Har ni en medarbetare som är gravid och som riskerar att smittas av corona i jobbet? Då kan det vara läge att omplacera till andra arbetsuppgifter. På Suntarbetsliv finns det ett nytt dialogstöd som kan hjälpa till!

Foto: Maria Annas / TT

Coronasäkra jobbet för gravida

Har ni en medarbetare som är gravid och som riskerar att smittas av corona i jobbet? Nu finns det ett dialogstöd på Suntarbetslivs hemsida, som hjälper till med allt från riskbedömning till arbetsanpassning under pandemin.

Gravida kvinnor som får corona under den senare delen av graviditeten riskerar att föda för tidigt. Därför ska de räknas som en riskgrupp, och arbetsgivaren behöver vidta åtgärder. Det måste bland annat göras en individuell riskbedömning av den gravidas arbetsmiljö.

Nu finns ett dialogstöd på Suntarbetslivs hemsida, som hjälper till med detta. Här finns det också en lång lista med punkter som är bra för arbetsgivaren att tänka på kring gravida och corona.

Vänd på alla stenar

Bland punkterna står det att arbetsgivaren ska vända på alla stenar och vara kreativ för att hitta den bästa lösningen för både den gravida och verksamheten. Situationen för varje enskild gravid arbetstagare är unik, men det som gäller generellt är:

  • Anpassa arbetet
  • Omplacera till andra arbetsuppgifter
  • Som sista utväg kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att arbeta och då kan den gravida själv söka graviditetspenning.

– Vi såg att det fanns ett behov av stöd till arbetsgivarna, vad gäller hur de ska hantera gravida under pandemin.

Det säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona. Sobona är en av de arbetsgivarparter som har varit med och arbetat fram det nya dialogstödet, tillsammans med SKR och de fackliga organisationerna.

Forskningen om corona och gravida har kommit successivt, och under våren 2021 klassade Socialstyrelsen gravida som riskgrupp.

– Det finns ju många kvinnodominerade yrken inom våra branscher, och för många av våra arbetsgivare blev det ganska dramatiskt när gravida hamnade i en riskgrupp, fortsätter hon.

Viktigt att det är partsgemensamt

En av de fackliga organisationer som ligger bakom stödet är Lärarnas Riksförbund, där Erik Ekström är ombudsman. Han säger att stödet är värdefullt för deras medlemmar, eftersom de befinner sig i verksamheter där det ofta kan vara svårt att hålla avstånd.

– Materialet underlättar en dialog mellan den gravida och chefen, och det är jätteviktigt. Det här materialet är också ett stöd vad gäller att se över verksamhetens rutiner.

Han fortsätter:

– Vi parter har hela tiden gått ut med stödmaterial kring gravidas situation, men det finns ett speciellt värde i att det här nya dialogstödet är partsgemensamt. Då kan både chefer och skyddsombud känna sig trygga i att materialet är förankrat hos såväl arbetsgivarorganisationer som fackförbund.

Även om materialet kommer relativt sent under pandemin så är det värdefullt, säger han.

– Pandemin är inte över än, och vissa rekommendationer kanske ligger kvar länge. Det är viktigt att de här rutinerna fungerar även i höst.

Finns mer stöd att få

Ett annat fackförbund som har varit med i arbetet är Vårdförbundet, där Susanne Björkman är förbundsombudsman.  Även om dialogstödet är relativt kortfattat så ger det en bra grund för att komma igång med diskussionen ute på arbetsplatsen, menar hon.

– Dessutom finns det ju mer detaljerad information i andra stöd från Suntarbetsliv. I Prehabguiden finns det till exempel information om arbetsanpassning, och så finns det en sida med checklistor för riskbedömning i olika situationer.

Inlägg taggat med:

Riskbedömningar
corona
covid-19
Text: Anna Wettergård, 01 juni 2021