och underhåll
  • Satsa på god snöröjning och sandning

Artiklar: Så gör andra

Förebygg fallolyckor med forskning

Visste du att fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador? Pratar ni om era egna risker för fallolyckor i jobbet?

Förebygg fallolyckor på er arbetsplats – ta hjälp av Forskning på 5!

  • Se en kort film om forskning om fallolyckor
  • Ta hjälp av frågorna, och reflektera tillsammans över hur det ser ut hos er.

Text: Mats Utbult